چرم دوزی

جستجو

چرم دوزی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
چرم دوزی | کیف عینک
14':45''
6039 2
چرم دوزی | کیف عینک
کانال :
آموزش کیف عینک توسط خانم امین پور در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/8/22
آموزش یک نوع دستبند شیک
01':11''
2260 0
آموزش یک نوع دستبند شیک
کانال :
چرم دوزی با دست آموزش دستبند زیبا و شیک چرم .
کیف چرم مردانه
10':58''
7410 0
کیف چرم مردانه
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم مردانه توسط خانم امین پور در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما 99/3/26
کیف چرم زنانه
09':53''
18644 3
کیف چرم زنانه
کانال :
آموزش کیف چرم زنانه توسط خانم امین پور در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
کیف مدارک مردانه
07':34''
14195 3
کیف مدارک مردانه
کانال :
آموزش کیف مدارک مردانه توسط خانم امین پور در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش دستبند چرم
09':04''
22547 1
آموزش دستبند چرم
کانال :
آموزش دستبند چرم توسط خانم امین پور در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
دوخت کیف چرمی زنانه
07':57''
25064 2
دوخت کیف چرمی زنانه
کانال :
آموزش دوخت کیف چرمی زنانه توسط خانم امین پور در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
کیف چرم تاشوی مردانه
09':37''
50699 0
کیف چرم تاشوی مردانه
کانال :
آموزش چرم دوزی کیف تاشوی مردانه توسط خانم امین پور در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
دوخت کیف چرم
09':12''
55404 4
دوخت کیف چرم
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم امین پور در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
ترکیب چرم و سنگهای تزیینی
09':54''
27353 1
ترکیب چرم و سنگهای تزیینی
کانال :
آموزش ترکیب چرم و سنگهای تزیینی توسط خانم زلفی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
کیف عینک
07':10''
29084 6
کیف عینک
کانال :
آموزش چرم دوزی کیف عینک توسط خانم مونا امین پور در برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، تاریخ پخش : 23 بهمن 97
آموزش کیف چرمی
11':11''
25747 4
آموزش کیف چرمی
کانال :
آموزش کیف چرم توسط خانم امین پور در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
کیف چل تکه
06':30''
12507 1
کیف چل تکه
کانال :
آموزش کیف چل تکه توسط خانم در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
آموزش کیف کوچک چرمی
11':02''
23291 2
آموزش کیف کوچک چرمی
کانال :
برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: آموزش کیف کوچک چرمی کارشناس: مونا امین پور (کارشناس هنری) ، تاریخ پخش: 970920
آموزش کیف کوچک چرمی ، مونا امین پور
09':36''
32445 0
آموزش کیف کوچک چرمی ، مونا امین پور
کانال :
برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: آموزش کیف کوچک چرمی کارشناس: مونا امین پور ، تاریخ پخش: 970906
آموزش دستبند چرمی 2
06':58''
24534 1
آموزش دستبند چرمی 2
کانال :
برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: آموزش دستبند چرمی 2 کارشناس: مونا امین پور (کارشناس هنری) ، تاریخ پخش: 970821
آموزش کیف دوشی چرمی زنانه
10':44''
24238 1
آموزش کیف دوشی چرمی زنانه
کانال :
برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: آموزش کیف دوشی چرمی زنانه کارشناس: مونا امین پور (کارشناس هنری) ، تاریخ پخش: 970808
آموزش دستبند چرمی
08':12''
48783 7
آموزش دستبند چرمی
کانال :
برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: آموزش دستبند چرمی کارشناس: مونا امین پور (کارشناس هنری) ، تاریخ پخش: 970724
آموزش کمربند چرمی
09':57''
8733 0
آموزش کمربند چرمی
کانال :
برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: آموزش کمربند چرمی کارشناس: مونا امین پور (کارشناس هنری) ، تاریخ پخش: 970718
كار بر روی جعبه جواهرات HD
11':25''
3177 2
كار بر روی جعبه جواهرات HD
کانال :
آموزش صنایع دستی - کار برروی جعبه جواهرات - چرم - با حضور آقای ساکی هنرمند - کیش و زندگی حامی کالای ایرانی - تولید ملی - اقتصاد پویا برنامه کیش و زندگی
آموزش جامدادی چرمی
13':00''
21338 2
آموزش جامدادی چرمی
کانال :
برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: آموزش جامدادی چرمی کارشناس: مونا امین پور (کارشناس هنری) ، تاریخ پخش: 970703