سرمه دوزی

جستجو

سرمه دوزی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
سرمه دوزی | کاربرد تکنیک ها در دوخت 2
09':12''
18706 0
سرمه دوزی | کاربرد تکنیک ها در دوخت 2
کانال :
آموزش سرمه دوزی کاربرد تکنیک ها در دوخت توسط خانم فصیح مطلب در برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
سرمه دوزی | کاربرد تکنیک ها در دوخت 1
08':02''
8452 0
سرمه دوزی | کاربرد تکنیک ها در دوخت 1
کانال :
آموزش سرمه دوزی کاربرد تکنیک ها در دوخت توسط خانم فصیح مطلب در برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
سرمه دوزی | شفق دوزی
11':36''
6115 0
سرمه دوزی | شفق دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی شفق دوزی توسط خانم یوسفی در برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
سرمه دوزی | ترمه دوخت اصفهان
12':04''
8556 0
سرمه دوزی | ترمه دوخت اصفهان
کانال :
آموزش سرمه دوزی ترمه دوخت اصفهان  توسط خانم خوشبخت در برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما 
سرمه دوزی |انتخاب رنگ بندی
11':51''
2734 0
سرمه دوزی |انتخاب رنگ بندی
کانال :
آموزش سرمه دوزی انتخاب رنگ بندی توسط خانم خوشبخت در برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما 
سرمه دوزی | دوخت جقه
08':53''
8548 0
سرمه دوزی | دوخت جقه
کانال :
آموزش سرمه دوزی دوخت جقه توسط خانم خوشبخت در برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما 
آموزش سرمه دوزی
12':29''
5708 0
آموزش سرمه دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی - هنری رنگین و زیبا - با حضور کارشناس برنامه خانم بابایی در برنامه کیش و زندگی شبکه کیش
سرمه دوزی
09':01''
5781 0
سرمه دوزی
کانال :
آموزش هنر سرمه دوزی - با حضور خانم علی بابایی دربرنامه کیش و زندگی شبکه کیش
چهل تکه دوزی
00':00''
13676 0
چهل تکه دوزی
کانال :
آموزش چهل تکه دوزی با ترمه توسط خانم کاظمی در بخش هنری برنامه خانواده شبکه یک سیما.
سرمه دوزی پیشرفته
11':05''
3917 0
سرمه دوزی پیشرفته
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
مرصع دوزی به روش پیچ
09':35''
2659 0
مرصع دوزی به روش پیچ
کانال :
آموزش سرمه دوزی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
سرمه دوزی روی مخمل
13':56''
6367 0
سرمه دوزی روی مخمل
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی مخمل توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
سرمه دوزی پیچ
14':11''
10628 0
سرمه دوزی پیچ
کانال :
آموزش سرمه دوزی پیچ  توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
یراق دوزی سرمه
08':40''
4569 0
یراق دوزی سرمه
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
دوخت پشم شیشه در سرمه دوزی 2
08':10''
15839 0
دوخت پشم شیشه در سرمه دوزی 2
کانال :
آموزش هنری سرمه دوزی، دوخت پشمه شیشه در سرمه دوزی 2 (ادامه قسمت قبل) توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
تکنیک دوخت ها روی کار اصلی3
12':09''
16438 0
تکنیک دوخت ها روی کار اصلی3
کانال :
ادامه آموزش هنری سرمه دوزی، تکنیک دوخت ها روی کار اصلی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت برجسته
06':46''
30555 0
دوخت برجسته
کانال :
آموزش دوخت برجسته توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
زغره دوزی
08':43''
15071 0
زغره دوزی
کانال :
آموزش زغره دوزی توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
دوخت ذوالنار
12':09''
12010 0
دوخت ذوالنار
کانال :
آموزش دوخت ذوالنار توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تکنیک دوخت ها روی کار اصلی 2
09':28''
18006 0
تکنیک دوخت ها روی کار اصلی 2
کانال :
آموزش هنری سرمه دوزی، تکنیک دوخت ها روی کار اصلی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
نکات اولیه برای سرمه دوزی
07':27''
15509 0
نکات اولیه برای سرمه دوزی
کانال :
آموزش نکات اولیه برای سرمه دوزی توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس