سرمه دوزی

جستجو

سرمه دوزی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
بته جقه شکل قلب
09':06''
12393 0
بته جقه شکل قلب
کانال :
در ادامه آموزش سرمه دوزی ادامه دوخت بته جقه که گلبرگهای  به شکل قلب همراه با گلبرگ های ریز هستند در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
معرفی وسایل سرمه دوزی
12':14''
28161 0
معرفی وسایل سرمه دوزی
کانال :
در ادامه آموزش سرمه دوزی ادامه دوخت بته جقه و معرفی وسایل سرمه دوزی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت سرباز هخامنشی (1)
04':16''
7943 0
دوخت سرباز هخامنشی (1)
کانال :
آموزش سرمه دوزی با مدل سرباز هخامنشی که انواع دوخت در این طرح به رفته است در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت سرباز هخامنشی (2)
08':13''
61126 0
دوخت سرباز هخامنشی (2)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی با مدل سرباز هخامنشی که انواع دوخت در این طرح به رفته است در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت زورنال در سرمه دوزی
10':43''
32864 0
دوخت زورنال در سرمه دوزی
کانال :
آموزش دوخت زورنال دوزی در کار ظریف و شیک سرمه دوزی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت گیسو در سرمه دوزی
10':45''
30744 0
دوخت گیسو در سرمه دوزی
کانال :
آموزش دوخت گیسو دوزی در کار ظریف و شیک سرمه دوزی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت زقره در سرمه دوزی
05':54''
50315 0
دوخت زقره در سرمه دوزی
کانال :
آموزش دوخت زقره دوزی در کار ظریف و شیک سرمه دوزی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
ساقه دوزی بته جقه
11':50''
25823 0
ساقه دوزی بته جقه
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی با مدل سرباز هخامنشی که انواع دوخت در این طرح به رفته است در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
ادامه دوخت بته جقه
12':45''
20771 0
ادامه دوخت بته جقه
کانال :
آموزش سرمه دوزی با ادامه دوخت بته جقه در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
انتقال طرح روی پارچه
12':18''
63293 0
انتقال طرح روی پارچه
کانال :
آموزش سرمه دوزی با انتقال طرح روی پارچه که انواع دوخت در این طرح به کار رفته است در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی بته جقه
11':18''
37177 0
سرمه دوزی بته جقه
کانال :
آموزش دوخت بته جقه در کار ظریف و شیک سرمه دوزی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
مرحله دور دوزی در ترمه دوزی
10':49''
36755 0
مرحله دور دوزی در ترمه دوزی
کانال :
آموزش دور دوزی ترمه دوزی که انواع دوخت در این طرح به کار رفته است در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم