خانم عمرانی

جستجو

خانم عمرانی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
والان روی لباس ساده
09':17''
30662 14
والان روی لباس ساده
کانال :
آموزش تغییر لباس ساده با یک والان تزئینی با حضور خانم عمرانی در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
آستین دراپه جدا
08':41''
76214 10
آستین دراپه جدا
کانال :
آموزش آستین دراپه جدا با حضور خانم عمرانی در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
روش دوخت کش ماسوره
10':16''
282577 34
روش دوخت کش ماسوره
کانال :
آموزش دوخت کش ماسوره با حضور خانم عمرانی در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
تغییر روی لباس ساده
08':01''
34366 20
تغییر روی لباس ساده
کانال :
آموزش تغییر روی لباس ساده با وسایل در دسترس توسط خانم عمرانی در بخش هنر امروز از برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
مدل دار کردن لباس
08':02''
78671 13
مدل دار کردن لباس
کانال :
روش تبدیل لباس ساده به مدل دار با حضور خانم عمرانی در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
تکه دوزی روی لباس
07':35''
52679 12
تکه دوزی روی لباس
کانال :
آموزش تکه دوزی روی لباس با حضور عمرانی در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
تزئینات روی لباس (2)
07':28''
70827 47
تزئینات روی لباس (2)
کانال :
آموزش تزئینات روی لباس با ساده ترین وسایل توسط خانم عمرانی در بخش هنر امروز از برنامه خانواده از شبکه یک سیما.
تزئینات روی لباس (1)
06':50''
94989 8
تزئینات روی لباس (1)
کانال :
آموزش تزئینات روی لباس با ساده ترین وسایل توسط خانم عمرانی در بخش هنر امروز از برنامه خانواده از شبکه یک سیما.
رفو شلوار جین
09':22''
128721 18
رفو شلوار جین
کانال :
آموزش رفو شلوار جین با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما
تونیک آستین کیمانو پهلو دراپه
10':09''
106790 13
تونیک آستین کیمانو پهلو دراپه
کانال :
آموزش دوخت تونیم آستین کیمانو پهلو دراپه با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/06/30
مانتوی یقه آرشال پفی
13':37''
50009 23
مانتوی یقه آرشال پفی
کانال :
آموزش دوخت مانتوی یقه آرشال پفی با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما
یک مدل دامن فانتزی
14':32''
66585 25
یک مدل دامن فانتزی
کانال :
آموزش دوخت یک مدل دامن فانتزی با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/06/16
سرعت دادن به کار دوخت
14':46''
82358 1
سرعت دادن به کار دوخت
کانال :
روش سرعت دادن به کار دوخت و روان شدن خیاطی با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه در برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/06/02
لباس آستین رگلان
15':32''
358093 7
لباس آستین رگلان
کانال :
آموزش دوخت لباس استین رگلان با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/05/26
تونیک مدل دستمال گردن
12':41''
45369 15
تونیک مدل دستمال گردن
کانال :
آموزش تونیک مدل دستمال گردن با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک 94/05/21
بلوز یقه هفت پهلو دراپه
12':45''
82728 25
بلوز یقه هفت پهلو دراپه
کانال :
آموزش دوخت بلوز یقه هفت پهلو دراپه با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده شبکه یک
مقنعه آستین دار
19':07''
95336 15
مقنعه آستین دار
کانال :
آموزش مقنعه آستین دار با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده ی شبکه یک سیما .
یک مدل بلوز بارداری
12':03''
55511 35
یک مدل بلوز بارداری
کانال :
آموزش یک مدل بلوز بارداری با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک
دامن کلوش زیکزاکی
10':42''
82311 12
دامن کلوش زیکزاکی
کانال :
آموزش دوخت دامن کلوش زیکزاکی با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما
تونیک آستین والان
13':22''
87315 90
تونیک آستین والان
کانال :
آموزش تونیک آستین والان با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما
مانتوی بهاره بدون الگو
09':15''
474440 46
مانتوی بهاره بدون الگو
کانال :
آموزش مانتوی بهاره بدون الگو با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/03/25