جستجو

شکرآباد

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
سفر به فرنگ (شکرآباد)
02':19''
730 0
سفر به فرنگ (شکرآباد)
کانال :
مجموعه طنز شکرآباد در این قسمت با موضوع سفر به فرنگ می پردازد.
فروش خانه (شکرآباد)
27':47''
1967 0
فروش خانه (شکرآباد)
کانال :
طنز شکرآباد با موضوع فروش خانه ، که مرد حکایت گوی در این قسمت می خواهد به بهانه ی فروش خانه خود یک نفر را گیر انداخته تا برایش حکایت نقل کند.
زیر آب زنی (شکرآباد)
24':14''
1445 0
زیر آب زنی (شکرآباد)
کانال :
مجموعه طنز شکرآباد با موضوع زیر آب زنی.
پرتقال فروش (شکرآباد)
20':37''
1550 0
پرتقال فروش (شکرآباد)
کانال :
مجموعه طنز شکرآباد به کارگردانی شهاب عباسی، با پرتقال فروشی که پرتقال هایش را کسی نمی خرید.
تاریخ تمدن (طنز شکرآباد)
19':27''
892 0
تاریخ تمدن (طنز شکرآباد)
کانال :
بخش دیگری از مجموعه طنز شکرآباد به کارگردانی شهاب عباسی با موضوع تاریخ تمدن از شبکه نسیم سیما.
سفرهای خارجه (شکرآباد)
20':06''
747 0
سفرهای خارجه (شکرآباد)
کانال :
مجموعه طنز شکرآباد با موضوع چشم و هم چشمی در رفتن به سفرهای خارج و دردسرهای آن.
آزمون استخدامی طبابت (شکرآباد)
11':32''
330 0
آزمون استخدامی طبابت (شکرآباد)
کانال :
مجموعه طنز شکرآباد با موضوع آزمون های استخدامی طبابت.
هزینه های گزاف در مراسم عروسی (شکر آباد)
22':29''
1884 0
هزینه های گزاف در مراسم عروسی (شکر آباد)
کانال :
مجموعه طنز شکرآباد با موضوع هزینه های گزاف در مراسم عروسی.
خرافات در مراسم عقد(شکرآباد)
12':45''
1822 0
خرافات در مراسم عقد(شکرآباد)
کانال :
مجموعه طنز شکرآباد در این قسمت به موضوع خرافات در مراسم عقد ازدواج می پردازد.
ساخت و ساز مسکن (شکرآباد)
17':01''
477 0
ساخت و ساز مسکن (شکرآباد)
کانال :
مجموعه طنز شکرآباد با موضوع نتیجه ساخت و ساز غیراصولی مسکن.
شغل کاذب (شکرآباد)
12':35''
1115 0
شغل کاذب (شکرآباد)
کانال :
مجموعه طنز جذاب شکرآباد با موضوع اشتغال و شغل های کاذب
باج گیری (شکرآباد)
12':52''
1248 0
باج گیری (شکرآباد)
کانال :
این قسمت از مجموعه طنز شکرآباد که به موضوع باج گیری فردی که از رهگذران پول می گیرد می پردازد.
گرفتن هزینه اضافی از مشتری (شکرآباد)
24':04''
1034 0
گرفتن هزینه اضافی از مشتری (شکرآباد)
کانال :
مجموعه طنز و جالب شکرآباد با موضوع گرفتن هزینه وپول اضافی به بهانه های مختلف از مشتری
شرکت در مناقصه (شکرآباد)
09':24''
932 0
شرکت در مناقصه (شکرآباد)
کانال :
بخش دیگری از مجموعه طنز شکرآباد با موضوع شرکت در مناقصه
دلالی در بازار میوه (شکرآباد)
22':17''
1523 0
دلالی در بازار میوه (شکرآباد)
کانال :
مجموعه طنز جذاب شکرآباد که از شبکه نسیم پخش میشود.
تیزر برنامه شکرآباد
04':00''
2960 0
تیزر برنامه شکرآباد
کانال :
تیزر برنامه طنز شکرآباد شبکه نسیم...