زیست شناسی

جستجو

زیست شناسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
درس43 mitose and miose
01':06''
6630 0
درس43 mitose and miose
کانال :
در میوز در مراحل اولیه امکان نوترکیبی بین کروموزوم ها وجود دارد. حاصل اولین میوز ایجاد دو سلول است که در مرحله دوم این دو سلول به چهار سلول مبدل می گردند
درس40 capiure-1
02':09''
1332 0
درس40 capiure-1
کانال :
در طی پروفاز دوک میتوزی تشکیل می‌گردد، نیز کروموزوم‌ ها تدریجا متراکم شده ودر متافاز دوکی قطبی یا ممتد کشیده شده و کروموزوم‌ های دو کروماتیدی در وسط دوک در امتداد صفحه عرضی به اسم صفحه متافازی یا صفحه استوایی قرار می‌گیرند
درس 37 RANDOM
00':57''
1621 0
درس 37 RANDOM
کانال :
 احتمال اینکه کدام کروموزوم با کدام یک از دیگر کروموزوم ها به هم متصل شوند و درون یک سلول قرار گیرند برابر است با 2 به توان جفت کروموزوم ها.
درس 37 gen1
04':09''
2058 0
درس 37 gen1
کانال :
 هر فرد صفات مختلف خود را که نیمی از پدر و نیمی از مادر دریافت کرده است به نسل های آینده خود انتقال می دهد. روی هر کروموزوم هر فرد ژن هایی است که کنترل کننده برخی صفات می باشند
درس 19 حس چشايي
00':34''
10468 0
درس 19 حس چشايي
کانال :
 ماده چشیدنی به مولکول پروتئینی گیرنده که بر روی سطح خارجی سلول های گیرنده چشایی است متصل می شود.این اتصال سبب باز شدن کانال های یونی شده و یون مثبت سدیم و هیدروژن به داخل سلول وارد می شوند.ماده چشیدنی به تدریج شسته می شود و بدین ترتیب تحریک برداشته می شود
درس29 INSULIN
02':43''
1522 0
درس29 INSULIN
کانال :
اثرات ترشح کردن انسولین را در بدن مشاهده نمایید.
درس29 GLUCAGON 2
00':56''
1213 0
درس29 GLUCAGON 2
کانال :
اثرات ترشح کردن گلوکاگون را در بدن مشاهده نمایید
درس28 capture1
01':48''
1393 0
درس28 capture1
کانال :
ترشح هورمون هایی غده آدرنال نیز مانند اکثر هورمون های بدن توسط هیپوتالاموس و با واسطه هیپوفیز قدامی به طور فیدبک مثبت و منفی کنترل می شوند.
درس27 tyroeid2
01':34''
807 0
درس27 tyroeid2
کانال :
به علت میل ترکیبی شدید این پروتیین ها با این دو هورمون، این مواد و به ویژه تیروکسین به آهستگی در بافت ها آزاد می شوند به طوری که نیمی از تیروکسین موجود در خون تقریباً هر شش روز یک بار به سلول های بافتی آزاد می شوند و این زمان برای تیرویدوتیرونین حدود یک روز است
درس27 tyroeid1
01':05''
1532 0
درس27 tyroeid1
کانال :
غده تیرویید زیر حنجره و در دوسوی نای قرار داشته و وزنی حدود 15 تا 20 گرم در افراد بالغ دارد. هورمون های این قسمت اثر عمیقی بر میزان متابولیسم بدن دارند.
درس26 capture-2
01':12''
1575 0
درس26 capture-2
کانال :
 ترشح این هورمون ها مستقیماً توسط هورمون های مترشحه از هیپوتالاموس تنظیم می شود که برخی اثر مهاری و برخی اثر تحریکی دارند و به طور فیدبک منفی و یا مثبت کنترل می شوند
درس26 capture-1
02':21''
2992 0
درس26 capture-1
کانال :
این دو هورمون ، هورمون ضد ادراری (ADH) است که میزان دفع مایعات را در بدن کنترل می کند و دیگری هورمون اکسی توسین است که به خروج نوزاد از رحم در انتهای بارداری کمک می کند و خروج شیر از پستان ها را تسهیل می کند
درس25 enzyme-4
01':28''
1263 0
درس25 enzyme-4
کانال :
وقتی هورمون به سطح خارجی آن ها که در بیرون غشاء است متصل گردید این گیرنده ها فعال می شوند و خود به عنوان یک آنزیم و یا در رابطه نزدیک به یک آنزیم کار خود را انجام می دهند. هورمون لپتین با این مکانیسم کار می کند.
درس25 film-1
00':24''
1548 0
درس25 film-1
کانال :
انواع گیرنده های داخل سلولی پس از فعال شدن قسمتی از آن ها توسط هورمون ها را بشناسید
درس25 G-protein and chanell-3
01':22''
1386 0
درس25 G-protein and chanell-3
کانال :
ین کانال ها می توانند کانال های سدیم ،پتاسیم ،کلسیم و حتی یون های دیگر باشند. اما این مکانیسم نیز در برای ادامه روند خود نیاز به یکی از دو گیرنده (گیرنده هایو گیرنده هورمونی متصل به آنزیم) است. هورمونی متصل به پروتئینG
درس25 G-protin-2
01':31''
1543 0
درس25 G-protin-2
کانال :
خود این پیام رسان های ثانویه نیز مختلف هستند که در ادامه به غیر فعال شده و پیام رسان G آن ها اشاره می شود. زمانی که هورمون از گیرنده جدا می شود پروتئین ثانویه ای از آن جدا می گردد.
درس25 intracellular receptor-5
01':40''
1457 0
درس25 intracellular receptor-5
کانال :
این هورمون ها به خاطر خاصیت محلول در چربی خود به راحتی از غشاء عبور کرده و به گیرنده های خود اثر تحریکی و یا مهاری DNA که می تواند در سیتوپلسم و یا هسته باشد متصل می شوند و روی توالی می گذارند.
درس25 SECENDRY MESENGER-6
00':55''
1839 0
درس25 SECENDRY MESENGER-6
کانال :
cAMP شما می توانید نحوه عملکرد پیام رسان ثانویه را در فیلم ذیل مشاهده کنید.
feed back positive negativeدرس 24
01':23''
2431 0
feed back positive negativeدرس 24
کانال :
در اغلب موارد میزان فعالیت بافت هدف تعیین کننده تنظیم هورمون است. بنابراین تنها زمانی که فعالیت بافت هدف از یک سطح مناسب بیشتر شود، پیام فیدبکی را به غده درون ریز می فرستد تا ترشح هورمون را کاهش دهد. در برخی مواقع نیز تاثیر بیولوژیک هورمون به افزایش ترشح هورمون می انجامد که به نام فیدبک مثبت موسوم است
سیستم پاراسمپاتیک (درس 11)
00':50''
7455 0
سیستم پاراسمپاتیک (درس 11)
کانال :
سیستم پاراسمپاتیک: فیبرهای این سیستم از طریق برخی اعصاب جمجه ای و همچنین از طریق دومین و سومین اعصاب نخاعی خاجی و گاهی اولین و چهارمین اعصاب خاجی از پایینترین بخش نخاع خارج می شوند. حدود 75درصد از اعصاب پاراسمپاتیک در اعصاب واگ قرار دارند.
نحوه ي عملكرد خط جانبي در ماهي درس 21
00':19''
14899 0
نحوه ي عملكرد خط جانبي در ماهي درس 21
کانال :
جابجایی آب اطراف ماهی، توسط گیرنده های مکانیکی شبیه گیرنده هایی که در دستگاه شنوایی و تعادل وجود دارد، تعیین می شود. این گیرنده ها را نوروماست گویند و هر گیرنده سلول های مژکدار منفرد به همراه یک کوپولا است که به آن متصل است. حرکات آب، برآمدگی کوپولارا خم می کند. این امر باعث تحریک سلول مژکدار از طریق خم کردن مژه ها می شود