آموزش corel video studio

جستجو

آموزش corel video studio

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 50
00':00''
23193 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 50
کانال :
قسمت پنجاهم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با افکت های ویژه ای که دارای جلوه های خاصی هستند ، آشنا میشوید.
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 49
00':00''
5211 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 49
کانال :
قسمت چهل ونهم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با گزینه ی فیلم  افکت آشنا می شوید .
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 48
00':00''
5191 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 48
کانال :
قسمت چهل و هشتم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با بررسی فیلترهایی که مخصوص دوربین های دیجیتالی هست ، آشنا می شوید.
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 47
00':00''
4477 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 47
کانال :
قسمت چهل و هفتم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با استفاده از فیلتر واتر کالر آشنا می شوید. 
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 46
00':00''
5843 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 46
کانال :
قسمت چهل و ششم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با حالت نقاشی پویا در خدمت شما هستیم.
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 45
00':00''
3690 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 45
کانال :
قسمت چهل و پنجم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با بررسی فیلتر کامیک در خدمت شما هستیم
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 44
00':00''
3322 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 44
کانال :
قسمت چهل و چهارم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با بکارگیری جلوه های نقاشی بر روی فایل ویدئویی آشنا می شوید.
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 43
00':00''
4156 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 43
کانال :
قسمت چهل و سوم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با چگونگی بلور کردن یک فایل ویدئویی در خدمت شما هستیم.
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 42
00':00''
2933 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 42
کانال :
قسمت چهل و دوم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با محو کردن یک فایل ویدئویی در بستر زمان در خدمت شما هستیم.
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 41
00':00''
2702 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 41
کانال :
قسمت چهل و یکم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با آموزش قرار دادن هاله سفید رنگ دور تا دور فیلم آشنا می شوید.
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 40
00':00''
3023 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 40
کانال :
قسمت چهلم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با قرار دادن نور در بخشی از فایل ویدئویی آشنا می شوید.
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 39
00':00''
2735 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 39
کانال :
قسمت سی و نهم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با آشنایی جلوه ی ویژه زوم یا بزرگ نمایی در خدمت شما هستیم.
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 38
00':00''
2853 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 38
کانال :
قسمت سی و هشتم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با استفاده از افکت mirror آشنا می شوید.
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 37
00':00''
6265 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 37
کانال :
قسمت سی و هفتم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با طریقه قدیمی کردن نمایش فیلم با استفاده از فیلتر ها آشنا می شوید.
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 36
00':00''
2707 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 36
کانال :
قسمت سی و ششم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با آشنایی با گزینه ی colourshif t filter در خدمت شما هستیم.
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 35
00':00''
2577 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 35
کانال :
قسمت سی و پنجم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با آشنایی با گزینه zoom pan  در خدمت شما هستیم.
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 34
00':00''
3504 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 34
کانال :
قسمت سی و چهارم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با بکارگیری فیلتر fish eye  آشنا می شوید.
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 33
00':00''
2609 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 33
کانال :
قسمت سی و سوم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با آموزش فیلتر ایجاد جریان آب در خدمت شما هستیم.
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 32
00':00''
2277 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 32
کانال :
قسمت سی و دوم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با آموزش گنگ کردن تصویر در خدمت شما هستیم.
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 31
00':00''
2604 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 31
کانال :
قسمت سی و یکم از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با استفاده از جلوه ی ویدئویی cropping  آشنا می شوید.
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 30
00':00''
3810 0
آموزش میکس با کورل ویدئو استودیو - 30
کانال :
قسمت سی ام از سری آموزش های میکس با نرم افزار corel video studio که در این قسمت با اعمال کردن فیلتر blur به فایل ویدئویی آشنا می شوید.