خانم عمادی

جستجو

خانم عمادی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
تونیک حریر (2)
11':24''
222438 0
تونیک حریر (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش دوخت تونیک حریر توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تونیک حریر (1)
13':13''
314367 0
تونیک حریر (1)
کانال :
قسمت اول آموزش دوخت تونیک حریر توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
لباس مجلسی دکلته
09':49''
404209 0
لباس مجلسی دکلته
کانال :
آموزش دوخت لباس مجلسی زنانه توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
لباس مجلسی
14':50''
250644 0
لباس مجلسی
کانال :
آموزش دوخت لباس مجلسی زنانه توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
مانتوی فانتزی
13':59''
132497 0
مانتوی فانتزی
کانال :
آموزش دوخت مانتوی فانتزی توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس        
لباس تور
13':57''
103648 0
لباس تور
کانال :
آموزش دوخت لباس تور توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
لباس قارچی
16':33''
113427 0
لباس قارچی
کانال :
آموزش دوخت لباس قارچی توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
پیراهن مردانه (3)
12':23''
52066 0
پیراهن مردانه (3)
کانال :
قسمت سوم آموزش دوخت پیراهن مردانه توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
پیراهن مردانه (2)
12':50''
145166 0
پیراهن مردانه (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش دوخت پیراهن مردانه توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
پیراهن مردانه (1)
14':09''
135804 0
پیراهن مردانه (1)
کانال :
قسمت اول آموزش دوخت پیراهن مردانه توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
چادر دانشجویی
09':51''
25540 0
چادر دانشجویی
کانال :
آموزش دوخت چادر دانشجویی توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
یقه آرشال
14':35''
110412 0
یقه آرشال
کانال :
آموزش دوخت یقه آرشال توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بلوز مجلسی با یقه حلزونی سرخود
11':22''
60167 0
بلوز مجلسی با یقه حلزونی سرخود
کانال :
آموزش دوخت بلوز مجلسی با یقه حلزونی سرخود توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
رو مانتویی فانتزی
11':30''
50155 0
رو مانتویی فانتزی
کانال :
آموزش دوخت رو مانتویی فانتزی توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بلوز کرواتی سرخود
08':16''
38294 0
بلوز کرواتی سرخود
کانال :
آموزش دوخت بلوز کرواتی سرخود توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
شلوار کمری (2)
15':07''
108383 0
شلوار کمری (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش دوخت شلوار کمری توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
شلوار کمری (1)
17':21''
88267 0
شلوار کمری (1)
کانال :
قسمت اول آموزش دوخت شلوار کمری توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بلوز گره ای
10':56''
205628 0
بلوز گره ای
کانال :
آموزش دوخت بلوز گره ای توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بلوز فانتزی
09':36''
28956 0
بلوز فانتزی
کانال :
آموزش دوخت بلوز فانتزی توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بلوز یقه پروانه
13':29''
95936 0
بلوز یقه پروانه
کانال :
آموزش دوخت بلوز یقه پروانه توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
پالتو با آستر (3)
15':12''
260622 0
پالتو با آستر (3)
کانال :
قسمت آخر آموزش دوخت پالتو با آستر توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس