سرمه دوزی

جستجو

سرمه دوزی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
خانم سلمانیان | سرمه دوزی (3)
08':48''
32742 0
خانم سلمانیان | سرمه دوزی (3)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی توسط خانم خانم سلمانیان در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
ساقه دوزی
16':09''
25502 0
ساقه دوزی
کانال :
آموزش ساقه دوزی یا پیچ با سرمه توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
ترکیب سرمه دوزی و روبان دوزی و ملیله شکسته (1)
11':12''
23943 0
ترکیب سرمه دوزی و روبان دوزی و ملیله شکسته (1)
کانال :
قسمت اول آموزش ترکیب سرمه دوزی و روبان دوزی و ملیله شکسته توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خانم سلمانیان | سرمه دوزی (2)
07':49''
14781 1
خانم سلمانیان | سرمه دوزی (2)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی توسط خانم خانم سلمانیان در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
خانم سلمانیان | سرمه دوزی (1)
10':45''
12539 1
خانم سلمانیان | سرمه دوزی (1)
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خانم سلمانیان در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
دوخت پشم شیشه در سرمه دوزی
13':02''
17948 3
دوخت پشم شیشه در سرمه دوزی
کانال :
آموزش هنری سرمه دوزی دوخت پشم شیشه در سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در برنامه خانه مهر ازشکبه جام جم
دوخت های ابتدایی سرمه دوزی
11':01''
68923 2
دوخت های ابتدایی سرمه دوزی
کانال :
آموزش هنری سرمه دوزی، دوخت های ابتدای سرمه دوزی توسط خانم معصومه خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی - خانم فصیح مطلب
10':08''
19370 2
سرمه دوزی - خانم فصیح مطلب
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم قصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خانم سرخوشیان | سرمه دوزی
00':00''
30236 4
خانم سرخوشیان | سرمه دوزی
کانال :
آموزش انداختن طرح روی پارچه برای سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
سرمه دوزی
07':50''
34078 0
سرمه دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
سرمه دوزی 2 - خانم یوسفی
03':08''
75129 6
سرمه دوزی 2 - خانم یوسفی
کانال :
آموزش هنری سرمه دوزی، دوخت های پایه توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی
03':43''
20650 1
سرمه دوزی
کانال :
آموزش هنری سرمه دوزی، دوخت های پایه توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی روی پارچه پانلی _ 2
04':11''
35699 4
سرمه دوزی روی پارچه پانلی _ 2
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی روی پارچه پانلی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
سرمه دوزی روی پارچه پانلی
03':49''
30015 3
سرمه دوزی روی پارچه پانلی
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی پارچه پانلی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
سرمه دوزی روی رومیزی (2)
10':34''
52912 0
سرمه دوزی روی رومیزی (2)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی روی رومیزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی روی رومیزی
13':15''
62584 0
سرمه دوزی روی رومیزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی رومیزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی رانر جلو مبلی
10':01''
24988 2
سرمه دوزی رانر جلو مبلی
کانال :
آموزش سرمه دوزی رانر جلو مبلی با حضور خانم خوشبخت در هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
توری دوزی با سرمه بلرسان (2)
10':18''
26138 2
توری دوزی با سرمه بلرسان (2)
کانال :
ادامه آموزش دوخت توری دوزی با سرمه بلرسان و دوخت برگ با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
توری دوزی با سرمه بلرسان (1)
07':57''
25074 3
توری دوزی با سرمه بلرسان (1)
کانال :
آموزش دوخت توری دوزی با سرمه بلرسان با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
گلبرگ به شکل قلب
09':51''
13020 3
گلبرگ به شکل قلب
کانال :
آموزش دوخت گلبرگ به شکل قلب با سرمه توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه همیشه خونه از شبکه فارس
زقره خطی
08':17''
5473 7
زقره خطی
کانال :
آموزش سرمه دوزی زقره خطی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم