مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مهارت های زندگی / قدر نهادن به اعضای خانواده
12':02''
155104 189
مهارت های زندگی / قدر نهادن به اعضای خانواده
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت من مرد خونه ام
مهارت های زندگی / نگرانی
12':12''
109539 145
مهارت های زندگی / نگرانی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت نگرانی
مهارت های زندگی / خلاقیت و ایجاد هیجان
10':58''
149912 108
مهارت های زندگی / خلاقیت و ایجاد هیجان
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت قهرمان واقعی
مهارت های زندگی / تلافی
13':07''
16095 96
مهارت های زندگی / تلافی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . این قسمت تلافی
مهارت های زندگی / هدف گذاری برای آینده
11':39''
12840 79
مهارت های زندگی / هدف گذاری برای آینده
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت انتخاب شغل آینده
مهارتهای زندگی | استفاده از امکانات روز
21':00''
18746 77
مهارتهای زندگی | استفاده از امکانات روز
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : تولد بلور خانم! (استفاده از امکانات روز)
مهارت های زندگی / عزت نفس
13':03''
167697 71
مهارت های زندگی / عزت نفس
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت مهمان نا خوانده
مهارت های زندگی / کنترل رفتار
11':15''
43912 69
مهارت های زندگی / کنترل رفتار
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت انتقال عصبانیت
مهارت های زندگی | گردش های علمی در باغ وحش
13':54''
13984 63
مهارت های زندگی | گردش های علمی در باغ وحش
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد .موضوع این قسمت گردش های علمی در باغ وحش .
مهارت های زندگی / کنترل خشم
11':31''
101382 62
مهارت های زندگی / کنترل خشم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت وقتی عصبانی میشم چی کار کنم
مهارت های زندگی | مسابقه بچه ها
13':01''
36954 56
مهارت های زندگی | مسابقه بچه ها
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مسابقه بچه ها (استفاده درست از وسایل)
مهارتهای زندگی | زیارت
11':51''
16099 55
مهارتهای زندگی | زیارت
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع زیارت (آداب رفتن به حرم)
مهارت های زندگی | مهمان خارجی
11':02''
27857 59
مهارت های زندگی | مهمان خارجی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مهمان خارجی (محرم و نامحرم)
عادت های خوب ( مهارت های زندگی )
10':54''
21048 52
عادت های خوب ( مهارت های زندگی )
کانال :
دانا ومهسا می خوان برن مدرسه اما اتاق رو به هم ریختن ولی وسایل خودشون رو پیدا نمی کنن و سرویس مدرسه پشت در بوق می زنه و...
روز مادر ( مهارت های زندگی )
10':53''
56214 55
روز مادر ( مهارت های زندگی )
کانال :
روز مادر و معلم سر کلاس در مورد قدر دانی از پدر و مادر صحبت می کنه و بچه می خوان مادر خودشون رو خوشحال کنن و...
مهارت های زندگی / اول ورزش
13':27''
45584 50
مهارت های زندگی / اول ورزش
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت نیاز به ورزش و بازی
مهارت های زندگی / مهمونی مهسا
11':19''
42145 46
مهارت های زندگی / مهمونی مهسا
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت کنترل خشم
مهارتهای زندگی | مگه پول علف خرسه
12':47''
9281 44
مهارتهای زندگی | مگه پول علف خرسه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مگه پول علف خرسه (قدر پول را دانستن)
مهارتهای زندگی | همه ویتامینش تو دنبشه
13':22''
19689 43
مهارتهای زندگی | همه ویتامینش تو دنبشه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع: همه ویتامینش تو دنبشه (مصرف صحیح روغن و چربی)
مهارتهای زندگی | کار تموم شده مهمه
10':55''
26271 44
مهارتهای زندگی | کار تموم شده مهمه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع کار تموم شده مهمه (برنامه ریزی درست برای تمام کردن به موقع کارها)
مهارت های زندگی / کدومو انتخاب کنم ؟
13':22''
20753 43
مهارت های زندگی / کدومو انتخاب کنم ؟
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . این قسمت کدومو انتخاب کنم ؟