مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
مهارتهای زندگی | رضایت نامه ولی
13':52''
2466 0
مهارتهای زندگی | رضایت نامه ولی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع رضایت نامه ولی (حفظ نظم)
مهارتهای زندگی | اعترافات خانوادگی!
10':45''
3431 0
مهارتهای زندگی | اعترافات خانوادگی!
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع اعترافات خانوادگی! (رعایت سکوت در مکانهای عمومی) .
مهارتهای زندگی | مرد عابد و راسو
11':12''
3477 0
مهارتهای زندگی | مرد عابد و راسو
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مرد عابد و راسو (عجله در تصمیم گیری)
مهارتهای زندگی | ببخشین باز دیر شد!
12':41''
2701 0
مهارتهای زندگی | ببخشین باز دیر شد!
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع ببخشین باز دیر شد! (وقت شناسی)
مهارتهای زندگی | معلم زبان جدید
13':35''
1978 0
مهارتهای زندگی | معلم زبان جدید
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع معلم زبان جدید (فرهنگ استفاده درست از انرژی)
مهارتهای زندگی | میوه و سلامت
13':02''
8353 0
مهارتهای زندگی | میوه و سلامت
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع میوه و سلامت (جلوگیری از اسراف در مصرف میوه)
مهارتهای زندگی | همه ویتامینش تو دنبشه
13':22''
6058 0
مهارتهای زندگی | همه ویتامینش تو دنبشه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع: همه ویتامینش تو دنبشه (مصرف صحیح روغن و چربی)
مهارتهای زندگی | کتابخونه جدید
11':46''
6038 0
مهارتهای زندگی | کتابخونه جدید
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع کتابخونه جدید (کتاب الکترونیک)
مهارتهای زندگی | کیو آر
13':21''
4099 0
مهارتهای زندگی | کیو آر
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع کیوآر(آشنایی با بارکد و رمزینه پاسخ صحیح)
مهارتهای زندگی | مسابقه صرفه جویی در آب
12':19''
4981 0
مهارتهای زندگی | مسابقه صرفه جویی در آب
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مسابقه صرفه جویی در مصرف آب (دانستن قدر آب)
مهارتهای زندگی | دوستان مجازی
15':36''
18166 0
مهارتهای زندگی | دوستان مجازی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع دوستان مجازی (استفاده از شبکه های اجتماعی)
مهارتهای زندگی | تلویزیون جدید
11':09''
11952 0
مهارتهای زندگی | تلویزیون جدید
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع تلویزیون جدید (معرفی تلویزیونهای هوشمند)
مهارتهای زندگی | لطیفه
23':05''
6770 0
مهارتهای زندگی | لطیفه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع لطیفه (حفظ احترام افراد و اقوام)
مهارتهای زندگی | چی جوری می تونم قسمت قبلی سریال رو ببینم
12':31''
3515 0
مهارتهای زندگی | چی جوری می تونم قسمت قبلی سریال رو ببینم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع چی جوری می تونم قسمت قبلی سریال رو ببینم (سرویس IPTV)
مهارتهای زندگی | کارنامه
19':17''
3898 0
مهارتهای زندگی | کارنامه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع کارنامه (آشنایی با پرتال های اینترنتی)
مهارتهای زندگی | دست بالای دست بسیاره
13':03''
5872 0
مهارتهای زندگی | دست بالای دست بسیاره
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع دست بالای دست بسیاره (انحصارطلبی)
مهارتهای زندگی | راکت بدمینتون
13':09''
3710 0
مهارتهای زندگی | راکت بدمینتون
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع راکت بدمینتون (ترس از گفتن واقعیت)
مهارتهای زندگی | شهروند نمونه
16':12''
7265 0
مهارتهای زندگی | شهروند نمونه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع شهروند نمونه (استفاده از لامپهای کم مصرف)
مهارتهای زندگی | چرا کسی با من بازی نمی کنه؟
11':24''
7825 0
مهارتهای زندگی | چرا کسی با من بازی نمی کنه؟
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع چرا کسی با من بازی نمی کنه؟ (افزایش سرگرمی ها در خانه)
مهارتهای زندگی | پسر عمو سبزعلی
10':56''
3225 0
مهارتهای زندگی | پسر عمو سبزعلی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع پسر عمو سبزعلی (گویش محلی)
مهارتهای زندگی | زباله ساز !
15':26''
4231 0
مهارتهای زندگی | زباله ساز !
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع زباله ساز (حفاظت از محیط زیست)