آقای راوندی

جستجو

آقای راوندی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
دوخت دوبل دم دست
08':36''
51162 0
دوخت دوبل دم دست
کانال :
آموزش دوخت دوبل دم دست توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در بخش هنری برنامه تصویر زندگی شبکه دوم سیما .
آشنایی با دوخت چرخ خیاطی
12':23''
18699 0
آشنایی با دوخت چرخ خیاطی
کانال :
آشنایی با دوخت چرخ خیاطی توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در بخش هنری برنامه تصویر زندگی شبکه دوم سیما .
نصب دینام روی چرخ خیاطی دستی
08':30''
15151 0
نصب دینام روی چرخ خیاطی دستی
کانال :
نصب دینام روی چرخ خیاطی دستی توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در بخش هنری برنامه تصویر زندگی شبکه دوم سیما .
آشنایی با چرخ خیاطی
11':38''
12255 0
آشنایی با چرخ خیاطی
کانال :
آشنایی با چرخ خیاطی توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در بخش هنری برنامه تصویر زندگی شبکه دوم سیما .
ادامه نخ کردن چرخ زیگزاگ و دوخت
08':24''
8430 0
ادامه نخ کردن چرخ زیگزاگ و دوخت
کانال :
ادامه آموزش نخ کردن چرخ زیگزاگ و دوخت توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در بخش هنری برنامه تصویر زندگی شبکه دوم سیما .
نخ کردن چرخ زیگزاگ
07':33''
8401 0
نخ کردن چرخ زیگزاگ
کانال :
آموزش نخ کردن چرخ زیگزاگ توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در بخش هنری برنامه تصویر زندگی شبکه دوم سیما .
آشنایی با چرخ زیگزاگ
08':46''
4217 0
آشنایی با چرخ زیگزاگ
کانال :
آشنایی با چرخ زیگزاگ توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در بخش هنری برنامه تصویر زندگی شبکه دوم سیما .
دوخت دکمه
07':57''
11320 0
دوخت دکمه
کانال :
آموزش دوخت انواع دکمه بر روی لباس توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در بخش هنری برنامه تصویر زندگی شبکه دوم سیما .
نحوه چین دادن پارچه
11':09''
23696 0
نحوه چین دادن پارچه
کانال :
آموزش نحوه چین دادن به پارچه توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در بخش هنری برنامه تصویر زندگی شبکه دوم سیما .
برش دامن
06':38''
19760 0
برش دامن
کانال :
آموزش برش دامن توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در بخش هنری برنامه خانه فیروزه ای شبکه سوم سیما .
الگوی دامن
10':45''
14488 0
الگوی دامن
کانال :
آموزش الگوی دامن روی تخته توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در بخش هنری برنامه خانه فیروزه ای شبکه سوم سیما .
الگوی پشت دامن
10':07''
19028 0
الگوی پشت دامن
کانال :
الگوی پشت دامن توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در بخش هنری برنامه خانه فیروزه ای شبکه سوم سیما .
اتوی یقه پیراهن
01':16''
21534 0
اتوی یقه پیراهن
کانال :
آموزش اتوی یقه پیراهن توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در بخش هنری برنامه خانه فیروزه ای شبکه سوم سیما .
اتوی پیراهن و شلوار
04':49''
15430 0
اتوی پیراهن و شلوار
کانال :
آموزش نحوه صحیح اتوی پیراهن و شلوار توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در بخش هنری برنامه خانه فیروزه ای شبکه سوم سیما .
برش پیژامه
05':57''
55333 0
برش پیژامه
کانال :
آموزش برش پیژامه توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
توضیح  دوخت و اطوی ساسون الی آخر
07':23''
18559 0
توضیح دوخت و اطوی ساسون الی آخر
کانال :
توضیح  دوخت و اطوی ساسون الی آخر توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
توضیح آستر و نحوه دوخت تا درز بغل
07':47''
22920 0
توضیح آستر و نحوه دوخت تا درز بغل
کانال :
توضیح آستر و نحوه دوخت تا درز بغل توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
برش شلوار
07':27''
15760 0
برش شلوار
کانال :
آموزش برش شلوار توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
کوتاه و بلندی فاق، دوبل شلوار
06':52''
6725 0
کوتاه و بلندی فاق، دوبل شلوار
کانال :
آموزش کوتاه و بلندی فاق، دوبل شلوار توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
پیلی شلوار در خط اطو
06':36''
3731 0
پیلی شلوار در خط اطو
کانال :
آموزش پیلی شلوار در خط اطو توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .
تفاوت شلوار مردانه و زنانه، جیب و پیلی
06':29''
12346 0
تفاوت شلوار مردانه و زنانه، جیب و پیلی
کانال :
تفاوت شلوار مردانه و زنانه، جیب و پیلی توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما .