مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مهارت های زندگی / هله هوله
10':50''
30079 43
مهارت های زندگی / هله هوله
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . این قسمت هله هوله
مهارت های زندگی / عروس بلور خانم
11':16''
50013 37
مهارت های زندگی / عروس بلور خانم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت استرس و پرخاشگری
مهارتهای زندگی | مهارت دست ورزی
27':39''
5197 39
مهارتهای زندگی | مهارت دست ورزی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : دست چپ! (مهارت دست ورزی)
مهارت های زندگی / رعایت نکات اخلاقی در جمع
11':52''
54453 34
مهارت های زندگی / رعایت نکات اخلاقی در جمع
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت آقای مستطاب و خانواده
مهارت های زندگی / این خوب یا اون
12':17''
19020 37
مهارت های زندگی / این خوب یا اون
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت وسواس و تردید در تصمیم گیری
مهارتهای زندگی | 7 روز بی آبی
15':10''
32219 35
مهارتهای زندگی | 7 روز بی آبی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع 7 روز بی آبی (مصرف بی رویه آب)
مهارت های زندگی / استقلال در انجام کارهای شخصی
11':07''
32729 33
مهارت های زندگی / استقلال در انجام کارهای شخصی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت آخه من که بلد نیستم
مهارتهای زندگی | وسواس
21':13''
6338 38
مهارتهای زندگی | وسواس
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : دستامو خوب نشستم! (وسواس)
مهارتهای زندگی | پوریا خواننده می شود
26':32''
5921 32
مهارتهای زندگی | پوریا خواننده می شود
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : پوریا خواننده می شود! (دوری از علایق کاذب و اهمیت دادن به استعداد)
مهارتهای زندگی | میازار موری که دانه کش است
12':40''
10747 31
مهارتهای زندگی | میازار موری که دانه کش است
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع میازار موری که دانه کش است (آزار نرساندن به حیوانات)
مهارتهای زندگی | پسری که بیسکویت های دانا رو خورد
15':03''
25721 32
مهارتهای زندگی | پسری که بیسکویت های دانا رو خورد
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع پسری که بیسکویت های دانا رو خورد .
مهارت های زندگی / گزارش انتقادی
11':15''
21714 30
مهارت های زندگی / گزارش انتقادی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت خبرنگاران کوچک
مهارت های زندگی / اهمیت لباس مناسب و تمیز
12':59''
27275 29
مهارت های زندگی / اهمیت لباس مناسب و تمیز
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت از مدرسه میای اول لباساتو عوض کن
مهارت های زندگی / اهمیت کار گروهی
11':41''
70632 31
مهارت های زندگی / اهمیت کار گروهی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت شما دست به سیاه و سفید نزنید
مهارت های زندگی / تقسیم کار و همکاری
11':08''
59308 28
مهارت های زندگی / تقسیم کار و همکاری
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت خانه تکانی
مهارت های زندگی / دل درد اقا فرهنگ
12':10''
19111 28
مهارت های زندگی / دل درد اقا فرهنگ
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت اهمیت شستشو
مهارت های زندگی / چه جوری بش بگیم که اشتباه میکنی
12':24''
11918 30
مهارت های زندگی / چه جوری بش بگیم که اشتباه میکنی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت نهی از منکر
مهارت های زندگی / صرفه جویی در مصرف انرژی
12':25''
78900 29
مهارت های زندگی / صرفه جویی در مصرف انرژی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت ارزش انرژی
مهارتهای زندگی | مگه چی کم داری بچه ؟
22':18''
9975 28
مهارتهای زندگی | مگه چی کم داری بچه ؟
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : مگه چی کم داری بچه ؟ (اهمیت حرف زدن روزانه با اعضای خانواده)
مهارت های زندگی / پرهیز از دروغگویی
11':32''
35612 29
مهارت های زندگی / پرهیز از دروغگویی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت چوپان دروغگو
مهارت های زندگی / مریضی آقا فرهنگ
12':20''
44076 27
مهارت های زندگی / مریضی آقا فرهنگ
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . این قسمت مریضی آقا فرهنگ