سرمه دوزی

جستجو

سرمه دوزی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
شکوفه سرمه روی جانماز
15':38''
30657 16
شکوفه سرمه روی جانماز
کانال :
آموزش دوخت شکوفه سرمه روی پارچه های نفیس ترمه مناسب برای جانماز عروس با حضور خانم حسینی در بخش هنری برنامه یه خانه یه دریا از شبکه بوشهر
چاپ طرح روی پارچه ترمه
08':49''
91817 15
چاپ طرح روی پارچه ترمه
کانال :
آموزش سرمه دوزی با چاپ طرح مورد نظر روی پارچه ترمه با حضور خانم یوسفی در بخش هنری از برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی
06':46''
67144 7
سرمه دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی و معرفی ابزار این هنر زیبا و اصیل با حضور خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
گل حلقه‌ای ـ سرمه دوزی
10':03''
38707 30
گل حلقه‌ای ـ سرمه دوزی
کانال :
درادامه آموزش سرمه دوزی یک مدل گل حلقه ای  آموزش داده شده با حضور خانم مصلی نژاد در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
سرمه دوزی ـ دوخت بته جقه
15':23''
44226 23
سرمه دوزی ـ دوخت بته جقه
کانال :
ادامه دوخت جقه در آموزش سرمه دوزی و خانم خوشبخت مربی هنری در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
بته جقه شکل قلب
09':06''
12457 21
بته جقه شکل قلب
کانال :
در ادامه آموزش سرمه دوزی ادامه دوخت بته جقه که گلبرگهای  به شکل قلب همراه با گلبرگ های ریز هستند در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
ادامه جواهردوزی
12':17''
34717 18
ادامه جواهردوزی
کانال :
ادامه جواهردوزی با پنبه و مروارید سرمه دوزی در بخش هنری برنامه خانواده با حضور خانم امیریان از شبکه یک سیما.
معرفی وسایل سرمه دوزی
12':14''
28836 12
معرفی وسایل سرمه دوزی
کانال :
در ادامه آموزش سرمه دوزی ادامه دوخت بته جقه و معرفی وسایل سرمه دوزی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
تکمیل سرباز هخامنشی در سرمه دوزی
12':18''
11161 11
تکمیل سرباز هخامنشی در سرمه دوزی
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی با مدل سرباز هخامنشی که انواع دوخت در این طرح به رفته است در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت گیسو در سرمه دوزی
10':45''
30874 4
دوخت گیسو در سرمه دوزی
کانال :
آموزش دوخت گیسو دوزی در کار ظریف و شیک سرمه دوزی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت زورنال در سرمه دوزی
10':43''
33247 22
دوخت زورنال در سرمه دوزی
کانال :
آموزش دوخت زورنال دوزی در کار ظریف و شیک سرمه دوزی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت سرباز هخامنشی (2)
08':13''
61201 139
دوخت سرباز هخامنشی (2)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی با مدل سرباز هخامنشی که انواع دوخت در این طرح به رفته است در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت سرباز هخامنشی (1)
04':16''
8032 13
دوخت سرباز هخامنشی (1)
کانال :
آموزش سرمه دوزی با مدل سرباز هخامنشی که انواع دوخت در این طرح به رفته است در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت زقره در سرمه دوزی
05':54''
51022 4
دوخت زقره در سرمه دوزی
کانال :
آموزش دوخت زقره دوزی در کار ظریف و شیک سرمه دوزی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
ادامه دوخت بته جقه
12':45''
21144 7
ادامه دوخت بته جقه
کانال :
آموزش سرمه دوزی با ادامه دوخت بته جقه در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
ساقه دوزی بته جقه
11':50''
26268 16
ساقه دوزی بته جقه
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی با مدل سرباز هخامنشی که انواع دوخت در این طرح به رفته است در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
مرحله دور دوزی در ترمه دوزی
10':49''
37388 1
مرحله دور دوزی در ترمه دوزی
کانال :
آموزش دور دوزی ترمه دوزی که انواع دوخت در این طرح به کار رفته است در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی بته جقه
11':18''
37792 12
سرمه دوزی بته جقه
کانال :
آموزش دوخت بته جقه در کار ظریف و شیک سرمه دوزی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
انتقال طرح روی پارچه
12':18''
63878 9
انتقال طرح روی پارچه
کانال :
آموزش سرمه دوزی با انتقال طرح روی پارچه که انواع دوخت در این طرح به کار رفته است در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم