آقای راوندی

جستجو

آقای راوندی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
تبدیل الگوی مادر به بلوز
00':00''
25765 0
تبدیل الگوی مادر به بلوز
کانال :
قسمت دیگری از آموزش های خیاطی آقای راوندی  با موضوع آموزش تبدیل الگوی مادر به بلوز.
آشنایی با الگوی دامن های ترک
23':46''
21979 0
آشنایی با الگوی دامن های ترک
کانال :
جلسه شانزدهم از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این جلسه با  الگوی دامن های کلوش و برش دامن شش ترک آشنا خواهید شد 
آشنایی با الگوی دامن های کلوش
27':36''
42433 0
آشنایی با الگوی دامن های کلوش
کانال :
جلسه پانزدهم از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این جلسه با الگوی دامن های کلوش و برش دامن نیم کلوش آشنا خواهید شد 
آشنایی با حذف ساسون دامن
24':13''
19488 0
آشنایی با حذف ساسون دامن
کانال :
جلسه چهاردهم از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این جلسه با نحوه حذف ساسون دامن و الگوی دامن های مدل دار آشنا خواهید شد 
آشنایی با الگوی دامن های پیله دار
26':10''
73651 0
آشنایی با الگوی دامن های پیله دار
کانال :
جلسه سیزدهم از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این با الگوی دامن های پیله دار آشنا خواهید شد .
آشنایی با دوخت دامن 2
24':42''
10568 0
آشنایی با دوخت دامن 2
کانال :
جلسه دوازدهم از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این کلیپپ ادامه آموزش دوخت دامن  را خواهید دید .
آشنایی با دوخت دامن 2
24':42''
9494 0
آشنایی با دوخت دامن 2
کانال :
جلسه دوازدهم از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . دومین جلسه از آشنایی با دوخت دامن .
آشنایی با دوخت دامن 1
25':00''
19052 0
آشنایی با دوخت دامن 1
کانال :
جلسه یازدهم از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این کلیپپ اولین جلسه از آشنایی با دوخت دامن  را خواهید دید .
آشنایی با برش دامن و آستر
27':24''
28711 0
آشنایی با برش دامن و آستر
کانال :
جلسه دهم از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این جلسه با نحوه برش دامن و آستر آشنا خواهید شد 
آشنایی با اندازه گیری دامن و شلوار و الگوی دامن
25':20''
35661 0
آشنایی با اندازه گیری دامن و شلوار و الگوی دامن
کانال :
جلسه نهم از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این جلسه با نحوه اندازه گیری دامن و شلوار و الگوی دامن آشنا خواهید شد 
آشنایی با شکافت دم دست و دوبل آستین
25':58''
24562 0
آشنایی با شکافت دم دست و دوبل آستین
کانال :
جلسه هشتم از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این جلسه با نحوه ی شکافت دم دست و دوبل آستین آشنا خواهید شد 
آشنایی با دوخت جیب یک فیلتو و جیب بارانی
23':58''
67266 0
آشنایی با دوخت جیب یک فیلتو و جیب بارانی
کانال :
جلسه هفتم از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این جلسه با دوخت جیب یک فیلتو و جیب بارانی آشنا خواهید شد 
آشنایی با دوخت جیب دوفیلتو ساده و با دهنه
23':50''
223029 0
آشنایی با دوخت جیب دوفیلتو ساده و با دهنه
کانال :
جلسه ششم از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این جلسه با دوخت جیب دوفیلتو ساده و با دهنه آشنا خواهید شد 
آشنایی با دوخت جیب های درز بغل
27':29''
88288 0
آشنایی با دوخت جیب های درز بغل
کانال :
جلسه پنجم از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این جلسه با دوخت جیب های درز بغل آشنا خواهید شد 
آشنایی با دوخت مغزی صاف و اریب - 2
08':42''
20436 0
آشنایی با دوخت مغزی صاف و اریب - 2
کانال :
جلسه چهارم (بخش دوم) از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این جلسه  ادامه آموزش دوخت مغزی صاف و اریب را مشاهده خواهید کرد
آشنایی با دوخت مغزی صاف و اریب
17':55''
40926 0
آشنایی با دوخت مغزی صاف و اریب
کانال :
جلسه چهارم (بخش اول) از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این جلسه با دوخت مغزی صاف و اریب آشنا خواهید شد 
آشنایی با دوخت دگمه و جا دگمه
27':50''
257588 0
آشنایی با دوخت دگمه و جا دگمه
کانال :
جلسه سوم از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این جلسه با دوخت های دگمه و جا دگمه آشنا خواهید شد 
آشنایی با دوخت های مختلف
27':50''
71604 0
آشنایی با دوخت های مختلف
کانال :
جلسه دوم از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این جلسه با انواع دوخت های مختلف با چرخ خیاطی آشنا خواهید شد 
آشنایی با انواع پارچه و چرخ خیاطی
25':22''
42075 0
آشنایی با انواع پارچه و چرخ خیاطی
کانال :
جلسه اول از آموزش خیاطی توسط آقای راوندی . در این جلسه با انواع پارچه و چرخ خیاطی آشنا خواهید شد
آشنایی با آستین دو تیکه 2
10':40''
13928 0
آشنایی با آستین دو تیکه 2
کانال :
آشنایی با الگوی آستین دو تیکه از سری آموزشی خیاطی استاد راوندی بخش دوم .
آشنایی با آستین کیمونو 2
14':06''
12528 0
آشنایی با آستین کیمونو 2
کانال :
بخش دوم از آشنایی با آستین کیمونو از سری آموزشهای خیاطی استاد راوندی