خانم بزرگی

جستجو

خانم بزرگی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
سجاف سه دکمه
10':30''
44799 0
سجاف سه دکمه
کانال :
آموزش سجاف سه دکمه توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
گودی کمر
10':00''
44793 0
گودی کمر
کانال :
آموزش ایرادات اندامی در خیاطی گوی کمر توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
مانتو ساده پاییزه
15':15''
44016 0
مانتو ساده پاییزه
کانال :
 آموزش مانتو ساده پاییزه توسط خانم بزرگی کارشناس خیاطی در برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
پانچو پشمی
07':01''
42762 0
پانچو پشمی
کانال :
آموزش یک مدل پانچو با پارچه پشمی که این مدل با پارچه های دیگر نیز دوخت می شود با حضور خانم بزرگی مربی خیاطی در بخش هنری از برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
پالتوی فانتزی (2)ـ خانم بزرگی
09':21''
42033 0
پالتوی فانتزی (2)ـ خانم بزرگی
کانال :
ادامه آموزش یک مدل پالتوی فانتزی با حضور خانم بزرگی در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
شلوار /3
13':41''
41469 0
شلوار /3
کانال :
قسمت سوم آموزش دوخت شلوار توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
دامن غیر قرینه (2)
10':35''
41312 0
دامن غیر قرینه (2)
کانال :
ادامه آموزش دامن غیر قرینه با حضور خانم بزرگی در بخش هنری برنامه به خانه برمیگردیم از شبکه پنج سیما
مانتوی ترکیو تابستانی 2
18':09''
41181 0
مانتوی ترکیو تابستانی 2
کانال :
ادامه آموزش مانتوی تریکوی تابستانی با حضور خانم بزرگی در برنامه  به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سجاف سه دکمه
00':00''
40827 0
سجاف سه دکمه
کانال :
آموزش سجاف سه دکمه توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
مانتوی دراپه ـ خانم بزرگی
16':35''
40656 0
مانتوی دراپه ـ خانم بزرگی
کانال :
آموزش برش و دوخت یک مانتوی دراپه با حضور خانم بزرگی در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
آستین دو تکه
07':38''
39794 0
آستین دو تکه
کانال :
آموزش آستین دو تکه توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
دوخت جیب لای درز
10':04''
38219 0
دوخت جیب لای درز
کانال :
آموزش دوخت جیب لای درز توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
یک مدل مانتوی زنانه (2)
06':56''
31834 0
یک مدل مانتوی زنانه (2)
کانال :
آموزش یک مدل مانتوی زنانه با حضور خانم بزرگی در بخش هنری در برنامه  به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
دوخت بالاتنه پشت
00':00''
29763 0
دوخت بالاتنه پشت
کانال :
دوخت بالاتنه پشت توسط خانم بزرگی در بخش خیاطی برنامه خانواده خانواده شبکه یک سیما .
دوخت مانتو آبشاری
13':00''
28958 0
دوخت مانتو آبشاری
کانال :
آموزش دوخت مانتو آبشاری توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
یک مدل جیب روی کار
08':03''
28546 0
یک مدل جیب روی کار
کانال :
 یک مدل جیب روی کار توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
مقنعه گره ای
07':54''
26711 0
مقنعه گره ای
کانال :
آموزش مقنعه گره ای با حضور خانم بزرگی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
دوخت مانتو
12':18''
23651 0
دوخت مانتو
کانال :
آموزش دوخت مانتو توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
شلوار (4)
10':35''
23055 0
شلوار (4)
کانال :
قسمت چهارم آموزش دوخت شلوار توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
دوخت یقه
15':15''
19401 0
دوخت یقه
کانال :
آموزش دوخت یقه توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
دوخت مانتو
10':06''
18928 0
دوخت مانتو
کانال :
آموزش دوخت مانتو توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما