بقا

جستجو

بقا

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
وظیفه ما در مقابل صهیونیست ها و سلطه گران
24':53''
2396 0
وظیفه ما در مقابل صهیونیست ها و سلطه گران
کانال :
از آنجا که نقشه حکومت سلطه گران بر اساس نابودی جهان بنا شده است بنابراین انسان ها باید بیدار شده و جلوی اقدامات آن ها را بگیرند ، باید با زیاده خواهی بانک ها مقابله کنند و ...
اصلاح ژنتیک و حذف اکثریت مردم
06':06''
3063 0
اصلاح ژنتیک و حذف اکثریت مردم
کانال :
پژوهش ها نشان می دهد که صهیونیست ها در اجرای نقشه های خود برای تسلط بر جهان باید اکثریت مردم را از بین ببرند ، اصلاح ژنتیک یکی از کارهای آن است ...
زمانی که صهیونیست ها بر جهان مسلط می شوند ...
07':51''
2772 0
زمانی که صهیونیست ها بر جهان مسلط می شوند ...
کانال :
اگر صهیونیست ها که یک گروه اندک در جهان هستند بر همه چیز و همه جا مسلط شوند ، شرایط ما چگونه است؟
افشای دستور العمل تسلط بر جهان
14':15''
4326 0
افشای دستور العمل تسلط بر جهان
کانال :
بررسی ها نشان می دهد که هدف اصلی صهیونیست ها تسلط کامل بر جهان است و این گروهها تمامی ابزاری که برای تسلط لازم است را در اختیار دارند از کنترل پول گرفته تا تمام منابع موجود در جهان و ...
مخالفان دستیابی به انرژی پاک و رایگان
25':26''
6718 0
مخالفان دستیابی به انرژی پاک و رایگان
کانال :
پژوهش ها نشان می دهد که دست یابی به انرژی پاک و رایگان ، قدرت و منافع گروههایی را به خطر می اندازد به همین دلیل آن ها این پژوهش ها را سرکوب می کنند این گروهها عبارتند از ...
راه دستیابی به انرژی پاک ، ایمن و رایگان
09':01''
3096 0
راه دستیابی به انرژی پاک ، ایمن و رایگان
کانال :
دانشمندان معتقدند که راههایی وجود دارد که انسان ها می توانند به انرژی های پاک ، ایمن ، نامحدود و رایگان دست یابند و ...
حضور موجودات فضایی در زمین
12':13''
7858 0
حضور موجودات فضایی در زمین
کانال :
توضیحات بزرگان و دانشمندان در رابطه با حضور موجودات عجیب و فضایی بر روی زمین ، موجوداتی که به گفته دانشمندان بسیار هوشمند تر از موجودات زمینی هستند و حاوی پیام هایی بوده اند ...
معادله تورس و وکتور (جریان انرژی در جهان)
13':18''
34932 0
معادله تورس و وکتور (جریان انرژی در جهان)
کانال :
بخش اول مستند برتر بقا پیرامون معادله تورس (torus)  و الگوی بقا و جریان انرژی در جهان و توضیحاتی پیرامون معادله وکتور.