گل سازی

جستجو

گل سازی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
کاردستی |  گل سازی
00':59''
1118 0
کاردستی | گل سازی
کانال :
آموزش درست کردن یک گل زیبا .
گلهای تزئینی | خانم کاظم زاده
12':14''
1751 0
گلهای تزئینی | خانم کاظم زاده
کانال :
آموزش ساخت گلهای تزئینی با مواد دورریختنی توسط خانم سمیرا کاظم زاده در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما تاریخ 99/4/8 .
ساخت گل کاکتوس توسط خانم طهماسبی
09':06''
1029 0
ساخت گل کاکتوس توسط خانم طهماسبی
کانال :
آموزش ساخت گل کاکتوس توسط خانم طهماسبی در بخش هنری برنامه به خانه بی می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/3/31
ساخت گل مارگریت
08':18''
5031 0
ساخت گل مارگریت
کانال :
آموزش ساخت گل مارگریت توسط خانم طهماسبی در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/3/20 .
گلدان بهاری
07':58''
12113 0
گلدان بهاری
کانال :
 آموزش گلدان بهاری توسط خانم اعتصام در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
گل سازی با سرمه
09':59''
6130 0
گل سازی با سرمه
کانال :
آموزش گل سازی با سرمه توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
دسته گل آبشاری
08':42''
8220 0
دسته گل آبشاری
کانال :
 آموزش دسته گل آبشاری توسط خانم اعتصام در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
گل پارچه ای
11':36''
13902 0
گل پارچه ای
کانال :
آموزش گل پارچه ای توسط خانم زارع در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
گل آرایی | ابر گل
07':19''
1825 0
گل آرایی | ابر گل
کانال :
آموزش گل آرایی- ابر گل توسط خانم اعتصام یزدانی در بخش هنری به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
ساخت گل برف
11':01''
18630 0
ساخت گل برف
کانال :
آموزش ساخت گل برف توسط خانم طهماسبی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
گل آرایی | دسته گل
08':17''
35829 0
گل آرایی | دسته گل
کانال :
آموزش گل آرایی دسته گل توسط خانم اعتصام یزدانی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
گل آرایی | ویترین گل
12':09''
16581 0
گل آرایی | ویترین گل
کانال :
آموزش گل آرایی ویترین گل توسط خانم اعتصام یزدانی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
کاکتوس
05':09''
32059 0
کاکتوس
کانال :
آموزش کاکتوس خمیری توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
ساخت شکوفه های بهارنارنج
10':16''
13344 0
ساخت شکوفه های بهارنارنج
کانال :
آموزش ساخت شکوفه های بهارنارنج  توسط خانم طهماسبی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
گل آرایی ماشین عروس
07':52''
35953 0
گل آرایی ماشین عروس
کانال :
آموزش گل آرایی ماشین عروس توسط خانم اعتصام یزدانی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
تهیه و تزیین سبد گل
07':34''
18229 0
تهیه و تزیین سبد گل
کانال :
آموزش تهیه و تزیین سبد گل توسط خانم اعتصام در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
گل شب بو
07':20''
7733 0
گل شب بو
کانال :
آموزش درست کردن گل شب بو توسط خانم طهماسبی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
گل نرگس
06':10''
19080 0
گل نرگس
کانال :
آموزش ساخت گل نرگس توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
نیلوفر آبی
09':51''
7760 0
نیلوفر آبی
کانال :
آموزش ساخت گل نیلوفر آبی توسط آقای سریزدی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
گلهای خمیری | گل نرگس
07':26''
13333 0
گلهای خمیری | گل نرگس
کانال :
آموزش گلهای خمیری گل نرگس توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
کاکتوس خاردار و گلدار
09':08''
24707 0
کاکتوس خاردار و گلدار
کانال :
آموزش کاکتوس خاردار و گلدار توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما