آقای راوندی

جستجو

آقای راوندی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
الگوی پیش و پشت شلوار
08':40''
11568 0
الگوی پیش و پشت شلوار
کانال :
آموزش الگوی پیش و پشت شلوار توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
الگوی پشت شلوار
07':21''
8420 0
الگوی پشت شلوار
کانال :
آموزش الگوی پشت شلوار توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
الگوی پیش شلوار
08':30''
5804 0
الگوی پیش شلوار
کانال :
آموزش الگوی پیش شلوار توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
برش و دوخت کیمونو ساده
09':54''
24300 0
برش و دوخت کیمونو ساده
کانال :
آموزش برش و دوخت کیمونو ساده توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
دکمه دوزی پایه دار (کوتاه)
02':51''
6071 0
دکمه دوزی پایه دار (کوتاه)
کانال :
آموزش دکمه دوزی پایه دار (کوتاه) توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
زیپ شلوار
09':24''
13014 0
زیپ شلوار
کانال :
آموزش زیب شلوار توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
جیب شلوار
07':41''
12095 0
جیب شلوار
کانال :
آموزش جیب شلوار توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
جیب پاکتی
09':22''
18019 0
جیب پاکتی
کانال :
آموزش جیب پاکتی توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
دوخت تکه بالای پیراهن با پیلی پشت
05':42''
9942 0
دوخت تکه بالای پیراهن با پیلی پشت
کانال :
آموزش دوخت تکه بالای پیراهن با پیلی پشت توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
جیب پیراهن مردانه
08':40''
7504 0
جیب پیراهن مردانه
کانال :
آموزش جیب پیراهن مردانه توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
قاپک ساده و دوبل جلوی پیراهن
07':53''
4768 0
قاپک ساده و دوبل جلوی پیراهن
کانال :
آموزش قاپک ساده و دوبل جلوی پیراهن توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
مغزی پهن دم مچ
07':12''
6124 0
مغزی پهن دم مچ
کانال :
آموزش مغزی پهن دم مچ توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
مغزی باریک دم مچ
06':54''
3973 0
مغزی باریک دم مچ
کانال :
آموزش مغزی باریک دم مچ توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
دوبل دم دست با شکاف
09':17''
5160 0
دوبل دم دست با شکاف
کانال :
آموزش دوبل دم دست با شکاف توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
جیب توی درز باز
07':22''
7131 0
جیب توی درز باز
کانال :
آموزش جیب توی درز باز توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
جیب توی درز یک طرف
07':50''
3160 0
جیب توی درز یک طرف
کانال :
آموزش جیب توی درز یک طرف توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
مغزی دوزی و توضیح طوق یقه پشت
06':34''
9887 0
مغزی دوزی و توضیح طوق یقه پشت
کانال :
مغزی دوزی و توضیح طوق یقه پشت توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
آشنایی با نخ کردن چرخ و دوختهای ساده
07':01''
5949 0
آشنایی با نخ کردن چرخ و دوختهای ساده
کانال :
آشنایی با نخ کردن چرخ و دوختهای ساده توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
دوخت با دست
01':06''
5195 0
دوخت با دست
کانال :
آموزش دوخت با دست توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
آشنایی و کار با اطو
06':38''
3981 0
آشنایی و کار با اطو
کانال :
آشنایی و کار با اطو توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
آشنایی با چرخ های گلدوزی
06':25''
12549 0
آشنایی با چرخ های گلدوزی
کانال :
آشنایی با چرخ های گلدوزی توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .