گل سازی

جستجو

گل سازی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
گل آرایی | ابر گل
07':19''
1257 0
گل آرایی | ابر گل
کانال :
آموزش گل آرایی- ابر گل توسط خانم اعتصام یزدانی در بخش هنری به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
ساخت گل برف
11':01''
11336 0
ساخت گل برف
کانال :
آموزش ساخت گل برف توسط خانم طهماسبی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
گل آرایی | دسته گل
08':17''
33988 0
گل آرایی | دسته گل
کانال :
آموزش گل آرایی دسته گل توسط خانم اعتصام یزدانی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
گل آرایی | ویترین گل
12':09''
15523 0
گل آرایی | ویترین گل
کانال :
آموزش گل آرایی ویترین گل توسط خانم اعتصام یزدانی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
کاکتوس
05':09''
30158 0
کاکتوس
کانال :
آموزش کاکتوس خمیری توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
ساخت شکوفه های بهارنارنج
10':16''
12343 0
ساخت شکوفه های بهارنارنج
کانال :
آموزش ساخت شکوفه های بهارنارنج  توسط خانم طهماسبی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
گل آرایی ماشین عروس
07':52''
26419 0
گل آرایی ماشین عروس
کانال :
آموزش گل آرایی ماشین عروس توسط خانم اعتصام یزدانی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
تهیه و تزیین سبد گل
07':34''
17825 0
تهیه و تزیین سبد گل
کانال :
آموزش تهیه و تزیین سبد گل توسط خانم اعتصام در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
گل شب بو
07':20''
7328 0
گل شب بو
کانال :
آموزش درست کردن گل شب بو توسط خانم طهماسبی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
گل نرگس
06':10''
16641 0
گل نرگس
کانال :
آموزش ساخت گل نرگس توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
نیلوفر آبی
09':51''
7462 0
نیلوفر آبی
کانال :
آموزش ساخت گل نیلوفر آبی توسط آقای سریزدی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
گلهای خمیری | گل نرگس
07':26''
11249 0
گلهای خمیری | گل نرگس
کانال :
آموزش گلهای خمیری گل نرگس توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
کاکتوس خاردار و گلدار
09':08''
22302 0
کاکتوس خاردار و گلدار
کانال :
آموزش کاکتوس خاردار و گلدار توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
اریگامی | توپ کاغذی
09':34''
6212 0
اریگامی | توپ کاغذی
کانال :
 آموزش اریگامی ساخت توپ کاغذی توسط آقای سریزدی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
ساخت گلهای کاغذی | گل لاله
08':06''
15420 0
ساخت گلهای کاغذی | گل لاله
کانال :
 ساخت گلهای کاغذی گل لاله توسط آقای سریزدی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
گل رز و دیزاین آن
10':15''
8769 0
گل رز و دیزاین آن
کانال :
 آموزش گل سازی گل رز و دیزاین آن توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
دسته گل مصنوعی
04':47''
2045 0
دسته گل مصنوعی
کانال :
آموزش چینش دسته  گل مصنوعی توسط خانم اعتصام در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
گل بنفشه
07':45''
3083 0
گل بنفشه
کانال :
آموزش گل سازی گل بنفشه توسط خانم طهماسبی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
گل رز کوچک
12':20''
10324 0
گل رز کوچک
کانال :
 آموزش گل رز کوچک توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سبد گل
07':09''
2911 0
سبد گل
کانال :
آموزش تزیین سبد گل توسط خانم اعتصام در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
گل نرگس شهلا
09':20''
26472 0
گل نرگس شهلا
کانال :
آموزش گل نرگس شهلا توسط خانم مریم بیلت در برنامه خانه مهرازشبکه جهانی جام جم