سرمه دوزی

جستجو

سرمه دوزی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
دو مدل غنچه سرمه دوزی
12':37''
13800 1
دو مدل غنچه سرمه دوزی
کانال :
آموزش دو مدل غنچه سرمه دوزی با حضور خانم باقری در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
سرمه دوزی پارچه های پنلی (3)
09':58''
8768 1
سرمه دوزی پارچه های پنلی (3)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی روی پارچه های پنلی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت نوعی گلبرگ
14':02''
17115 3
دوخت نوعی گلبرگ
کانال :
آموزش دوخت نوعی گلبرگ در سرمه دوزی توسط خانم مصلی نژاد در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
دوردوزی بته جقه (2)
09':45''
9543 4
دوردوزی بته جقه (2)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی با دور دوزی بته جقه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما  
دوخت نوعی گل
15':39''
22465 9
دوخت نوعی گل
کانال :
آموزش دوخت نوعی گل در سرمه دوزی توسط خانم مصلی نژاد در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
سرمه دوزی روی پارچه های پنلی (2)
09':31''
15482 1
سرمه دوزی روی پارچه های پنلی (2)
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی پارچه های پنلی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت چند نوع برگ
13':58''
16023 8
دوخت چند نوع برگ
کانال :
آموزش دوخت چند نوع برگ در سرمه دوزی توسط خانم مصلی نژاد در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
دوخت گیسو
09':33''
8755 5
دوخت گیسو
کانال :
آموزش دوخت های تزیینی در هنر سرمه دوزی توسط خانم مصلی نژاد در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
سرمه دوزی پارچه های پنلی (1)
10':08''
13433 2
سرمه دوزی پارچه های پنلی (1)
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی پارچه های پنلی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
ساقه دوزی در سرمه دوزی
12':30''
21604 4
ساقه دوزی در سرمه دوزی
کانال :
آموزش ساقه دوزی در هنر سرمه دوزی توسط خانم مصلی نژاد در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
دوردوزی بته جقه (1)
09':35''
12506 3
دوردوزی بته جقه (1)
کانال :
آموزش سرمه دوزی با دور دوزی بته جقه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی چقه
11':40''
25396 3
سرمه دوزی چقه
کانال :
آموزش انواع دوختهای سرمه روی چقه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
قیطان دوزی روی سرمه (3)
11':50''
28586 1
قیطان دوزی روی سرمه (3)
کانال :
ادامه آموزش قیطان دوزی روی سرمه و کیسه های هدیه ترمه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
قیطان دوزی روی سرمه (2)
11':15''
16924 5
قیطان دوزی روی سرمه (2)
کانال :
ادامه آموزش قیطان دوزی روی سرمه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
قیطان دوزی روی سرمه (1)
05':46''
27596 5
قیطان دوزی روی سرمه (1)
کانال :
آموزش قیطان دوزی روی سرمه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی بقچه (1)
08':33''
8829 6
سرمه دوزی بقچه (1)
کانال :
آموزش سرمه دوزی بقچه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی (3) ـ خانم خوشبخت
07':43''
31203 16
سرمه دوزی (3) ـ خانم خوشبخت
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی سجاده با حضور خانم خوشبخت مربی هنری در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
سرمه دوزی (2) ـ خانم خوشبخت
06':45''
23935 4
سرمه دوزی (2) ـ خانم خوشبخت
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی روی جانماز با حضور خانم خوشبخت مربی هنری در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
گرده ماهی
09':05''
6308 5
گرده ماهی
کانال :
آموزش دوخت گرده ماهی در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
گل چهار پر
08':31''
6711 9
گل چهار پر
کانال :
آموزش دوخت گل چهار پر در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
سرمه دوزی (1) ـ خانم خوشبخت
18':36''
147190 9
سرمه دوزی (1) ـ خانم خوشبخت
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی جانماز با حضور خانم خوشبخت مربی هنری در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج