عروسک سازی

جستجو

عروسک سازی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
عروسک سازی
08':04''
13806 0
عروسک سازی
کانال :
آشنایی با مهارت عروسک سازی در برنامه فوت و فن شبکه آموزش سیما .
دوخت کوسن عروسکی
12':10''
13743 0
دوخت کوسن عروسکی
کانال :
آموزش دوخت کوسن عروسکی توسط خانم ربیعی در بخش هنری برنامه به خانه برمیگردیم شبکه پنج سیما .
عروسک سازی | لباس عروسک
07':58''
120055 0
عروسک سازی | لباس عروسک
کانال :
آموزش لباس عروسک توسط خانم سعادتمند در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
رفع اشکالات در بافت عروسک
07':54''
78363 0
رفع اشکالات در بافت عروسک
کانال :
نکاتی در مورد بافت عروسک توسط خانم حشیری در بخش هنری برنامه به خانه برمیگردیم شبکه پنج سیما .
عروسک سازی | خانوم جوون
09':52''
49981 0
عروسک سازی | خانوم جوون
کانال :
آموزش عروسک سازی خانوم جوون توسط خانم ربیعی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
عروسک نوزاد
08':50''
28058 0
عروسک نوزاد
کانال :
آموزش عروسک سازی نوزاد توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
عروسک سازی | دلقک
07':42''
16676 0
عروسک سازی | دلقک
کانال :
آموزش عروسک سازی دلقک توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
عروسک سازی | خرگوش 2
07':20''
14342 0
عروسک سازی | خرگوش 2
کانال :
آموزش عروسک سازی خرگوش توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
عروسک سازی | خرگوش 1
08':04''
21358 0
عروسک سازی | خرگوش 1
کانال :
آموزش عروسک سازی خرگوش توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
عروسک پارچه ای 2
13':39''
37900 0
عروسک پارچه ای 2
کانال :
آموزش عروسک پارچه ای دست و پای عروسک توسط خانم ربیعی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
عروسک سازی | کبوتر
07':06''
6183 0
عروسک سازی | کبوتر
کانال :
آموزش عروسک سازی کبوتر توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
عروسک پارچه ای 1
12':51''
21759 0
عروسک پارچه ای 1
کانال :
آموزش عروسک پارچه ای توسط خانم ربیعی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
عروسک سازی | گربه 2
08':50''
5992 0
عروسک سازی | گربه 2
کانال :
آموزش عروسک سازی گربه توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
بافت عروسک پایه
04':50''
74650 0
بافت عروسک پایه
کانال :
آموزش بافت عروسک پایه توسط خانم حشیری در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
عروسک سازی | گربه 1
06':01''
8333 0
عروسک سازی | گربه 1
کانال :
آموزش عروسک سازی گربه توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
ساخت عروسک پارچه ای
09':51''
13453 0
ساخت عروسک پارچه ای
کانال :
آموزش ساخت عروسک پارچه ای توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
عروسک فانتزی
10':57''
21033 0
عروسک فانتزی
کانال :
آموزش عروسک فانتزی توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
عروسک جورابی 2
13':51''
16356 0
عروسک جورابی 2
کانال :
آموزش یک نوع عروسک جورابی توسط خانم ربیعی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
عروسک جورابی 1
06':31''
33379 0
عروسک جورابی 1
کانال :
آموزش یک نوع عروسک جورابی توسط خانم ربیعی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
عروسک روسی
15':41''
30345 0
عروسک روسی
کانال :
 آموزش ساخت عروسک های روسی توسط خانم بهزادپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
عروسک روسی
14':36''
30240 0
عروسک روسی
کانال :
 آموزش ساخت عروسک روسی توسط خانم بهزاد پور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما