جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
مهارت های زندگی / خلاقیت و ایجاد هیجان
10':58''
94933 0
مهارت های زندگی / خلاقیت و ایجاد هیجان
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت قهرمان واقعی
مهارت های زندگی / کنترل شادی هیجانی
10':53''
25785 0
مهارت های زندگی / کنترل شادی هیجانی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت جشن عروسی
مهارت های زندگی / ارزش نهادن به آرامش دیگران
10':54''
21668 0
مهارت های زندگی / ارزش نهادن به آرامش دیگران
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت آلودگی صوتی
مهارت های زندگی / تاثیر بهداشت فردی در ارتباط با دیگران
12':20''
37163 0
مهارت های زندگی / تاثیر بهداشت فردی در ارتباط با دیگران
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت حمید تمیزه!
مهارت های زندگی / اهمیت کار گروهی
11':41''
33008 0
مهارت های زندگی / اهمیت کار گروهی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت شما دست به سیاه و سفید نزنید
مهارت های زندگی / عزت نفس
13':03''
17766 0
مهارت های زندگی / عزت نفس
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت مهمان نا خوانده
مهارت های زندگی / استفاده از تجربه دیگران
13':30''
3093 0
مهارت های زندگی / استفاده از تجربه دیگران
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت کوهنوردی خانوادگی
مهارت های زندگی / عدم آزار حیوانات
12':18''
5545 0
مهارت های زندگی / عدم آزار حیوانات
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت مزرعه آقا نوذر
مهارت های زندگی / احترام به تصمیم بچه ها
12':14''
4350 0
مهارت های زندگی / احترام به تصمیم بچه ها
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت ما هم میتونیم کمک کنیم
مهارت های زندگی / استقبال از تجربیات جدید
10':49''
7539 0
مهارت های زندگی / استقبال از تجربیات جدید
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت چه خوب شد که اومدیم
مهارت های زندگی / آداب سفر رفتن با دیگران
12':17''
7233 0
مهارت های زندگی / آداب سفر رفتن با دیگران
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت  وقتی همسفر آدم اقا فرهنگ باشه
مهارت های زندگی / نقش تامل در کاهش استرس
12':05''
4618 0
مهارت های زندگی / نقش تامل در کاهش استرس
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت خونسرد باش
مهارت های زندگی / انتقال مشکلات مالی به بچه ها
12':37''
8343 0
مهارت های زندگی / انتقال مشکلات مالی به بچه ها
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت دیگه از ولخرجی خبری نیست
مهارت های زندگی / صرفه جویی در مصرف انرژی
12':25''
5781 0
مهارت های زندگی / صرفه جویی در مصرف انرژی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت ارزش انرژی
مهارت های زندگی / برنامه ریزی برای مقابله با دلشوری
11':27''
7729 0
مهارت های زندگی / برنامه ریزی برای مقابله با دلشوری
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت مدیریت زمان
مهارت های زندگی / کنترل خشم
11':31''
18007 0
مهارت های زندگی / کنترل خشم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت وقتی عصبانی میشم چی کار کنم
مهارت های زندگی / ارتباط با افراد نا آشنا
12':37''
3205 0
مهارت های زندگی / ارتباط با افراد نا آشنا
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت چرا نباید با غریبه ها حرف بزنم
مهارت های زندگی / رقابت سالم و رقابت مخرب
15':57''
2981 0
مهارت های زندگی / رقابت سالم و رقابت مخرب
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت بیزینس پرسود
مهارت های زندگی / غیبت کردن
11':03''
4783 0
مهارت های زندگی / غیبت کردن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت عیب هر کس را به خودش نگو
مهارت های زندگی / احترام به قوانین
11':20''
4274 0
مهارت های زندگی / احترام به قوانین
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت  قانون پذیزی
مهارت های زندگی / نقش پرسش در تفکر انتقادی
11':10''
7372 0
مهارت های زندگی / نقش پرسش در تفکر انتقادی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت امتحان جغرافی