نحل

جستجو

نحل

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه آخر(آیه 128)
03':19''
3115 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه آخر(آیه 128)
کانال :
زیرا که خداوند با کسانى است که تقوى پیشه کردند و(با) کسانى (است) که آنان نیکوکارند.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 127
01':19''
4412 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 127
کانال :
(و اى پیامبر) صبر پیشه کن وصبر تو جز (به یارى وتوفیق) خداوند نیست و بر آنان اندوه مخور، و از آنچه مَکر وتدبیرهاى خصمانه‏اى که مى‏کنند، دلتنگ و در فشار مباش. 
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 126
05':28''
2641 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 126
کانال :
و اگر عقوبت مى‏کنید، چنان عقوبت کنید که شما را بدان عقوبت کردند و البته اگر صبر و شکیبایى کنید قطعاً صبر براى صابران بهتر است.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 125
07':20''
2900 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 125
کانال :
(اى پیامبر مردم را) با حکمت (و گفتار استوار و منطقى) و پند نیکو، به راه پروردگارت بخوان و (با مخالفان) به شیوه‏اى که نیکوتر است جدال و گفتگو کن، همانا پروردگارت به کسى که از راه او منحرف شده آگاه‏تر است و (همچنین) او هدایت یافتگان را بهتر مى‏شناسد.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 124
04':10''
1586 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 124
کانال :
همانا (حکم) تعطیلى (وبزرگداشت روز) شنبه بر کسانى قرار داده شد که در آن اختلاف کردند و قطعاً پروردگارت در روز قیامت درباره‏ى آنچه آنان (یهودیان) دائماً در آن اختلاف مى‏کردند، قضاوت خواهد کرد.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 123
05':09''
1011 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 123
کانال :
(اى پیامبر مردم را) با حکمت (و گفتار استوار و منطقى) و پند نیکو، به راه پروردگارت بخوان و (با مخالفان) به شیوه‏اى که نیکوتر است جدال و گفتگو کن، همانا پروردگارت به کسى که از راه او منحرف شده آگاه‏تر است و (همچنین) او هدایت یافتگان را بهتر مى‏شناسد.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 122
02':48''
760 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 122
کانال :
ودر دنیا به او نیکى دادیم و قطعاً او در آخرت (نیز) از صالحان و شایستگان است.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 121
02':37''
1939 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 121
کانال :
او نسبت به نعمت‏هاى خداوند شکرگزار بود، (خدا) او را برگزید و به راهى مستقیم هدایتش کرد.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 120
06':31''
958 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 120
کانال :
همانا ابراهیم (به تنهایى) یک اُمت بود، در برابر خدا خاضع و فرمان‏بر و حق‏گرا بود، و از مشرکان نبود.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 119
05':53''
2863 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 119
کانال :
سپس البته پروردگار تو براى کسانى که از روى نادانى کار بدى کردند آنگاه از پس آن توبه کرده و به کار شایسته پرداختند همانا پروردگارت پس از آن توبه، قطعاً بخشنده مهربان است.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 118
04':20''
461 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 118
کانال :
و بر کسانى که یهودى بودند آنچه را که پیش از این بر تو نقل کردیم حرام کردیم، (در سوره انعام که قبل از نحل نازل شده، علاوه بر مردار و خون، چیزهاى دیگرى بخاطر گوشمالى یهودیان، حرام شده است.) و(لى ما با تحریم) ظلمى بر آنان نکردیم، ولکن (تحریم ما کیفر) ستمى بود که آنان بر خویش رواداشته بودند.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 117
05':15''
523 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 117
کانال :
(سرچشمه‏ى همه افتراها رسیدن به دنیایى است که) بهره‏اى اندک است، در حالى که براى آنان (در آخرت) عذابى دردناک است.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 116
02':30''
1285 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 116
کانال :
وبا هر دروغى که به زبانتان مى‏آید نگویید: این حلال است وآن حرام، تا بر خدا دروغ بسته باشید. زیرا کسانى که بر خداوند دروغ مى‏بندند رستگار نمى‏شوند. 
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 115
09':52''
2128 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 115
کانال :
جز این نیست که (خداوند) مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا (به هنگام ذبح) بر آن برده شده، بر شما حرام کرده است، پس هر کس (به خوردن اینها) ناچار شود، بدون آنکه (قصد) تجاوز و تعدى (به حکم خداوند) داشته باشد و یا (از نیاز ضرورى) تجاوز کند، (مانعى براى خوردنش نیست) زیرا که خداوند بخشنده مهربان است.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 114
03':15''
1943 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 114
کانال :
پس، از آن چیزهاى حلال و پاکیزه‏اى که خداوند روزى شما کرده بخورید، و اگر تنها او را مى‏پرستید نعمت خدا را شکرگزارید.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 113
04':00''
425 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 113
کانال :
البته پیامبرى از میان خودشان به سراغشان آمد، اما او را تکذیب کردند، پس ایشان را در حالى که ستمکار بودند، عذاب فراگرفت.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 112
09':34''
2346 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 112
کانال :
و خداوند (براى شما) قریه‏اى را مثال مى‏زند که امن و آرام بود، روزیش از هر سو فراوان مى‏رسید، اما (مردم آن قریه) نعمت‏هاى خدا را ناسپاسى کردند، پس خداوند به (سزاى) آنچه انجام مى‏دادند، پوشش فراگیر گرسنگى و ترس را بر آنان چشانید.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 111
04':53''
868 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 111
کانال :
روزى بیاید که هر کس تنها به جدال و دفاع از خویشتن بپردازد وبه هرکس آنچه را انجام داده جزاى کامل داده مى‏شود و آنان مورد ظلم قرار نمى‏گیرند.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 109 و 110
05':34''
872 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 109 و 110
کانال :
شک نیست که آنان حتماً در آخرت همان زیانکارانند. پس قطعاً پروردگار تو براى کسانى که پس سختى‏ها(یى که از کفار دیدند براى حفظ آیین یا توبه) هجرت کرده وبه جهاد برخاسته وپایدارى نمودند، همانا پروردگارت از آن پس قطعاً آمرزنده مهربان است.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 108
04':50''
603 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 108
کانال :
آنانند کسانى که خداوند بر دلها وگوش وچشمانشان، مُهر نهاده است وآنان همان غافلانند.
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 107
08':45''
663 0
تفسیر قرآن / سوره نحل آیه 107
کانال :
آن (قهر الهى) بخاطر آن است که آنان زندگى دنیا را بر آخرت برگزیدند، و قطعاً خداوند گروه کافران را هدایت نمى‏کند.