زیست شناسی

جستجو

زیست شناسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
قدرت اکسندگی و کاهندگی فلزها
01':14''
2242 0
قدرت اکسندگی و کاهندگی فلزها
کانال :
 پتانسیل های الکترودی استاندارد در جدولی زیر هم قرار می گیرند و با قراردادها و قوانینی مقایسه می شوند. در اینجا به معرفی این جدول و نحوه ی مقایسه قدرت اکسندگی و کاهندگی فلزها به کمک E°  می پردازیم.
از RNA تا پروتئین
01':00''
6784 0
از RNA تا پروتئین
کانال :
مولکول های tRNA به همراه ریبوزوم کارهای مهمی در فرایند ترجمه انجام می دهند. زیرواحدهای ریبوزوم از هم باز شده، پذیرای tRNA می شوند. ترجمه شامل سه مرحله شروع، ادامه و پایان است که در ادامه در مورد آنها صحبت خواهد شد.
زیست پیش دانشگاهی طرح درس سوم
00':00''
1583 0
زیست پیش دانشگاهی طرح درس سوم
کانال :
 مواد غذایی مانند قندها برای اینکه انرژی خود را به صورت ATP تبدیل کنند باید دچار فعل و انفعالاتی شوند که سبب می شود الکترون های خود را به مولکول های حامل الکترون تحویل داده و آنها نیز این الکترون ها را به مقصد خود برسانند. از این مولکول های حامل می توان به NADH,FAD اشاره کرد.
زیست پیش دانشگاهی طرح درس دوم
00':00''
2301 0
زیست پیش دانشگاهی طرح درس دوم
کانال :
 اتصال سه گروه فسفات به ادنوزین سبب تبدیل ان به یک مولکول پر انرژی می گردد. اگر دو مولکول فسفات به این قند متصل گردد سبب تولید ADP می شود که انرژی چندانی ندارد. شکسته شدن و ساخت مولکول ATP به ترتیب واکنش های انرژی زا و انرژی گیر است.
طرح درس 97
02':44''
1705 0
طرح درس 97
کانال :
(مولکول زرد) که RNA پیامبر می باشد هسته را ترک کرده و به RNA ریبوزوم متصل می شود. tRNA (مولکول سبز رنگ) است می تواند سه کد از RNA پیامبر را خوانش کند. هر کد یک اسید آمینه است که تعیین کننده نوع پروتئین خواهد بود.
طرح درس 94
01':38''
5422 0
طرح درس 94
کانال :
 سلول هایی مانند ماهیچه که دارای فعالیت فراوانند در برخی موارد ویزکول هایی از شبکه آندوپلاسمی جدا شده و به دستگاه گلژی انتقال می یابند. بسته به نوع ویزکول و مواد درون آن به یکی از بخش های دستگاه گلژی می روند.
طرح درس 95-96
00':00''
2867 0
طرح درس 95-96
کانال :
 این پلاستید ها بسته به بافت گیاه و پیامهای که از محیطی دریافت می کند به انواع پلاستید ها تمایز می یابند. کلروپلاست تنها پلاستیدی است که کلروفیل دارد و عمل فتوسنتز را انجام می‌دهد و اغلب سبز رنگ هستند اما در برخی شرایط محیط  یا بر حسب نوع سلول و میزان نسبی رنگیزه‌های غیر کلروفیلی ممکن است به رنگهای دیگری دیده شوند. در جلبکهای قهوه‌ای و قرمز ، رنگ سبز کلروفیل بوسیله سایر رنگیزه‌ها پوشیده شده است. 
طرح درس 93
01':11''
3490 0
طرح درس 93
کانال :
میتوکندری نقش تامین انرژی در بدن را دارد. یکی از انواع انرژی که بیشترین کاربرد را داردATP است. در این اندامک الکترون ها از فضاهای داخلی اندامک عبور کرده و به ماتریکس می رسند و در آنجا در مجاورت آنزیم های مختلف انرژی نهفته در مواد شیمیایی به ATP مبدل می شود.
طرح درس 92 (2)
00':00''
10727 0
طرح درس 92 (2)
کانال :
سطح مخاط روده دارای پینهای متعددی موسوم به چین های مخاطی می باشند که سبب افزایش 3 برابری سطح جذب در روده می گردد. روی سطح روده ی باریک میلیونها پرز کوچک به نام ویلی قرار گرفته اند . وجود این پرزها سبب مجدد افزایش سطح جذب می شود. هر پرز توسط تعداد زیادی از میکروویلی ها تشکیل شده است که مجموعاً سبب افزایش 1000 برابری سطح می شود
طرح درس 92 (1)
00':00''
1527 0
طرح درس 92 (1)
کانال :
اولین قدم در در هضم چربی در هم شکستن مولکولهای چربی به قطعات ریز است میباشد. این روند موسوم به امولسیفینه شدن چربی ها بوده و توسط تکان خوردن در معده جهت مخلوط شدن چربی با فرآورده های هضم معدی شروع می شود. همچنین قسمت اعظم امولسیفیه شدن در دوازدهه تحت تاثیر صفرا به انجام می رسد و سبب می شود بخشهای محلول در چربی در لایه ی سطحی گلبول چربی حل می شوند.
طرح درس 91
00':00''
1024 0
طرح درس 91
کانال :
در معده یکی از آنزیم های مهم وجود پپسین است که سبب هضم پروتئین ها با کمک اسید معده می گردد و آنها را به قطعات کوچک تر هیدرولیز می کند.
طرح درس 90
00':00''
5279 0
طرح درس 90
کانال :
 غذا پس از جویده شدن توسط دندان ها با عبوراز مری وارد معده می شود در آنجا اسید بالای معده و حرکات منظم آن سبب ایجاد کیموس معدی شده و با آنزیم های مختلف مخلوط می گردد و برای جذب توسط پرزهای روده کوچک آماده می گردد.
طرح درس 88 و 89 (3)
00':00''
948 0
طرح درس 88 و 89 (3)
کانال :
مجموعه ی غشاهای دخیل در این تبادلات غشای ریوی نامیده می شوند. این غشا دارای لایه های مختلف است که در نهایت موجب انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن بین حبابچه و گلوبول قرمز می شود.
طرح درس 88 و 89 (2)
00':00''
823 0
طرح درس 88 و 89 (2)
کانال :
مولکول اکسیژن به طور سست و برگشت پذیر با قسمت هم heme از مولکول هموگلوبین ترکیب می شود. هنگامی که فشار اکسیژن بالاست با هموگلوبین ترکیب می شود اما هنگامی که فشار اکسیژن پایین است اکسیژن از هموگلوبین آزاد می شود.
طرح درس 88 و 89 (1)
00':00''
1372 0
طرح درس 88 و 89 (1)
کانال :
نای به دو برونش اولیه یا اصلی تقسیم می شود. پس از ورود برنش اولیه به طرف پایین و خارج به سه برونش ثانویه در ریه راست و دو برونش در ریه چپ تقسیم می شود که هر کدام وارد یک لوب ریوی می شوند. تقسیم مکرر آنها برونشیول نامیده می شود. هر برونش اولیه با دو شاخه شدن 9 تا 12 بار تقسیم می شود و برنش های ثانویه می شود.
طرح درس 87
00':00''
1172 0
طرح درس 87
کانال :
انقباض دیافراگم در طی دم سطوح تحتانی ریه ها را به پایین می کشد. سپس در جریان بازدم دیافراگم صرفاً شل می شود و نیروی بازگشت ارتجاعی ریه ها، دیواره ی قفسه ی سینه و ساختارهای شکمی ریه ها را فشرده و کوچک می سازد.
طرح درس 86
00':00''
1081 0
طرح درس 86
کانال :
عقده های لنفاوی در سراسربدن در طول مسیرعروق لنفاوی پراکنده اند. این عقده ها یک سری فیلتر را تشکیل می دهند که در دفاع بدن در برابر میکروارگانیسم ها و انتشار سلول های توموری اهمیت دارند.
طرح درس 84 و 85
00':00''
1484 0
طرح درس 84 و 85
کانال :
 میزان دفع مواد مختلف در ادرار نتیجه فیلتراسیون بخش گلومرولی، باز جذب مواد از توبول های کلیوی و ترشح مواد از خون به داخل توبول های کلیوی است. بیشتر مویرگ های گلومرولی نسبت به پروتئین ها نسبتاً نفوذ ناپذیرند بطوری که که مایع فیلتره شده عملاً بدون پروتئین و عاری از عناصر سلولی است.
طرح درس 83
00':00''
3230 0
طرح درس 83
کانال :
کلیه در انسان شامل گلومرول که شبکه های منشعب است تشکیل شده است. مویرگ های گلومرول در کپسول بومن قرار گرفته اند. مایع تصفیه شده از مویرگ های گلومرولی به داخل کپسول بومن و بعد از آن به توبول ها می رسد. از توبول های ابتدایی ادرار وارد قوس هنله می شود. هر قوس دارای یک بخش نزولی یا پایین رونده و یک شاخه صعودی یا بالا رونده است. بعد از آن شاخه صعودی قوس هنله به سمت قشر می رود و ضخیم تر شده و به عنوان قطعه ضخیم شده صعودی نام برد. سپس مایع وارد توبول های انتهایی می شود و پس ازآن به توبول های جمع کننده قشری می روند
طرح درس 81
00':00''
1094 0
طرح درس 81
کانال :
 هنگامی که ایمپالس های قلبی سیر می کنند جریان های الکتریکی نیز از قلب به داخل بافت های اطراف که قلب را احاطه می کنند گسترش می یابد.
طرح درس 80
00':00''
1326 0
طرح درس 80
کانال :
خون توسط قلب به بیرون پمپاژ می شود و از طریق شریان ها در بدن پخش می گردد. خون به مویرگ ها و رگ های ریز تر می رسد و توسط وریدها مجدداً به قلب برگردانده می شود.