مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مهارت های زندگی / تلافی
13':07''
15495 87
مهارت های زندگی / تلافی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . این قسمت تلافی
مهارت های زندگی / قدر نهادن به اعضای خانواده
12':02''
138083 75
مهارت های زندگی / قدر نهادن به اعضای خانواده
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت من مرد خونه ام
مهارت های زندگی / هدف گذاری برای آینده
11':39''
12181 75
مهارت های زندگی / هدف گذاری برای آینده
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت انتخاب شغل آینده
مهارت های زندگی | گردش های علمی در باغ وحش
13':54''
13289 57
مهارت های زندگی | گردش های علمی در باغ وحش
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد .موضوع این قسمت گردش های علمی در باغ وحش .
عادت های خوب ( مهارت های زندگی )
10':54''
20629 51
عادت های خوب ( مهارت های زندگی )
کانال :
دانا ومهسا می خوان برن مدرسه اما اتاق رو به هم ریختن ولی وسایل خودشون رو پیدا نمی کنن و سرویس مدرسه پشت در بوق می زنه و...
مهارت های زندگی / نگرانی
12':12''
99737 46
مهارت های زندگی / نگرانی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت نگرانی
روز مادر ( مهارت های زندگی )
10':53''
55530 46
روز مادر ( مهارت های زندگی )
کانال :
روز مادر و معلم سر کلاس در مورد قدر دانی از پدر و مادر صحبت می کنه و بچه می خوان مادر خودشون رو خوشحال کنن و...
مهارت های زندگی | مهمان خارجی
11':02''
26931 43
مهارت های زندگی | مهمان خارجی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مهمان خارجی (محرم و نامحرم)
مهارت های زندگی / خلاقیت و ایجاد هیجان
10':58''
142928 44
مهارت های زندگی / خلاقیت و ایجاد هیجان
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت قهرمان واقعی
مهارتهای زندگی | زیارت
11':51''
14773 42
مهارتهای زندگی | زیارت
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع زیارت (آداب رفتن به حرم)
مهارتهای زندگی | مگه پول علف خرسه
12':47''
9038 37
مهارتهای زندگی | مگه پول علف خرسه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مگه پول علف خرسه (قدر پول را دانستن)
مهارتهای زندگی | میازار موری که دانه کش است
12':40''
10499 35
مهارتهای زندگی | میازار موری که دانه کش است
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع میازار موری که دانه کش است (آزار نرساندن به حیوانات)
مهارت های زندگی / کنترل رفتار
11':15''
39850 29
مهارت های زندگی / کنترل رفتار
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت انتقال عصبانیت
مهارت های زندگی / عزت نفس
13':03''
160899 29
مهارت های زندگی / عزت نفس
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت مهمان نا خوانده
مهارتهای زندگی | پسری که بیسکویت های دانا رو خورد
15':03''
24994 28
مهارتهای زندگی | پسری که بیسکویت های دانا رو خورد
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع پسری که بیسکویت های دانا رو خورد .
مهارت های زندگی / کنترل خشم
11':31''
96119 28
مهارت های زندگی / کنترل خشم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت وقتی عصبانی میشم چی کار کنم
مهارت های زندگی / اول ورزش
13':27''
42413 25
مهارت های زندگی / اول ورزش
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت نیاز به ورزش و بازی
مهارت های زندگی / اهمیت کار گروهی
11':41''
69956 24
مهارت های زندگی / اهمیت کار گروهی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت شما دست به سیاه و سفید نزنید
مهارتهای زندگی | کار تموم شده مهمه
10':55''
24197 19
مهارتهای زندگی | کار تموم شده مهمه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع کار تموم شده مهمه (برنامه ریزی درست برای تمام کردن به موقع کارها)
مهارت های زندگی / عروس بلور خانم
11':16''
47993 20
مهارت های زندگی / عروس بلور خانم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت استرس و پرخاشگری
مهارت های زندگی / مهمونی مهسا
11':19''
39136 20
مهارت های زندگی / مهمونی مهسا
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت کنترل خشم