ای کیو سان

جستجو

ای کیو سان

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
تمیز کردن مدرسه
21':07''
8378 0
تمیز کردن مدرسه
کانال :
این داستان تمیز کردن مدرسه ی آن کوکوجی.وقتی بچه ها در حال تمیز کردن مدرسه بودن یکی از آن ها چراغ بخار استاد را شکست و...ادامه ی داستان را با هم خواهیم دید
دزدیده شدن ای کیو سان
21':45''
10310 0
دزدیده شدن ای کیو سان
کانال :
این داستان دزدیده شدن ای کیوسان توسط مادارا کروبی و ساختن سلاح مرگ بار توسط ای کیوسان برای او...ادامه ی داستان را با هم خواهیم دید
سواستفاده از نام ای کیوسان
21':44''
4211 0
سواستفاده از نام ای کیوسان
کانال :
این داستان افرادی از نام ای کیوسان و استاد بزرگ سواستفاده می کنند و از مردم برای مخارج مدرسه صدقه جمع آوری می کنند... کارتون  خاطره انگیز ای کیوسان مرد کوچک
دزد مرموز
22':22''
9635 0
دزد مرموز
کانال :
این داستان دزد مرموزی کادوی ژنرال را از شینسه می دزدد شینسه که نتوانست کادو را پس بگیرد دست به خود کشی می زند...ادامه ی داستان را با هم خواهیم دید
استاد خسیس
22':55''
7291 0
استاد خسیس
کانال :
این داستان استاد خسیس بچه های مدرسه را به علت دور انداختن یک برگ تروپ تنبیه می کند
مسافرت
22':56''
3213 0
مسافرت
کانال :
این داستان مادری برای مسافرت چند روزی دخترش را در مدرسه نزد استاد می گذارد وخودش برای کاری به مسافرت می رود بعد از چند روز خبر مفقودالاثر شدن مادر در دریا را برای استاد آوردند
ریش گرو نهادن استاد
20':19''
3833 0
ریش گرو نهادن استاد
کانال :
این داستان استاد بزرگ مقداری پول از چی کی اویا قرض می گیرد و به او می گوید هر چه که بخواهی به تو گرو می دهم...ادامه ی داستان را با هم خواهیم دید
ژنرال و شبیه اش
21':51''
5751 0
ژنرال و شبیه اش
کانال :
این داستان چسب فروشی که شبیه ژنرال بود وسواستفاده ی چی کی اویا از او
شکوفه های گیلاس
21':50''
6612 0
شکوفه های گیلاس
کانال :
این داستان ژنرال ای کیو سان را برای مراسم گل آرایی دعوت کرد و نامه ای برای او فرستاد واز او خواست تا هر چه در نامه  نوشته شده برای مراسم گل آرایی حاضر کند و با خود ببرد
سخنرانی استاد بزرگ
21':46''
2311 0
سخنرانی استاد بزرگ
کانال :
استاد با صحبت هایش سعی می کند شاگردانش را به کارهای خوب و به جا گداشتن نام نیک از خود ترغیب کند اما کی چی اویا نقشه ای کشید تا استاد را بد نام کند . ادامه داستان را با هم ببینیم
مسابقه ی خوش رفتاری
21':25''
2318 0
مسابقه ی خوش رفتاری
کانال :
این داستان ژنرال برای بهتر کردن رفتار تسویو مسابقه ای ترتیب داد به نام مسابقه ی خوش رفتاری  و انتظار داشت که تسویو بهتر شود اما نمی دانست که تسویو با باختن در این مسابقه رفتارش بدتر می شود
شعر رمز دار
21':22''
151 0
شعر رمز دار
کانال :
این داستان ناعی کیو که به خاطر سر وصدای همسایه ی دیوار به دیوارش شاعر بزرگ سن ساعی ناراحت بود قصدداشت اورا به درد سر بیندازد به خاطر همین شماره های بی مفهومی  نزد ژنرال برد وگفت این شعر رمز دار است وتنها سن ساعی می تواند او را ترجمه کند
سقف سوراخ شده
21':43''
101 0
سقف سوراخ شده
کانال :
این داسستان مدرسه ی آن کوکوجی توسط بران مقداری آسیب دید و سقفش سوراخ شد اما مشکل اصلی این جا بود که پولی برای تعمیر آن نداشتند برای تعمیر یک راه داشتند آن هم قرض کردن پول از چیکیعویای خسیس بود که این هم غیر ممکن بود
مادر و هوش تلف شده
20':52''
7886 0
مادر و هوش تلف شده
کانال :
این داستان استاد بزرگ به خاطر کاری از مدرسه بیرون رفت و مدرسه را به دست شاگردانش سپرد و بعد از چند دقیقه مادر ای کیو به مدرسه آمد تا استاد را ملاقات کند اما استاد در مدرسه نبود پس شاگردان را مجبور به تمیز کردن مدرسه کرد  تا استاد را خوش حال کند
مسابقه بین ای کیو سان وژنرال
21':55''
13299 0
مسابقه بین ای کیو سان وژنرال
کانال :
ژنرال در ایوان نشسته بود که نامه ی عروسی خانوم ماری کو جین به دستش رسید  در همان حین نقشه ای به سرش زد و قصد داشت به توسط شینسه او را به درد سر بیندازد و شکستش بدهد  به خاطر همین وظیفه ی فرستادن  کادو را به شینسه داد و کادو را جا به جا کرد...
دروغ گفتن یایوعی
20':21''
2166 0
دروغ گفتن یایوعی
کانال :
این بار یایوعی به دوستانش دروغ می گوید طبیعی است که یایوعی کمی ناراحت است چون به دوستانش دروغ گفته در حقیقت کسی نامه ی شراکت برای یایوعی نفرستاده ، ادامه داستان را با هم می بینیم...
غذای خوب
30':13''
8325 0
غذای خوب
کانال :
آقای چیکی اویا استاد بزرگ و بچه ها رو برای جشن سی سالگی مغازه دعوت کرده و از ای کیو سان خواسته که .... کارتون خاطرانگیز ای کیو سان مرد کوچک
معمای پرنده
24':52''
5585 0
معمای پرنده
کانال :
ای کی یو سان در حال کشیدن نقاشی از گربه کوچک بود که گربه فرار کرد و ای کیو به دنبال او رفت و گلدان استاد بزرگ رو شکست و .... کارتون خاطرانگیز ای کی یو مرد کوچک
قفس یک نفره و شانزده قابلمه
23':54''
2351 0
قفس یک نفره و شانزده قابلمه
کانال :
یک روز صبح روز تعطیل بچه ها در معبد با عجله از خواب بیدار شدند از ترس اینکه با تنبیه استاد بزرگ روبرو نشوند رختخواب رو ترک کردند که ی کیوسان با خنده گفت .... کارتون خاطرانگیز ای کیوسان مرد کوچک
معما و دزد قارچ
25':47''
3226 0
معما و دزد قارچ
کانال :
ای کیو  برایب جمع آوری کمک به شهر رفته بودند و که در منزل آقای چی گیئویا رسیدند و او از ای کیو خواهش کرد با او مسابقه بده و ...  کارتون خاطرانگیز ای کیوسان مرد کوچک
تعطیلات
21':49''
3437 0
تعطیلات
کانال :
در گذشته و حال سال نو همیشه با جشن و شادی همراه بوده و توپ بازی عید هم از اون زمانهای سرچشمه میگیره و همه در حال شادی کردن و خوشحالی هستند و ...  کارتون خاطرانگیز ای کیوسان مرد کوچک