باستانی

جستجو

باستانی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
مرشد زور خانه | مرشد بهرام غرقی
05':55''
16903 0
مرشد زور خانه | مرشد بهرام غرقی
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه بهرام غرقی .
مرشد زور خانه | مرشد محمد جواد خرمی
02':45''
1446 0
مرشد زور خانه | مرشد محمد جواد خرمی
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه محمد جواد خرمی .
مرشد زور خانه | مرشد امیر عزیزی
02':09''
2325 0
مرشد زور خانه | مرشد امیر عزیزی
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه امیر عزیزی.
مرشد زور خانه | مرشد علی بحیرایی
02':32''
3790 0
مرشد زور خانه | مرشد علی بحیرایی
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه علی بحیرایی .
مرشد زور خانه | مرشد بهرام غرقی
04':51''
10886 0
مرشد زور خانه | مرشد بهرام غرقی
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه بهرام غرقی .
مرشد زور خانه | مرشد منوچهر آشوری
03':05''
735 0
مرشد زور خانه | مرشد منوچهر آشوری
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه منوچهر آشوری.
مرشد زور خانه | مرشد محمد جواد خرمی
02':46''
1051 0
مرشد زور خانه | مرشد محمد جواد خرمی
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه محمد جواد خرمی.
مرشد زور خانه | مرشد سید رضا موسوی
02':31''
432 0
مرشد زور خانه | مرشد سید رضا موسوی
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه سید رضا موسوی
مرشد زور خانه | مرشد سید رضا موسوی
02':31''
1328 0
مرشد زور خانه | مرشد سید رضا موسوی
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه سید رضا موسوی .
مرشد زور خانه | مرشد بهرام غرقی
04':51''
2058 0
مرشد زور خانه | مرشد بهرام غرقی
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه بهرام غرقی .
مرشد زور خانه | مرشد سید رضا موسوی
04':36''
649 0
مرشد زور خانه | مرشد سید رضا موسوی
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه سید رضا موسوی.
مرشد زور خانه | مرشد حسین حقیقی فرد
03':01''
384 0
مرشد زور خانه | مرشد حسین حقیقی فرد
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه حسین حقیقی فرد
مرشد زور خانه | مرشد حمزه قناعت پیشه
03':09''
3369 0
مرشد زور خانه | مرشد حمزه قناعت پیشه
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه حمزه قناعت پیشه
مرشد زور خانه | مرشد سید رضا موسوی
02':29''
669 0
مرشد زور خانه | مرشد سید رضا موسوی
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه سید رضا موسوی
مرشد زور خانه | مرشد بهرام غرقی
04':51''
4071 0
مرشد زور خانه | مرشد بهرام غرقی
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه بهرام غرقی .
مرشد زور خانه | مرشد منوچهر آشوری
03':11''
3097 0
مرشد زور خانه | مرشد منوچهر آشوری
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه منوچهر آشوری
مرشد زور خانه | مرشد بهرام غرقی
04':52''
1327 0
مرشد زور خانه | مرشد بهرام غرقی
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه بهرام غرقی .
مرشد زور خانه | مرشد سید رضا موسوی
04':37''
293 0
مرشد زور خانه | مرشد سید رضا موسوی
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد سید رضا موسوی
مرشد زور خانه | سید رضا موسوی
02':31''
655 0
مرشد زور خانه | سید رضا موسوی
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه سید رضا موسوی
مرشد زور خانه | مرشد بهرام غرقی
05':52''
6353 0
مرشد زور خانه | مرشد بهرام غرقی
کانال :
شعرخوانی با نوای زیبای مرشد زورخانه بهرام غرقی .
ورزش باستانی
05':11''
50184 0
ورزش باستانی
کانال :
ورزش و انجام حرکات پهلوانی جزو فعالیتهای اصلی روزمره ایرانیان در دوران باستان بوده است. جامعۀ آن زمان ارزش خاصی برای ورزشکارانی قائل می‌شد که برای قدرت بدنی و شجاعت روحی که در اختیار داشتند، شکرگزار بوده‌اند.