سرمه دوزی

جستجو

سرمه دوزی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
سرمه دوزی تزئینی برجسته | خانم فصیح مطلب
12':54''
3340 0
سرمه دوزی تزئینی برجسته | خانم فصیح مطلب
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی تزئینی برجسته  توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری  برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/6/4
سرمه دوزی برجسته | خانم فصیح مطلب
10':12''
7544 0
سرمه دوزی برجسته | خانم فصیح مطلب
کانال :
آموزش سرمه دوزی برجسته توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/5/21
سرمه دوزی تزئینی برجسته | خانم فصیح مطلب
11':24''
5922 0
سرمه دوزی تزئینی برجسته | خانم فصیح مطلب
کانال :
سرمه دوزی تزئینی برجسته توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/5/7
تزیین ساق دست با پولک و منجوق | خانم فصیح مطلب
11':51''
10396 0
تزیین ساق دست با پولک و منجوق | خانم فصیح مطلب
کانال :
آموزش تزیین ساق دست با پولک و منجوق توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ  99/4/24
سرمه دوزی تزئینی | خانم فصیح مطلب
13':09''
5985 0
سرمه دوزی تزئینی | خانم فصیح مطلب
کانال :
آموزش سرمه دوزی تزئینی توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/9
سرمه دوزی
13':26''
5623 0
سرمه دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر شبکه جهانی جام جم تاریخ 99/3/27 .
سرمه دوزی | طرح علی ولی الله | بخش دوم
13':57''
9562 0
سرمه دوزی | طرح علی ولی الله | بخش دوم
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی طرح علی ولی الله توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
سرمه دوزی | طرح علی ولی الله | بخش اول
09':47''
7360 0
سرمه دوزی | طرح علی ولی الله | بخش اول
کانال :
آموزش سرمه دوزی طرح علی ولی الله توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
ادامه تزیین لباس با سرمه و ملیله و روبان
11':47''
25708 0
ادامه تزیین لباس با سرمه و ملیله و روبان
کانال :
ادامه تزیین لباس با سرمه و ملیله و روبان در بخش هنری برنامه به خانه برمیگردیم شبکه پنج سیما .
سرمه دوزی | مروارید
08':43''
113220 0
سرمه دوزی | مروارید
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
سرمه دوزی
07':56''
25293 0
سرمه دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
مونتاژ پیکسل ها در سرمه دوزی
08':46''
9207 0
مونتاژ پیکسل ها در سرمه دوزی
کانال :
آموزش مونتاژ پیکسل ها در سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
ملیله دوزی
08':55''
19980 0
ملیله دوزی
کانال :
آموزش سنجاق روی لباس توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
پتک دوزی
09':11''
108926 0
پتک دوزی
کانال :
آموزش پته دوزی دوخت پتک توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
سرمه دوزی | سنجاق روی لباس
08':39''
10169 0
سرمه دوزی | سنجاق روی لباس
کانال :
آموزش سرمه دوزی سنجاق روی لباس توسط خانم زارع در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سرمه دوزی | تکنیک دور دوزی
07':12''
21770 0
سرمه دوزی | تکنیک دور دوزی
کانال :
 آموزش سرمه دوزی تکنیک های دور دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
سرمه دوزی
06':44''
14151 0
سرمه دوزی
کانال :
 آموزش سرمه دوزی  توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
دوخت جقه منقطع
09':22''
8379 0
دوخت جقه منقطع
کانال :
آموزش دوخت جقه منقطع در سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
طرح جقه در سرمه دوزی
06':50''
7697 0
طرح جقه در سرمه دوزی
کانال :
 آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سوزن دوزی در ترمه
11':11''
4456 0
سوزن دوزی در ترمه
کانال :
آموزش سوزن دوزی در ترمه توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
کار پته دوزی با لباس
10':00''
12164 0
کار پته دوزی با لباس
کانال :
آموزش پته دوزی با لباس توسط خانم کاظمی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما