عروسک سازی

جستجو

عروسک سازی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
عروسک بافتنی (3)
08':12''
217227 0
عروسک بافتنی (3)
کانال :
قسمت سوم آموزش بافت یک مدل عروسک در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
عروسک بافتنی (2)
03':36''
138114 0
عروسک بافتنی (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش بافت یک مدل عروسک در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
عروسک بافی (7)
10':19''
78144 0
عروسک بافی (7)
کانال :
قسمت هفتم آموزش عروسک بافی توسط خانم شیری در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان (وصل تنه عروسک و پر کردن آن)
عروسک بافی (2)
05':27''
135765 0
عروسک بافی (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش عروسک بافی توسط خانم شیری در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
عروسک بافی (1)
09':36''
325305 0
عروسک بافی (1)
کانال :
قسمت اول آموزش عروسک بافی توسط خانم شیری در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
عروسک سازی
02':50''
167886 0
عروسک سازی
کانال :
آموزش نحوه ساخت یک عروسک شاد و زیبا.
عروسک خمیری گوسفند
12':50''
26421 0
عروسک خمیری گوسفند
کانال :
آموزش عروسک گوسفند خمیری با حضور خانم فرزانه در بخش هنری برنامه سرپناه از شبکه خلیج فارس
عروسک گاو (2)
04':24''
18660 0
عروسک گاو (2)
کانال :
ادامه آموزش عروسک گاو با پارچه با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
عروسک خاتون
11':24''
81200 0
عروسک خاتون
کانال :
آموزش عروسک خاتوان با پارچه توسط خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
عروسک گاو (1)
09':23''
34173 0
عروسک گاو (1)
کانال :
آموزش عروسک گاو با پارچه با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
عروسک زنبور ـ خانم قمری
08':01''
10226 0
عروسک زنبور ـ خانم قمری
کانال :
آموزش دوخت عروسک زنبور با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
عروسک دختر بچه
05':56''
15763 0
عروسک دختر بچه
کانال :
آموزش دوخت عروسک دختر بچه با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
عروسک ماهی
10':03''
11671 0
عروسک ماهی
کانال :
آموزش دوخت عروسک شکل ماهی با پارچه با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
مگنت رو یخچالی
11':36''
37918 0
مگنت رو یخچالی
کانال :
آموزش یک عروسک خمیری به صورت مگنت رو یخچالی با حضور خانم فرزانه در بخش هنری برنامه سرپناه از شبکه خلیج فارس
یک مدل عروسک کنفی
11':29''
42797 0
یک مدل عروسک کنفی
کانال :
آموزش ساخت یک مدل عروسک کنفی توسط خانم ابوذری در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
آناناس خمیری
08':30''
16356 0
آناناس خمیری
کانال :
آموزش ساخت آناناس خمیری توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
عروسک سازی - ماهی
11':38''
9614 0
عروسک سازی - ماهی
کانال :
آموزش ساخت عروسک ماهی توسط خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
عروسک کنفی (5)
08':57''
11764 0
عروسک کنفی (5)
کانال :
تکمیل عروسک خرگوش پارچه ای و آموزش یک مدل عروسک کنفی با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
عروسک خمیری جا سوزنی
12':01''
17041 0
عروسک خمیری جا سوزنی
کانال :
آموزش یک عروسک خمیری مناسب برای جاسوزنی با حضور خانم فرزانه در بخش هنری برنامه سرپناه از شبکه خلیج فارس
خرگوش پارچه ای
10':02''
13991 0
خرگوش پارچه ای
کانال :
آموزش عروسک خرگوش پارچه ای با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
عروسک کنفی (4)
07':32''
26107 0
عروسک کنفی (4)
کانال :
آموزش ساخت یک مدل دیگر عروسک کنفی با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین