خانم عمرانی

جستجو

خانم عمرانی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
تغییر روی لباس ساده
08':01''
32858 0
تغییر روی لباس ساده
کانال :
آموزش تغییر روی لباس ساده با وسایل در دسترس توسط خانم عمرانی در بخش هنر امروز از برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
مدل دار کردن لباس
08':02''
73409 0
مدل دار کردن لباس
کانال :
روش تبدیل لباس ساده به مدل دار با حضور خانم عمرانی در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
تکه دوزی روی لباس
07':35''
49326 0
تکه دوزی روی لباس
کانال :
آموزش تکه دوزی روی لباس با حضور عمرانی در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
تزئینات روی لباس (2)
07':28''
67073 0
تزئینات روی لباس (2)
کانال :
آموزش تزئینات روی لباس با ساده ترین وسایل توسط خانم عمرانی در بخش هنر امروز از برنامه خانواده از شبکه یک سیما.
تزئینات روی لباس (1)
06':50''
88496 0
تزئینات روی لباس (1)
کانال :
آموزش تزئینات روی لباس با ساده ترین وسایل توسط خانم عمرانی در بخش هنر امروز از برنامه خانواده از شبکه یک سیما.
رفو شلوار جین
09':22''
113892 0
رفو شلوار جین
کانال :
آموزش رفو شلوار جین با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما
تونیک آستین کیمانو پهلو دراپه
10':09''
95951 0
تونیک آستین کیمانو پهلو دراپه
کانال :
آموزش دوخت تونیم آستین کیمانو پهلو دراپه با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/06/30
مانتوی یقه آرشال پفی
13':37''
48964 0
مانتوی یقه آرشال پفی
کانال :
آموزش دوخت مانتوی یقه آرشال پفی با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما
یک مدل دامن فانتزی
14':32''
63636 0
یک مدل دامن فانتزی
کانال :
آموزش دوخت یک مدل دامن فانتزی با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/06/16
سرعت دادن به کار دوخت
14':46''
79521 0
سرعت دادن به کار دوخت
کانال :
روش سرعت دادن به کار دوخت و روان شدن خیاطی با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه در برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/06/02
لباس آستین رگلان
15':32''
335667 0
لباس آستین رگلان
کانال :
آموزش دوخت لباس استین رگلان با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/05/26
تونیک مدل دستمال گردن
12':41''
43305 0
تونیک مدل دستمال گردن
کانال :
آموزش تونیک مدل دستمال گردن با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک 94/05/21
بلوز یقه هفت پهلو دراپه
12':45''
79366 0
بلوز یقه هفت پهلو دراپه
کانال :
آموزش دوخت بلوز یقه هفت پهلو دراپه با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده شبکه یک
مقنعه آستین دار
19':07''
81443 0
مقنعه آستین دار
کانال :
آموزش مقنعه آستین دار با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده ی شبکه یک سیما .
یک مدل بلوز بارداری
12':03''
51991 0
یک مدل بلوز بارداری
کانال :
آموزش یک مدل بلوز بارداری با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک
دامن کلوش زیکزاکی
10':42''
74030 0
دامن کلوش زیکزاکی
کانال :
آموزش دوخت دامن کلوش زیکزاکی با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما
تونیک آستین والان
13':22''
83813 0
تونیک آستین والان
کانال :
آموزش تونیک آستین والان با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما
مانتوی بهاره بدون الگو
09':15''
447469 0
مانتوی بهاره بدون الگو
کانال :
آموزش مانتوی بهاره بدون الگو با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/03/25
کت کوتاه آستین کلوش سرخود
12':23''
63111 0
کت کوتاه آستین کلوش سرخود
کانال :
آموزش کت کوتاه آستین کلوش سرخود با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/03/18
بلوز یقه حلزونی سرخود
12':12''
106084 0
بلوز یقه حلزونی سرخود
کانال :
آموزش دوخت بلوز یقه حلزونی سرخود با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/03/11
مانتوی والان دار فانتزی
13':50''
132978 0
مانتوی والان دار فانتزی
کانال :
آموزش مانتوی والان دار فانتزی با حضور خانم عمرانی در بخش پوشینه از برنامه خانواده از شبکه یک سیما 94/03/04