بینوایان

جستجو

بینوایان

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
بینوایان ( قسمت آخر )
09':06''
10570 0
بینوایان ( قسمت آخر )
کانال :
با کمک پیر مرد ژان در روستا به کار باغبانی مشغول شد و کوزت وارد مدرسه شبانه روزی شد و برای همیشه از دست ژاور نجات پیدا کردند...
بینوایان ( قسمت دهم )
09':50''
6699 0
بینوایان ( قسمت دهم )
کانال :
ژان والژان در حین فرار با پیر مردی که جانش را به ژان مدیون بود برخورد کرد، و پیر مرد نقشه ای برای پنهان شدن ژان و کوزت در یک روستا کشید...
بینوایان ( قسمت نهم )
10':05''
5535 0
بینوایان ( قسمت نهم )
کانال :
ژاور خانه مخفی ژان والژان را پیدا کرده بود و ژان والژان  به همراه کوزت مجبور به فرار شدند...
بینوایان ( قسمت هشتم )
09':50''
3820 0
بینوایان ( قسمت هشتم )
کانال :
کوزت به خانه ژان والژان رفت و روزهای خوبی را با او سپری میکرد در حالی که ژاور در پی به دام انداختن ژان والژان بود...
بینوایان ( قسمت هفتم )
09':00''
5900 0
بینوایان ( قسمت هفتم )
کانال :
ژان والژان بعد از دیدن شرایط سخت کوزت، با پرداخت مقدار زیادی پول به خانواده تناردیه کوزت را از آنها گرفت.
بینوایان ( قسمت ششم )
09':53''
5962 0
بینوایان ( قسمت ششم )
کانال :
ژان والژان از زندان فرار کرد و برای دیدن کوزت به خانه تناردیه رفت...
بینوایان ( قسمت پنجم )
09':43''
2824 0
بینوایان ( قسمت پنجم )
کانال :
فانتین قبل از دیدین دخترش کوزت مرد و ژان والژان زندانی شد در حالی که وضع کوزت روز به روز بدتر میشد...
بینوایان ( قسمت چهارم )
09':29''
6605 0
بینوایان ( قسمت چهارم )
کانال :
وضع فانتین روز به روز بدتر میشد و از تناردیه که کوزت را سرپرستی میکرد هیچ خبری نبود...
بینوایان ( قسمت سوم )
09':41''
5068 0
بینوایان ( قسمت سوم )
کانال :
فانتین از شدت کار زیاد و دوری کوزت سخت بیمار شد و شهردار ژان والژان او را برای مداوا به خانه خود برد...
بینوایان ( قسمت دوم )
09':54''
7544 0
بینوایان ( قسمت دوم )
کانال :
فانتین که از اوضاع بد کوزت بی خبر بود تمام پولی که با زحمت بدست می آورد را برای خانواده تناردیه می فرستاد...
بینوایان ( قسمت اول )
10':19''
15825 0
بینوایان ( قسمت اول )
کانال :
فانتین مادر کوزت که بعد از به دنیا آمدن دخترش همسرش را از دست داده بود تصمیم گرفت کوزت را به خانواده تناردیه بسپارد...