جستجو

گل سازی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
کاکتوس غوره ای
08':57''
12015 0
کاکتوس غوره ای
کانال :
آموزش ساخت کاکتوس غوره ای با خمیر توسط خانم طهماسبی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
گل آرایی روی جا شمعی
08':40''
8740 0
گل آرایی روی جا شمعی
کانال :
آموزش گل آرایی روی جا شمعی توسط خانم اعتصام یزدانی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خانم سلمانیان | گلسازی (2)
06':16''
17297 0
خانم سلمانیان | گلسازی (2)
کانال :
ادامه آموزش گل های کریستالی توسط خانم خانم سلمانیان در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
خانم سلمانیان | گلسازی (1)
09':10''
12228 0
خانم سلمانیان | گلسازی (1)
کانال :
آموزش گل های کریستالی توسط خانم خانم سلمانیان در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
دستبند و تاج گل
10':13''
45789 0
دستبند و تاج گل
کانال :
آموزش دستبند و تاج گل توسط خانم اعتصام یزدانی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
گل حسن یوسف
13':38''
61994 0
گل حسن یوسف
کانال :
آموزش ساخت گل حسن یوسف با خمیر توسط خانم طهماسبی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
گل مارگریت (2)
15':32''
53187 0
گل مارگریت (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش ساخت گل مارگریت توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
گل پارچه ای - به زبان عربی
03':27''
41319 0
گل پارچه ای - به زبان عربی
کانال :
آموزش هنری گلسازی، گل پارچه ای به زبان عربی در بخش هنری برنامه بیت الهنا از شبکه خوزستان
انگور کریستال
05':27''
40561 0
انگور کریستال
کانال :
آموزش ساخت انگور کریستال توسط خانم خانم سلمانیان در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
گل لاله
13':30''
36533 0
گل لاله
کانال :
آموزش ساخت گل لاله توسط خانم طهماسبی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
گل بنفشه
10':38''
28101 0
گل بنفشه
کانال :
آموزش ساخت گل بنفشه توسط خانم طهماسبی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
گل مارگریت (1)
07':59''
23561 0
گل مارگریت (1)
کانال :
قسمت اول آموزش ساخت گل مارگریت توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
آموزش گل آرایی
07':05''
24735 0
آموزش گل آرایی
کانال :
آموزش گل آرایی توسط خانم اعتصام یزدانی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
مونتاژ گل لاله
03':07''
17789 0
مونتاژ گل لاله
کانال :
آموزش مونتاژ گل لاله توسط خانم نیازی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
گل پارچه ای الگانس
12':16''
28303 0
گل پارچه ای الگانس
کانال :
آموزش گل پارچه ای الگانس توسط خانم عسگری پور در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
گل سر کریستالی
08':11''
63548 0
گل سر کریستالی
کانال :
آموزش گل سر کریستالی توسط خانم عسگری پور در بخش آشپزی برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
تاج ریسه ای
14':08''
66737 0
تاج ریسه ای
کانال :
آموزش تاج ریسه ای توسط خانم عسگری پور در بخش آشپزی برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
ساخت گل رز
03':04''
61635 0
ساخت گل رز
کانال :
روش ساخت و درست کردن گل رز .
گل لاله کریستال
04':27''
118520 0
گل لاله کریستال
کانال :
آموزش گل لاله کریستالی در بخش هنری در خانه برنامه خانه مهر از شبکه دنا
رومیزی کریستالی 2
03':03''
86083 0
رومیزی کریستالی 2
کانال :
ادامه آموزش رومیزی کریستالی با مهره های مکعبی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
رومیزی کریستالی 1
03':18''
61095 0
رومیزی کریستالی 1
کانال :
آموزش رومیزی کریستالی با مهره های مکعبی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا