جستجو

سرمه دوزی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
یراق دوزی
07':45''
2029 0
یراق دوزی
کانال :
آموزش یراق دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
شبکه دوزی
13':58''
1972 0
شبکه دوزی
کانال :
آموزش شبکه دوزی یا لانه زنبوری توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خانم بیگدلی | سرمه دوزی (4)
11':30''
2559 0
خانم بیگدلی | سرمه دوزی (4)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی با حضور خانم بیگدلی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
سرمه دوزی روی پارچه مخمل
12':19''
4934 0
سرمه دوزی روی پارچه مخمل
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی پارچه مخمل توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خانم بیگدلی | سرمه دوزی (3)
13':05''
3440 0
خانم بیگدلی | سرمه دوزی (3)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی با حضور خانم بیگدلی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بیگدلی | سرمه دوزی (2)
13':53''
2142 0
خانم بیگدلی | سرمه دوزی (2)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی با حضور خانم بیگدلی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
دوخت بعد دار
09':16''
3807 0
دوخت بعد دار
کانال :
آموزش هنری سرمه دوزی، تکنیک دوخت بعد دار توسط کارشناس هنری سرکار خانم معصومه خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
خانم سلمانیان | سرمه دوزی (4)
05':11''
2984 0
خانم سلمانیان | سرمه دوزی (4)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی توسط خانم خانم سلمانیان در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
ساقه دوزی به روش پیچ
08':59''
8409 0
ساقه دوزی به روش پیچ
کانال :
آموزش ساقه دوزی به روش پیچ توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
زغره دوزی
10':48''
6393 0
زغره دوزی
کانال :
آموزش زغره دوزی توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خانم بیگدلی | سرمه دوزی(1)
11':03''
8544 0
خانم بیگدلی | سرمه دوزی(1)
کانال :
آموزش سرمه دوزی با حضور خانم بیگدلی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
دوخت حصیری
10':14''
11047 0
دوخت حصیری
کانال :
آموزش دوخت حصیری توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
ترکیب سرمه دوزی و روبان دوزی و ملیله شکسته (2)
09':22''
25339 0
ترکیب سرمه دوزی و روبان دوزی و ملیله شکسته (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش ترکیب سرمه دوزی و روبان دوزی و ملیله شکسته توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خانم سلمانیان | سرمه دوزی (3)
08':48''
16442 0
خانم سلمانیان | سرمه دوزی (3)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی توسط خانم خانم سلمانیان در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
ساقه دوزی
16':09''
12543 0
ساقه دوزی
کانال :
آموزش ساقه دوزی یا پیچ با سرمه توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
ترکیب سرمه دوزی و روبان دوزی و ملیله شکسته (1)
11':12''
10545 0
ترکیب سرمه دوزی و روبان دوزی و ملیله شکسته (1)
کانال :
قسمت اول آموزش ترکیب سرمه دوزی و روبان دوزی و ملیله شکسته توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خانم سلمانیان | سرمه دوزی (2)
07':49''
8994 0
خانم سلمانیان | سرمه دوزی (2)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی توسط خانم خانم سلمانیان در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
خانم سلمانیان | سرمه دوزی (1)
10':45''
9030 0
خانم سلمانیان | سرمه دوزی (1)
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خانم سلمانیان در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
دوخت پشم شیشه در سرمه دوزی
13':02''
8717 0
دوخت پشم شیشه در سرمه دوزی
کانال :
آموزش هنری سرمه دوزی دوخت پشم شیشه در سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در برنامه خانه مهر ازشکبه جام جم
دوخت های ابتدایی سرمه دوزی
11':01''
29074 0
دوخت های ابتدایی سرمه دوزی
کانال :
آموزش هنری سرمه دوزی، دوخت های ابتدای سرمه دوزی توسط خانم معصومه خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی - خانم فصیح مطلب
10':08''
9964 0
سرمه دوزی - خانم فصیح مطلب
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم قصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج