با دست

جستجو

با دست

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
فرشینه
12':12''
168107 0
فرشینه
کانال :
آموزش بافت فرشینه توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
نحوه اضافه کردن بافت ( آموزش به زبان آذری )
05':48''
12971 0
نحوه اضافه کردن بافت ( آموزش به زبان آذری )
کانال :
آموزش حوه اضافه کردن بافت با حضور خانم قاسمیان در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق.
کلاه بچه گانه ( آموزش به زبان آذری)
05':47''
19970 0
کلاه بچه گانه ( آموزش به زبان آذری)
کانال :
آموزش بافت کلاه بچه گانه با حضور خانم قاسمیان در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق.
گیس بافت (آموزش به زبان آذری)
07':39''
13467 0
گیس بافت (آموزش به زبان آذری)
کانال :
آموزش گیس بافت با حضور خانم قاسمیان در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق.
کیف بافتنی
15':52''
72940 0
کیف بافتنی
کانال :
آموزش بافت کیف توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
یقه هفت
09':24''
85029 0
یقه هفت
کانال :
آموزش بافت یقه هفت لباس با حضور خانم آتشبار در بخش هنری برنامه بنه مال از شبکه ایلام
بافت حلقه آستین لباس
05':32''
68595 0
بافت حلقه آستین لباس
کانال :
آموزش بافت حلقه آستین لباس با حضور خانم آتشبار در بخش هنری برنامه بنه مال از شبکه ایلام
بافت اشارپ
05':50''
53912 0
بافت اشارپ
کانال :
آموزش بافت یک مدل اشارپ توسط خانم حسینی در بخش هنری برنامه زندگی زیباست از شبکه کرمان.
بافت آجری یا شطرنجی
04':00''
19197 0
بافت آجری یا شطرنجی
کانال :
آموزش بافت آجری یا شطرنجی با حضور خانم آتشبار در بخش هنری برنامه بنه مال از شبکه ایلام
سارافون دخترانه
09':50''
56484 0
سارافون دخترانه
کانال :
آموزش بافت سارافون دخترانه با حضور خانم قاسمیان در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق.
بافت کیف
06':17''
23377 0
بافت کیف
کانال :
آموزش بافت یک مدل کیف توسط خانم حسینی در بخش هنری برنامه زندگی زیباست از شبکه کرمان.
بافت لانه زنبوری
09':43''
90299 0
بافت لانه زنبوری
کانال :
آموزش بافت لانه زنبوری  با حضور خانم قاسمیان در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق.
بافت ماندلا
12':51''
32138 0
بافت ماندلا
کانال :
آموزش بافت ماندلا با حضور خانم قاسمیان در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق.
بافت با ابزار بافت _ خانم قاسمیان
13':38''
7418 0
بافت با ابزار بافت _ خانم قاسمیان
کانال :
بافت با ابزار بافتنی با حضور خانم قاسمیان در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
بافت جناقی
12':45''
18296 0
بافت جناقی
کانال :
آموزش بافت جناقی با حضور خانم قاسمیان در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
گلهای موتیفی
08':31''
8770 0
گلهای موتیفی
کانال :
آموزش بافت گلهای موتیفی توسط خانم مهرجو در بخش هنری برنامه خانه محبت از شبکه گلستان.
بافت با تی شرت قدیمی
10':01''
34775 0
بافت با تی شرت قدیمی
کانال :
آموزش بافت با تی شرت های قدیمی و تبدیل آن به کارهای زیبا با حضور خانم بیات در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
آهار دادن کلاه بافتنی
04':51''
19689 0
آهار دادن کلاه بافتنی
کانال :
آموزش بافت کلاه آهار دار با حضور خانم قاسمیان در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
بافت های تزئینی ـ خانم بیات
08':43''
21479 0
بافت های تزئینی ـ خانم بیات
کانال :
آموزش بافت های تزدئینی با حضور خانم بیات در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
بلوز بافتنی
12':04''
36170 0
بلوز بافتنی
کانال :
آموزش بافت بلوز توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کار با ابزار ریسمان باف
09':29''
32620 0
کار با ابزار ریسمان باف
کانال :
آموزش کار با ابزار ریسمان باف و تهیه انواع گل با این نوع بافت با حضور خانم بیات در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
x