سرمه دوزی

جستجو

سرمه دوزی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
انداختن الگو روی ترمه
16':50''
52208 0
انداختن الگو روی ترمه
کانال :
طرز انداختن الگو روی ترمه توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
تکنیک قیطان دوزی
10':51''
23122 0
تکنیک قیطان دوزی
کانال :
آموزش تکنیک قیطان دوزی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه یه خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
یک مدل برگ
06':26''
30954 0
یک مدل برگ
کانال :
آموزش یک مدل برگ در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
دوخت اریب
06':39''
7555 0
دوخت اریب
کانال :
آموزش دوخت اریب در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
سرمه دوزی
06':33''
6040 0
سرمه دوزی
کانال :
آموزش هنر سرمه دوزی توسط خانم کرمی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
دوخت يک سوم
09':13''
4375 0
دوخت يک سوم
کانال :
آموزش دوخت یک سوم توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
دوخت یک دوم
10':07''
7222 0
دوخت یک دوم
کانال :
آموزش دوخت یک دوم در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
آموزش اولیه سرمه دوزی
10':45''
346894 0
آموزش اولیه سرمه دوزی
کانال :
آموزش اولیه سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
سرمه دوزی _ خانم محمدی (3)
09':29''
21126 0
سرمه دوزی _ خانم محمدی (3)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی توسط خانم محمدی در برنامه خانه مهربانی شبکه زاگرس کرمانشاه.
سرمه دوزی _ خانم محمدی (2)
09':46''
12341 0
سرمه دوزی _ خانم محمدی (2)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی توسط خانم محمدی در برنامه خانه مهربانی شبکه زاگرس کرمانشاه.
دوخت  پیچ _ خانم خوشبخت
09':42''
73537 0
دوخت پیچ _ خانم خوشبخت
کانال :
آموزش دوخت پیچ در سرمه دوزی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
دوخت گیسو _ خانم خوشبخت
06':37''
63855 0
دوخت گیسو _ خانم خوشبخت
کانال :
آموزش سرمه دوزی با دوخت گیسو با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی _ خانم محمدی (1)
08':16''
20095 0
سرمه دوزی _ خانم محمدی (1)
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم محمدی در برنامه خانه مهربانی شبکه زاگرس کرمانشاه.
سرمه دوزی _ خانم سودمند (3)
07':42''
10327 0
سرمه دوزی _ خانم سودمند (3)
کانال :
ادامه آموزش هنر سرمه دوزی توسط خانم سودمند در بخش هنری برنامه خانه محبت از شبکه گلستان.
سرمه دوزی _ خانم سودمند (2)
11':18''
5119 0
سرمه دوزی _ خانم سودمند (2)
کانال :
ادامه آموزش هنر سرمه دوزی توسط خانم سودمند در بخش هنری برنامه خانه محبت از شبکه گلستان.
سرمه دوزی _ خانم سودمند (1)
08':17''
6033 0
سرمه دوزی _ خانم سودمند (1)
کانال :
آموزش هنر سرمه دوزی توسط خانم سودمند در بخش هنری برنامه خانه محبت از شبکه گلستان.
منجوق دوزی
04':21''
78250 0
منجوق دوزی
کانال :
آموزش دوخت منجوق دوزی در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
ساقه دوزی یک سوم
11':22''
18385 0
ساقه دوزی یک سوم
کانال :
آموزش ساقه دوزی یک سوم در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
ساقه دوزی یک دوم
10':38''
12504 0
ساقه دوزی یک دوم
کانال :
آموزش ساقه دوزی یک دوم توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
سرمه دوزی _ خانم جوادی
10':51''
28927 0
سرمه دوزی _ خانم جوادی
کانال :
آموزش سرمه دوزی از پایه با حضور خانم بنیان جوادی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
آموزش سرمه بافی (2)
09':55''
13907 0
آموزش سرمه بافی (2)
کانال :
آموزش سرمه بافی توسط خانم مصلی نژاد در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس ( قسمت دوم)