عروسک سازی

جستجو

عروسک سازی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
عروسک سازی | خرگوش 1
08':04''
23953 0
عروسک سازی | خرگوش 1
کانال :
آموزش عروسک سازی خرگوش توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
عروسک پارچه ای 2
13':39''
46419 0
عروسک پارچه ای 2
کانال :
آموزش عروسک پارچه ای دست و پای عروسک توسط خانم ربیعی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
عروسک سازی | کبوتر
07':06''
7734 0
عروسک سازی | کبوتر
کانال :
آموزش عروسک سازی کبوتر توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
عروسک پارچه ای 1
12':51''
28340 0
عروسک پارچه ای 1
کانال :
آموزش عروسک پارچه ای توسط خانم ربیعی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
عروسک سازی | گربه 2
08':50''
6739 0
عروسک سازی | گربه 2
کانال :
آموزش عروسک سازی گربه توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
بافت عروسک پایه
04':50''
95953 0
بافت عروسک پایه
کانال :
آموزش بافت عروسک پایه توسط خانم حشیری در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
عروسک سازی | گربه 1
06':01''
10018 0
عروسک سازی | گربه 1
کانال :
آموزش عروسک سازی گربه توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
ساخت عروسک پارچه ای
09':51''
16789 0
ساخت عروسک پارچه ای
کانال :
آموزش ساخت عروسک پارچه ای توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
عروسک فانتزی
10':57''
24267 0
عروسک فانتزی
کانال :
آموزش عروسک فانتزی توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
عروسک جورابی 2
13':51''
19560 0
عروسک جورابی 2
کانال :
آموزش یک نوع عروسک جورابی توسط خانم ربیعی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
عروسک جورابی 1
06':31''
52989 0
عروسک جورابی 1
کانال :
آموزش یک نوع عروسک جورابی توسط خانم ربیعی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
عروسک روسی
15':41''
44770 0
عروسک روسی
کانال :
 آموزش ساخت عروسک های روسی توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
عروسک روسی
14':36''
69630 0
عروسک روسی
کانال :
 آموزش ساخت عروسک روسی توسط خانم بهزاد پور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
مجسمه سازی | موش 1
11':44''
5583 0
مجسمه سازی | موش 1
کانال :
آموزش مجسمه سازی موش توسط خانم حیدری در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
عروسک سازی | جا آبنباتی 2
08':20''
21210 0
عروسک سازی | جا آبنباتی 2
کانال :
آموزش عروسک سازی با خمیر، جا آبنباتی توسط خانم حیدری در برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
عروسک سازی | جا آبنباتی 1
10':52''
10463 0
عروسک سازی | جا آبنباتی 1
کانال :
آموزش عروسک سازی با خمیر، جا آبنباتی توسط خانم حیدری در برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
دوخت چشم عروسک
09':32''
48310 0
دوخت چشم عروسک
کانال :
آموزش عروسک سازی دوخت چشم عروسک توسط خانم حشیری در برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
عروسک سازی | کفشدوزک 2
07':32''
10981 0
عروسک سازی | کفشدوزک 2
کانال :
آموزش عروسک سازی با خمیر، جای خلال دندان، کفشدوزک توسط خانم حیدری در برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
عروسک سازی | سگ
10':38''
18327 0
عروسک سازی | سگ
کانال :
آموزش عروسک سازی سگ توسط خانم ربیعی در برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
عروسک های جورابی
09':47''
13834 0
عروسک های جورابی
کانال :
آموزش عروسک های جورابی توسط خانم ربیعی در برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
عروسک سازی | کفشدوزک 1
11':32''
9147 0
عروسک سازی | کفشدوزک 1
کانال :
آموزش عروسک سازی با خمیر، جای خلال دندان، کفشدوزک توسط خانم حیدری در برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما