مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مهارت های زندگی / عزت نفس
13':03''
161045 28
مهارت های زندگی / عزت نفس
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت مهمان نا خوانده
مهارت های زندگی / خلاقیت و ایجاد هیجان
10':58''
143025 47
مهارت های زندگی / خلاقیت و ایجاد هیجان
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت قهرمان واقعی
مهارت های زندگی / قدر نهادن به اعضای خانواده
12':02''
138265 76
مهارت های زندگی / قدر نهادن به اعضای خانواده
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت من مرد خونه ام
مهارت های زندگی / نگرانی
12':12''
99886 49
مهارت های زندگی / نگرانی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت نگرانی
مهارت های زندگی / کنترل خشم
11':31''
96207 27
مهارت های زندگی / کنترل خشم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت وقتی عصبانی میشم چی کار کنم
قانون پذیری (مهارت های زندگی )
10':36''
89787 11
قانون پذیری (مهارت های زندگی )
کانال :
امروز خانوم معلم در مورد قانون حرف میزنه و از بچه ها می خواد که توی بحث شرکت کنن و....
مهارت های زندگی / تاثیر بهداشت فردی در ارتباط با دیگران
12':20''
89407 12
مهارت های زندگی / تاثیر بهداشت فردی در ارتباط با دیگران
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت حمید تمیزه!
مهارت های زندگی / ارتباط برقرار کردن با دیگران
11':47''
82486 18
مهارت های زندگی / ارتباط برقرار کردن با دیگران
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت چزا سلامتو خوردی؟
مهارت های زندگی / صرفه جویی در مصرف انرژی
12':25''
77514 16
مهارت های زندگی / صرفه جویی در مصرف انرژی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت ارزش انرژی
مهارت های زندگی / اهمیت کار گروهی
11':41''
69971 23
مهارت های زندگی / اهمیت کار گروهی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت شما دست به سیاه و سفید نزنید
مهارت های زندگی / تقسیم کار و همکاری
11':08''
57508 18
مهارت های زندگی / تقسیم کار و همکاری
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت خانه تکانی
مهارت های زندگی / رسم امانت داری
11':09''
57121 10
مهارت های زندگی / رسم امانت داری
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت احترام به دارایی های دیگران
روز مادر ( مهارت های زندگی )
10':53''
55550 46
روز مادر ( مهارت های زندگی )
کانال :
روز مادر و معلم سر کلاس در مورد قدر دانی از پدر و مادر صحبت می کنه و بچه می خوان مادر خودشون رو خوشحال کنن و...
مهارت های زندگی / کنترل شادی هیجانی
10':53''
52195 12
مهارت های زندگی / کنترل شادی هیجانی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت جشن عروسی
مهارت های زندگی / کدوم مهمونی مهمتره؟
10':41''
51899 18
مهارت های زندگی / کدوم مهمونی مهمتره؟
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . این قسمت کدوم مهمونی مهمتره؟
مهارت های زندگی / رعایت نکات اخلاقی در جمع
11':52''
51210 16
مهارت های زندگی / رعایت نکات اخلاقی در جمع
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت آقای مستطاب و خانواده
مهارت های زندگی / عروس بلور خانم
11':16''
48028 23
مهارت های زندگی / عروس بلور خانم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت استرس و پرخاشگری
مهارتهای زندگی | آشتی کنون
13':25''
44297 7
مهارتهای زندگی | آشتی کنون
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع آشتی کنون (واکنش در مقابل قهر بچه ها)
مهارت های زندگی / ارزش نهادن به آرامش دیگران
10':54''
42803 -9
مهارت های زندگی / ارزش نهادن به آرامش دیگران
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت آلودگی صوتی
مهارت های زندگی / اول ورزش
13':27''
42464 26
مهارت های زندگی / اول ورزش
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت نیاز به ورزش و بازی
مهارت های زندگی / پذیرش مسئولیت در بروز احساسات
11':28''
42378 15
مهارت های زندگی / پذیرش مسئولیت در بروز احساسات
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت کسی دانا رو ندیده؟