سرمه دوزی

جستجو

سرمه دوزی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
الگو کشی در سرمه دوزی
08':47''
42312 7
الگو کشی در سرمه دوزی
کانال :
آموزش کشیدن الگو برای دوخت سرمه توسط خانم عبداللهی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
زرک دوزی
12':07''
12799 2
زرک دوزی
کانال :
آموزش زرک دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
انداختن الگو روی ترمه
16':50''
53379 7
انداختن الگو روی ترمه
کانال :
طرز انداختن الگو روی ترمه توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
تکنیک قیطان دوزی
10':51''
23724 3
تکنیک قیطان دوزی
کانال :
آموزش تکنیک قیطان دوزی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه یه خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
دوخت نیم دایره
12':31''
9905 10
دوخت نیم دایره
کانال :
آموزش دوخت نیم دایره در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
یک مدل برگ
06':26''
34539 6
یک مدل برگ
کانال :
آموزش یک مدل برگ در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
دوخت اریب
06':39''
7763 4
دوخت اریب
کانال :
آموزش دوخت اریب در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
سرمه دوزی
06':33''
6056 1
سرمه دوزی
کانال :
آموزش هنر سرمه دوزی توسط خانم کرمی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
دوخت يک سوم
09':13''
4426 2
دوخت يک سوم
کانال :
آموزش دوخت یک سوم توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
دوخت یک دوم
10':07''
7278 2
دوخت یک دوم
کانال :
آموزش دوخت یک دوم در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
آموزش اولیه سرمه دوزی
10':45''
355587 34
آموزش اولیه سرمه دوزی
کانال :
آموزش اولیه سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
سرمه دوزی _ خانم محمدی (3)
09':29''
21511 3
سرمه دوزی _ خانم محمدی (3)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی توسط خانم محمدی در برنامه خانه مهربانی شبکه زاگرس کرمانشاه.
سرمه دوزی _ خانم محمدی (2)
09':46''
12351 6
سرمه دوزی _ خانم محمدی (2)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی توسط خانم محمدی در برنامه خانه مهربانی شبکه زاگرس کرمانشاه.
دوخت  پیچ _ خانم خوشبخت
09':42''
74561 0
دوخت پیچ _ خانم خوشبخت
کانال :
آموزش دوخت پیچ در سرمه دوزی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
دوخت گیسو _ خانم خوشبخت
06':37''
65258 4
دوخت گیسو _ خانم خوشبخت
کانال :
آموزش سرمه دوزی با دوخت گیسو با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی _ خانم محمدی (1)
08':16''
20504 14
سرمه دوزی _ خانم محمدی (1)
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم محمدی در برنامه خانه مهربانی شبکه زاگرس کرمانشاه.
سرمه دوزی _ خانم سودمند (3)
07':42''
10357 3
سرمه دوزی _ خانم سودمند (3)
کانال :
ادامه آموزش هنر سرمه دوزی توسط خانم سودمند در بخش هنری برنامه خانه محبت از شبکه گلستان.
سرمه دوزی _ خانم سودمند (2)
11':18''
5140 0
سرمه دوزی _ خانم سودمند (2)
کانال :
ادامه آموزش هنر سرمه دوزی توسط خانم سودمند در بخش هنری برنامه خانه محبت از شبکه گلستان.
سرمه دوزی _ خانم سودمند (1)
08':17''
6038 0
سرمه دوزی _ خانم سودمند (1)
کانال :
آموزش هنر سرمه دوزی توسط خانم سودمند در بخش هنری برنامه خانه محبت از شبکه گلستان.
منجوق دوزی
04':21''
80471 4
منجوق دوزی
کانال :
آموزش دوخت منجوق دوزی در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
ساقه دوزی یک سوم
11':22''
18959 0
ساقه دوزی یک سوم
کانال :
آموزش ساقه دوزی یک سوم در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان