سرمه دوزی

جستجو

سرمه دوزی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
سرمه دوزی تزئینی برجسته | خانم فصیح مطلب
12':54''
2353 0
سرمه دوزی تزئینی برجسته | خانم فصیح مطلب
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی تزئینی برجسته  توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری  برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/6/4
سرمه دوزی برجسته | خانم فصیح مطلب
10':12''
6745 0
سرمه دوزی برجسته | خانم فصیح مطلب
کانال :
آموزش سرمه دوزی برجسته توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/5/21
سرمه دوزی تزئینی برجسته | خانم فصیح مطلب
11':24''
5177 0
سرمه دوزی تزئینی برجسته | خانم فصیح مطلب
کانال :
سرمه دوزی تزئینی برجسته توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/5/7
تزیین ساق دست با پولک و منجوق | خانم فصیح مطلب
11':51''
9764 0
تزیین ساق دست با پولک و منجوق | خانم فصیح مطلب
کانال :
آموزش تزیین ساق دست با پولک و منجوق توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ  99/4/24
سرمه دوزی تزئینی | خانم فصیح مطلب
13':09''
4976 0
سرمه دوزی تزئینی | خانم فصیح مطلب
کانال :
آموزش سرمه دوزی تزئینی توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/9
سرمه دوزی
13':26''
5085 0
سرمه دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر شبکه جهانی جام جم تاریخ 99/3/27 .
سرمه دوزی | طرح علی ولی الله | بخش دوم
13':57''
9377 0
سرمه دوزی | طرح علی ولی الله | بخش دوم
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی طرح علی ولی الله توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
سرمه دوزی | طرح علی ولی الله | بخش اول
09':47''
6900 0
سرمه دوزی | طرح علی ولی الله | بخش اول
کانال :
آموزش سرمه دوزی طرح علی ولی الله توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
ادامه تزیین لباس با سرمه و ملیله و روبان
11':47''
25433 0
ادامه تزیین لباس با سرمه و ملیله و روبان
کانال :
ادامه تزیین لباس با سرمه و ملیله و روبان در بخش هنری برنامه به خانه برمیگردیم شبکه پنج سیما .
سرمه دوزی | مروارید
08':43''
113033 0
سرمه دوزی | مروارید
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
سرمه دوزی
07':56''
25067 0
سرمه دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
مونتاژ پیکسل ها در سرمه دوزی
08':46''
9131 0
مونتاژ پیکسل ها در سرمه دوزی
کانال :
آموزش مونتاژ پیکسل ها در سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
ملیله دوزی
08':55''
19437 0
ملیله دوزی
کانال :
آموزش سنجاق روی لباس توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
پتک دوزی
09':11''
107680 0
پتک دوزی
کانال :
آموزش پته دوزی دوخت پتک توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
سرمه دوزی | سنجاق روی لباس
08':39''
10053 0
سرمه دوزی | سنجاق روی لباس
کانال :
آموزش سرمه دوزی سنجاق روی لباس توسط خانم زارع در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سرمه دوزی | تکنیک دور دوزی
07':12''
21448 0
سرمه دوزی | تکنیک دور دوزی
کانال :
 آموزش سرمه دوزی تکنیک های دور دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
سرمه دوزی
06':44''
13972 0
سرمه دوزی
کانال :
 آموزش سرمه دوزی  توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
دوخت جقه منقطع
09':22''
8247 0
دوخت جقه منقطع
کانال :
آموزش دوخت جقه منقطع در سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
پته دوزی | متن دوزی
08':00''
49573 0
پته دوزی | متن دوزی
کانال :
آموزش پته دوزی متن دوزی توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
طرح جقه در سرمه دوزی
06':50''
7532 0
طرح جقه در سرمه دوزی
کانال :
 آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سوزن دوزی در ترمه
11':11''
4401 0
سوزن دوزی در ترمه
کانال :
آموزش سوزن دوزی در ترمه توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما