بقا

جستجو

بقا

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
معادله تورس و وکتور (جریان انرژی در جهان)
13':18''
34932 0
معادله تورس و وکتور (جریان انرژی در جهان)
کانال :
بخش اول مستند برتر بقا پیرامون معادله تورس (torus)  و الگوی بقا و جریان انرژی در جهان و توضیحاتی پیرامون معادله وکتور.
حضور موجودات فضایی در زمین
12':13''
7858 0
حضور موجودات فضایی در زمین
کانال :
توضیحات بزرگان و دانشمندان در رابطه با حضور موجودات عجیب و فضایی بر روی زمین ، موجوداتی که به گفته دانشمندان بسیار هوشمند تر از موجودات زمینی هستند و حاوی پیام هایی بوده اند ...
مخالفان دستیابی به انرژی پاک و رایگان
25':26''
6718 0
مخالفان دستیابی به انرژی پاک و رایگان
کانال :
پژوهش ها نشان می دهد که دست یابی به انرژی پاک و رایگان ، قدرت و منافع گروههایی را به خطر می اندازد به همین دلیل آن ها این پژوهش ها را سرکوب می کنند این گروهها عبارتند از ...
افشای دستور العمل تسلط بر جهان
14':15''
4326 0
افشای دستور العمل تسلط بر جهان
کانال :
بررسی ها نشان می دهد که هدف اصلی صهیونیست ها تسلط کامل بر جهان است و این گروهها تمامی ابزاری که برای تسلط لازم است را در اختیار دارند از کنترل پول گرفته تا تمام منابع موجود در جهان و ...
راه دستیابی به انرژی پاک ، ایمن و رایگان
09':01''
3096 0
راه دستیابی به انرژی پاک ، ایمن و رایگان
کانال :
دانشمندان معتقدند که راههایی وجود دارد که انسان ها می توانند به انرژی های پاک ، ایمن ، نامحدود و رایگان دست یابند و ...
اصلاح ژنتیک و حذف اکثریت مردم
06':06''
3063 0
اصلاح ژنتیک و حذف اکثریت مردم
کانال :
پژوهش ها نشان می دهد که صهیونیست ها در اجرای نقشه های خود برای تسلط بر جهان باید اکثریت مردم را از بین ببرند ، اصلاح ژنتیک یکی از کارهای آن است ...
زمانی که صهیونیست ها بر جهان مسلط می شوند ...
07':51''
2772 0
زمانی که صهیونیست ها بر جهان مسلط می شوند ...
کانال :
اگر صهیونیست ها که یک گروه اندک در جهان هستند بر همه چیز و همه جا مسلط شوند ، شرایط ما چگونه است؟
وظیفه ما در مقابل صهیونیست ها و سلطه گران
24':53''
2396 0
وظیفه ما در مقابل صهیونیست ها و سلطه گران
کانال :
از آنجا که نقشه حکومت سلطه گران بر اساس نابودی جهان بنا شده است بنابراین انسان ها باید بیدار شده و جلوی اقدامات آن ها را بگیرند ، باید با زیاده خواهی بانک ها مقابله کنند و ...