با دست

جستجو

با دست

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
خانم احمدی |شال با کاموای اسپرت
06':42''
26403 0
خانم احمدی |شال با کاموای اسپرت
کانال :
آموزش بافت شال با کاموای اسپرت توسط خانم احمدی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
خانم قاسمیان | بافت با انگشت (آموزش به زبان آذری )
14':07''
31199 0
خانم قاسمیان | بافت با انگشت (آموزش به زبان آذری )
کانال :
آموزش بافت با انگشت بدون نیاز به میل و قلاب با حضور خانم قاسمیان در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
خانم احمدی | برجسته بافی
06':55''
22537 0
خانم احمدی | برجسته بافی
کانال :
آموزشبرجسته بافی توسط خانم احمدی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
خانم قاسمیان | بافت مربع کجراه
10':46''
27124 0
خانم قاسمیان | بافت مربع کجراه
کانال :
آموزش بافت مربع کجراه با حضور خانم قاسمیان در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم احمدی | بافت پیچ
06':29''
18497 0
خانم احمدی | بافت پیچ
کانال :
آموزش بافت پیچ توسط خانم احمدی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
خانم احمدی | میل بافی
06':26''
20639 0
خانم احمدی | میل بافی
کانال :
آموزش میل بافی توسط خانم احمدی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
خانم خاکسار | پاپوش بچه گانه
04':09''
33244 0
خانم خاکسار | پاپوش بچه گانه
کانال :
آموزش بافت پاپوش بچه گانه با حضور خانم خاکسار در برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
خانم قاسمیان | ژیله (آموزش به زبان آذری )
09':33''
14805 0
خانم قاسمیان | ژیله (آموزش به زبان آذری )
کانال :
آموزش بافت ژیله با حضور خانم قاسمیان در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
خانم خاکسار | بافت تیغ ماهی
04':26''
34487 0
خانم خاکسار | بافت تیغ ماهی
کانال :
آموزش بافت تیغ ماهی با حضور خانم خاکسار در برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
خانم خاکسار | کلاه بچه گانه(2)
04':22''
32299 0
خانم خاکسار | کلاه بچه گانه(2)
کانال :
ادامه آموزش بافت کلاه بچه گانه با حضور خانم خاکسار در برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
خانم خاکسار | کلاه بچه گانه(1)
03':31''
28812 0
خانم خاکسار | کلاه بچه گانه(1)
کانال :
آموزش بافت کلاه بچه گانه با حضور خانم خاکسار در برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
خانم احمدی | پادری (2)
07':15''
14827 0
خانم احمدی | پادری (2)
کانال :
ادامه آموزش بافت پادری توسط خانم احمدی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
پتوی نوزادی ( آموزش به زبان آذری )
13':45''
14865 0
پتوی نوزادی ( آموزش به زبان آذری )
کانال :
آموزش بافت پتوی نوزادی با حضور خانم قاسمیان در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
پتوی نوزادی ( آموزش به زبان آذری )
13':45''
14489 0
پتوی نوزادی ( آموزش به زبان آذری )
کانال :
آموزش بافت پتوی نوزادی با حضور خانم قاسمیان در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
کلاه
11':50''
41097 0
کلاه
کانال :
آموزش بافت کلاه توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بافت کیف
03':09''
159372 0
بافت کیف
کانال :
آموزش بافت یک مدل کیف توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بافت ساک دستی
10':15''
122690 0
بافت ساک دستی
کانال :
آموزش بافت ساک دستی توسط خانم بیات در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
کیف بافتنی
09':37''
132756 0
کیف بافتنی
کانال :
آموزش بافت یک مدل کیف توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بافت کیف
12':50''
254180 0
بافت کیف
کانال :
آموزش بافت کیف توسط خان اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بافت شکوفه2
08':55''
158328 0
بافت شکوفه2
کانال :
آموزش هنری بافتنی بخش دوم شکوفه گل توسط خانم یاوری در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک
بافت گل داوودی
10':19''
123668 0
بافت گل داوودی
کانال :
آموزش  بافت گل داوودی در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما با حضور خانم یاوری
x