زیست شناسی

جستجو

زیست شناسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
باغچه رباتیک با ۹۰ درصد صرفه جویی در آب!
01':02''
356 0
باغچه رباتیک با ۹۰ درصد صرفه جویی در آب!
کانال :
مهر / یک استارت اپ با ترکیب رباتیک و کشاورزی هیدروپونیک، باغچه رباتیکی ابداع کرده که در مقایسه با روش های کشاورزی فعلی ۹۰ درصد آب کمتری مصرف می کند. باغچه رباتیکی ابداع شده که در مقایسه با روش های سنتی کشاورزی، ۹۰ درصد آب کمتری مصرف می کند. طبق آمار موسسه منابع جهانی جمعیت جهان تا ۲۰۵۰ میلادی به ۱۰ میلیارد نفر می رسد در همین راستا استارت اپIron Ox قصد دارد با ترکیب ربات ها و کشاورزی هیدروپونیک چالش های غذایی را برطرف کند. هیدروپونیک فرایند تولید گیاهان بدون خاک است و مزایای فراوانی نسبت به کشاورزی سنتی دارد. از سوی دیگر با کمک رباتها می توان تولید محصولات را به طور مداوم تضمین کرد.
واکنش مغز در هنگام ترس
02':34''
295 0
واکنش مغز در هنگام ترس
کانال :
ایسنا / ترس، حسی غریزی است که به شکلی طبیعی در انسان وجود دارد. این ترس بود که اجداد ما را از حیوانات درنده در امان نگه می‌داشت و از دورة انسان‌های غارنشین تا امروز، به ما کمک کرده تا زنده بمانیم. حس ترس باعث به وجود آمدن واکنش‌های قدرتمندی در بدن و مغز انسان می‌شود. این ویدئو به شما نشان می‌دهد در زمان ترس مغز و بدن چه واکنشی نشان می‌دهند.
مکعب آتشین
01':00''
489 0
مکعب آتشین
کانال :
مکعب آتشین (خطای دید)
ایمونوفلورست و ایمونوسیتوشیمی 2
03':22''
5811 0
ایمونوفلورست و ایمونوسیتوشیمی 2
کانال :
 در روش رنگ آمیزی مستقیم آنتی بادی اولیه خود به فلرکرومی متصل است (در این جا HRP) اما در رنگ آمیزی غیر مستقیم آنتی بادی ثانویه است که به این فلروکروم متصل است.
فلوسایتومتری دو
00':26''
8283 0
فلوسایتومتری دو
کانال :
 لیزر می تواند در داخل سلول نیز نفوذ کرده و با اندامک های داخل سلولی برخورد کند و در نتیجه بازتابش کند. هرچه اندامک های داخل سلول بیشتر باشنداین پراکنش بیشتر خواهد بود. این پراکندگی های جانبی نمایانگر میزان گرانولیتی درون ذره می باشد.
فلوسایتومتری یک
01':33''
11064 0
فلوسایتومتری یک
کانال :
سلول ها و در کل هر ذره ای که از روبه روی لیزر عبور می کند، این نور می تواند از جوانب آن ذره عبور کند و بنابراین می تواند اندازه ی ذره را توصیف کند.
وسترن بلات 1
02':34''
8933 0
وسترن بلات 1
کانال :
 پروتئین ها روی ژل های مخصوص آورده می شوند و سپس روی برای انتقال پروتئین ها به روی غشا در جریان الکتریکی قرار داده می شوند. برای شناسایی پروتیئن ها آنتی بادی های اولیه و ثانویه مناسب استفاده می شوند.
کمی سازی بیان ژن بوسیله RT- PCR
02':16''
7989 0
کمی سازی بیان ژن بوسیله RT- PCR
کانال :
 پس از ساخت cDNA، برای کمی کردن داده ها همراه با پرایمرها و محلول Taq و رنگ مخصوص به دستگاه Real-Time داده می شوند. در نهایت گرافهایی شبیه به نمودار پایین مشاهده می گردد.
تجزیه و سنتز گلیکوژن
01':09''
6919 0
تجزیه و سنتز گلیکوژن
کانال :
 افزایش قند خون در بدن سبب تحریک سلولهای بتای پانکراس شده و انسولین ترشح می کنند. انسولین روی سلولهای کبدی تاثیر گذاشته و سبب تبدیل گلوکز به گلیکوژن می گردد.
پردازش RNA یوکاریوتی
02':31''
4850 0
پردازش RNA یوکاریوتی
کانال :
 همان طور که ذکر شد دو اتفاق پردازشی برای mRNA اتفاق می افتد. اضافه شدن نوکلئوتید های آدنین دار به انتهای 3 پریم اتفاقی است که در مرحله دوم پردازش برای این مولکول رخ می دهد.
تنظیم ژنی در پروکاریوت ها
03':24''
16007 0
تنظیم ژنی در پروکاریوت ها
کانال :
اپران گروهی از ژن ها در سیستم پروکاریوتی اند که توانایی اتصال به پروموتور را دارند و در تنیم بیان ژن درپروکاریوتها ایفای نقش می کنند. در این فیلم می توانید طرز عملکرد این گونه قطعات را مشاهده نمایید.
مقایسه DNA و RNA
05':19''
11269 0
مقایسه DNA و RNA
کانال :
بازهای پورین که شامل آدنین و گوانین است از دو راه مختلف ساخته می شوند. یک راه مسیر " از نو" پورین ها از مواد ساده نظیر آمینواسیدها و بیکربنات ساخته می شوند. راه دوم بازهای رها شده پورینی از تجزیه ی هیدرولیزی اسیدهای نوکلئیک و نوکلئوتیدها می توانند بازآرایی شوند. در مورد سنتز اسیدهای نوکلئیک صحبت بسیار است و مراحل و آنزیم های مختلف نیز وجود دارند.
اسیدهای چرب
05':29''
14462 0
اسیدهای چرب
کانال :
 اسیدهای چرب توسط آنزیم ها به اسیدهای چرب و گلیسرول تبدیل می شوند.این دو محصول نیز اکسایش یافته و انرژی به صورت ATP تولید می کنند. تری گلیسریدهای مازاد بر مصرف نیز در بافت چربی ذخیره می شوند.
زنجیره تنفسی
04':12''
5730 0
زنجیره تنفسی
کانال :
 الکترون های NADH از طریق کمپلکس های مختلف و انتقال الکترون به خارج ماتریکس میتوکندری می شود. در هر کمپلکس یک سری فلزات به عنوان کمک کننده آن کمپلکس در مرکز آن قرار دارند و سبب تسهیل انتقال الکترون ها بین کمپلکس ها می شوند.
چرخه گلی اکسالات
04':21''
16461 0
چرخه گلی اکسالات
کانال :
 چرخه گلی اکسالات همانند  چرخه کربس بوده و به تولید استیل کوآنزیم A منجر می شود به طوری که واحدهای دو کربنه به واحدهای چهار کربنه تبدیل می شوند.
چرخه اسید سیتریک
03':18''
5291 0
چرخه اسید سیتریک
کانال :
چرخه اسید سیتریک برای بهره بردای بیشتر از مولکول های گلوکز در شرایط هوازی ایجاد شده است. این چرخه با تغییر ماهیت دادن مولکول پیروات شروع شده و با انتقال الکترون به NAD+  و FAD تولید انرژی می کند.
گلیکولیز 4
03':10''
3866 0
گلیکولیز 4
کانال :
 گلوکز در سیتوزول سلول طی فرایند گلیکولیز به مولکول های دیگر تبدیل می شود تا در آخر سلول بتواند از این مولکول ها برای تولید انرژی استفاده کند. در این چرخه در برخی از مراحل مولکول انرژی دار تولید می شود و در آخر نیز پیروات ساخته می شود.
گلیکوز قسمت دوم
01':22''
2315 0
گلیکوز قسمت دوم
کانال :
در مرحله اول گلیکولیز، گلوکز دو بار فسفریله و یک بار تبدیل به قند دیگر می شود تا برای شکسته شدن و تولید ATP آماده شود. آنزیم های دخیل در هر مرحله واکنش مربوط به خود را کاتالیز می کنند.
گلیکونئوژنز در میتوکندری و سیتوزول
03':10''
12379 0
گلیکونئوژنز در میتوکندری و سیتوزول
کانال :
 گلیکونئوژنز در میتوکندری و سیتوزول سلول رخ می دهد. در این چرخه مولکول پیروات به مولکول های قابل انتقال از میتوکندری و سیتوزول تبدیل می شود تا در نهایت به گلوکز6- فسفات تبدیل شود.
گلیکولیز 3
00':35''
2357 0
گلیکولیز 3
کانال :
 گلوکز در سیتوزول سلول طی فرایند گلیکولیز به مولکول های دیگر تبدیل می شود تا در آخر سلول بتواند از این مولکول ها برای تولید انرژی استفاده کند. در این چرخه در برخی از مراحل مولکول انرژی دار تولید می شود و در آخر نیز پیروات ساخته می شود.
تنوع ژنتیکی
01':37''
2558 0
تنوع ژنتیکی
کانال :
یکی از مهم ترین وقایع که سبب ایجاد تنوع ژنتیکی در افراد بین یک خانواده می شود پدیده جابه جا شدن قسمت هایی از DNA با هم یا همان کراس – اوری است.