گل سازی

جستجو

گل سازی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
گل آرایی | دسته گل
08':17''
30051 0
گل آرایی | دسته گل
کانال :
آموزش گل آرایی دسته گل توسط خانم اعتصام یزدانی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
گل آرایی | ویترین گل
12':09''
12898 0
گل آرایی | ویترین گل
کانال :
آموزش گل آرایی ویترین گل توسط خانم اعتصام یزدانی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
کاکتوس
05':09''
26104 0
کاکتوس
کانال :
آموزش کاکتوس خمیری توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
ساخت شکوفه های بهارنارنج
10':16''
11103 0
ساخت شکوفه های بهارنارنج
کانال :
آموزش ساخت شکوفه های بهارنارنج  توسط خانم طهماسبی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
گل آرایی ماشین عروس
07':52''
17303 0
گل آرایی ماشین عروس
کانال :
آموزش گل آرایی ماشین عروس توسط خانم اعتصام یزدانی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
تهیه و تزیین سبد گل
07':34''
17351 0
تهیه و تزیین سبد گل
کانال :
آموزش تهیه و تزیین سبد گل توسط خانم اعتصام در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
گل شب بو
07':20''
6969 0
گل شب بو
کانال :
آموزش درست کردن گل شب بو توسط خانم طهماسبی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
گل نرگس
06':10''
14477 0
گل نرگس
کانال :
آموزش ساخت گل نرگس توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
نیلوفر آبی
09':51''
7233 0
نیلوفر آبی
کانال :
آموزش ساخت گل نیلوفر آبی توسط آقای سریزدی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
گلهای خمیری | گل نرگس
07':26''
9838 0
گلهای خمیری | گل نرگس
کانال :
آموزش گلهای خمیری گل نرگس توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
کاکتوس خاردار و گلدار
09':08''
20053 0
کاکتوس خاردار و گلدار
کانال :
آموزش کاکتوس خاردار و گلدار توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
اریگامی | توپ کاغذی
09':34''
4856 0
اریگامی | توپ کاغذی
کانال :
 آموزش اریگامی ساخت توپ کاغذی توسط آقای سریزدی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
ساخت گلهای کاغذی | گل لاله
08':06''
15121 0
ساخت گلهای کاغذی | گل لاله
کانال :
 ساخت گلهای کاغذی گل لاله توسط آقای سریزدی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
گل رز و دیزاین آن
10':15''
8417 0
گل رز و دیزاین آن
کانال :
 آموزش گل سازی گل رز و دیزاین آن توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
دسته گل مصنوعی
04':47''
1984 0
دسته گل مصنوعی
کانال :
آموزش چینش دسته  گل مصنوعی توسط خانم اعتصام در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
گل بنفشه
07':45''
2596 0
گل بنفشه
کانال :
آموزش گل سازی گل بنفشه توسط خانم طهماسبی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
گل رز کوچک
12':20''
8968 0
گل رز کوچک
کانال :
 آموزش گل رز کوچک توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سبد گل
07':09''
2546 0
سبد گل
کانال :
آموزش تزیین سبد گل توسط خانم اعتصام در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
گل نرگس شهلا
09':20''
21318 0
گل نرگس شهلا
کانال :
آموزش گل نرگس شهلا توسط خانم مریم بیلت در برنامه خانه مهرازشبکه جهانی جام جم
گل آرایی | حلقه گل قاب عکس گل
11':45''
3231 0
گل آرایی | حلقه گل قاب عکس گل
کانال :
آموزش حلقه گل قاب عکس گل توسط خانم موسوی در برنامه مهربانو از شبکه استانی قم
گل آرایی | شاخه گل
15':51''
1802 0
گل آرایی | شاخه گل
کانال :
آموزش گل آرایی شاخه گل توسط خانم موسوی در برنامه مهربانو از شبکه استانی قم