خانم بزرگی

جستجو

خانم بزرگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
یک مدل شنل کلاهدار (4)
11':48''
94571 11
یک مدل شنل کلاهدار (4)
کانال :
تکمیل شنل کلاه دار و آموزش یک مدل مقنعه و پاپیون با حضور خانم بزرگی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
یک مدل شنل کلاهدار (3)
14':07''
75970 9
یک مدل شنل کلاهدار (3)
کانال :
ادامه آموزش برش و الگوی یک مدل شنل کلاه دار با حضور خانم بزرگی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
یک مدل شنل کلاهدار (2)
10':20''
98457 6
یک مدل شنل کلاهدار (2)
کانال :
ادامه آموزش برش و الگوی یک مدل شنل کلاه دار با حضور خانم بزرگی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
یک مدل شنل کلاهدار (1)
13':09''
242373 31
یک مدل شنل کلاهدار (1)
کانال :
آموزش برش و الگوی یک مدل شنل کلاه دار با حضور خانم بزرگی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
پالتوی فانتزی (2)ـ خانم بزرگی
09':21''
45197 22
پالتوی فانتزی (2)ـ خانم بزرگی
کانال :
ادامه آموزش یک مدل پالتوی فانتزی با حضور خانم بزرگی در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
پالتوی فانتزی (1)ـ خانم بزرگی
10':39''
68423 6
پالتوی فانتزی (1)ـ خانم بزرگی
کانال :
آموزش یک مدل پالتوی فانتزی با حضور خانم بزرگی در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
یقه ب ب ـ خانم بزرگی
11':43''
389848 25
یقه ب ب ـ خانم بزرگی
کانال :
آموزش بخشی از لباس بچه مانند یقه ب ب و آستین چین دار با حضور خانم بزرگی در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سارافون بچه گانه ـ بزرگی (2)
08':59''
120106 24
سارافون بچه گانه ـ بزرگی (2)
کانال :
آموزش یک مدل سارافون زیبا بچه گانه با حضور خانم بزرگی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سارافون بچه گانه ـ بزرگی
09':18''
286647 18
سارافون بچه گانه ـ بزرگی
کانال :
آموزش یک مدل سارافون زیبا بچه گانه با حضور خانم بزرگی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
الگوی آستین
11':56''
503559 20
الگوی آستین
کانال :
آموزش الگوی آستین با حضور خانم بزرگی در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
الگویه پایه بالاتنه بچه گانه
00':00''
2692046 145
الگویه پایه بالاتنه بچه گانه
کانال :
آموزش الگوی اساس بالاتنه بچه گانه با حضور خانم بزرگی در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
یک مدل مانتوی زنانه (2)
06':56''
33379 20
یک مدل مانتوی زنانه (2)
کانال :
آموزش یک مدل مانتوی زنانه با حضور خانم بزرگی در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
یک مدل مانتوی زنانه (1)
13':59''
61937 15
یک مدل مانتوی زنانه (1)
کانال :
آموزش یک مدل مانتوی زنانه با حضور خانم بزرگی در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
مانتوی ترکیو تابستانی 2
18':09''
42168 45
مانتوی ترکیو تابستانی 2
کانال :
ادامه آموزش مانتوی تریکوی تابستانی با حضور خانم بزرگی در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
مانتوی ترکیو تابستانی 1
06':42''
49220 50
مانتوی ترکیو تابستانی 1
کانال :
آموزش مانتوی تریکوی تابستانی با حضور خانم بزرگی در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سارافون تابستانی 2
09':33''
59568 37
سارافون تابستانی 2
کانال :
آموزش برش و دوخت سارافون تابستانی با حضور خانم بزرگی در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سارافون تابستانی 1
10':40''
133767 22
سارافون تابستانی 1
کانال :
مانتوی دراپه ـ خانم بزرگی
16':35''
42843 31
مانتوی دراپه ـ خانم بزرگی
کانال :
آموزش برش و دوخت یک مانتوی دراپه با حضور خانم بزرگی در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
مانتوی عبایی ـ خانم بزرگی
09':46''
176063 35
مانتوی عبایی ـ خانم بزرگی
کانال :
آموزش یک مدل مانتوی عبایی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما با حضور خانم بزرگی
مقنعه گره ای
07':54''
27901 31
مقنعه گره ای
کانال :
آموزش مقنعه گره ای با حضور خانم بزرگی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
آموزش دوخت پانچو
13':22''
161509 55
آموزش دوخت پانچو
کانال :
آموزش دوخت پانچو به روش ساده توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم