عروسک سازی

جستجو

عروسک سازی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
عروسک نوزاد
08':50''
31875 0
عروسک نوزاد
کانال :
آموزش عروسک سازی نوزاد توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
عروسک سازی | دلقک
07':42''
20620 0
عروسک سازی | دلقک
کانال :
آموزش عروسک سازی دلقک توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
عروسک سازی | خرگوش 2
07':20''
17431 0
عروسک سازی | خرگوش 2
کانال :
آموزش عروسک سازی خرگوش توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
عروسک سازی | خرگوش 1
08':04''
24413 0
عروسک سازی | خرگوش 1
کانال :
آموزش عروسک سازی خرگوش توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
عروسک پارچه ای 2
13':39''
48444 0
عروسک پارچه ای 2
کانال :
آموزش عروسک پارچه ای دست و پای عروسک توسط خانم ربیعی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
عروسک سازی | کبوتر
07':06''
7957 0
عروسک سازی | کبوتر
کانال :
آموزش عروسک سازی کبوتر توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
عروسک پارچه ای 1
12':51''
29621 0
عروسک پارچه ای 1
کانال :
آموزش عروسک پارچه ای توسط خانم ربیعی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
عروسک سازی | گربه 2
08':50''
6825 0
عروسک سازی | گربه 2
کانال :
آموزش عروسک سازی گربه توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
بافت عروسک پایه
04':50''
98983 0
بافت عروسک پایه
کانال :
آموزش بافت عروسک پایه توسط خانم حشیری در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
عروسک سازی | گربه 1
06':01''
10271 0
عروسک سازی | گربه 1
کانال :
آموزش عروسک سازی گربه توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
ساخت عروسک پارچه ای
09':51''
17406 0
ساخت عروسک پارچه ای
کانال :
آموزش ساخت عروسک پارچه ای توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
عروسک فانتزی
10':57''
24892 0
عروسک فانتزی
کانال :
آموزش عروسک فانتزی توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
عروسک جورابی 2
13':51''
20117 0
عروسک جورابی 2
کانال :
آموزش یک نوع عروسک جورابی توسط خانم ربیعی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
عروسک جورابی 1
06':31''
55777 0
عروسک جورابی 1
کانال :
آموزش یک نوع عروسک جورابی توسط خانم ربیعی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
عروسک روسی
15':41''
48294 0
عروسک روسی
کانال :
 آموزش ساخت عروسک های روسی توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
عروسک روسی
14':36''
77426 0
عروسک روسی
کانال :
 آموزش ساخت عروسک روسی توسط خانم بهزاد پور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
مجسمه سازی | موش 1
11':44''
5619 0
مجسمه سازی | موش 1
کانال :
آموزش مجسمه سازی موش توسط خانم حیدری در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
عروسک سازی | جا آبنباتی 2
08':20''
21842 0
عروسک سازی | جا آبنباتی 2
کانال :
آموزش عروسک سازی با خمیر، جا آبنباتی توسط خانم حیدری در برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
عروسک سازی | جا آبنباتی 1
10':52''
10615 0
عروسک سازی | جا آبنباتی 1
کانال :
آموزش عروسک سازی با خمیر، جا آبنباتی توسط خانم حیدری در برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
دوخت چشم عروسک
09':32''
50272 0
دوخت چشم عروسک
کانال :
آموزش عروسک سازی دوخت چشم عروسک توسط خانم حشیری در برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
عروسک سازی | کفشدوزک 2
07':32''
11430 0
عروسک سازی | کفشدوزک 2
کانال :
آموزش عروسک سازی با خمیر، جای خلال دندان، کفشدوزک توسط خانم حیدری در برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما