جستجو

قصه ی ما مثل شد

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
سبزی آش ( قصه ی ما مثل شد )
06':18''
9114 0
سبزی آش ( قصه ی ما مثل شد )
کانال :
آش فروش در حال گذر از محله ها بود اما کسی از اون خرید نمی کرد  تا اینکه یک آش فروش دیگه وارد محله شد و....
آدم و کلاه
06':31''
8627 0
آدم و کلاه
کانال :
حکایت مردی است که بر اثر بیماری موهای سرش ریخته و دوست داشت یک کلاه برای خودش بخرد اما کلاه مورد علاقه اش گران بود و .... از سری داستانهای قصه ما مثل شد
خواب دندان
07':38''
9294 0
خواب دندان
کانال :
حاکم شهر به خواب دید که دندان هایش ریخته سخت متاثر شد و درخواست کرد معبران خوابش را تعبیر کنن دو معبر حاضر شدند و خواب ایشان را هریک به زبانی تعبیر کردند اما.....داستان زیبای که اشاره دارد به مثل اینکه حرف را همه جور می شود زد....
هسته زردآلو
06':42''
5896 0
هسته زردآلو
کانال :
یکی از اصل های مهم اخلاقی این است که نباید از ظاهر افراد راجع به آنها قضاوت کرد ضرب المثل امروز هم راجع به همین موضوع است....
نان دزدي
07':59''
6565 0
نان دزدي
کانال :
روزی و روزگاری در شهری دو گدا زندگی می کردند یکی از آنها دست نداشت  و دیگری نابینا بود اما گدای نابینا درآمدش بهتر بود ماجرا رو ببینید
گرگ و روباه
06':36''
7774 0
گرگ و روباه
کانال :
در طول زندگی کسانی هستند که ما می توانیم به آنها اعتماد کنیم و برعکس کسانی وجود دارند که همی توان به حرف انها اعتماد کرد و.......
گرگ و پنبه زن
07':45''
5027 0
گرگ و پنبه زن
کانال :
روزی روزگاری روستایی بود که در آن پنبه زنی زندگی می کرد در یک روز سرد زمستان زنش به او گفت حتی سکه هم برای درست کردن غذا ندارد و او را راهی کرد تا کاسبی کند و......
سبد دروغي
07':57''
2798 0
سبد دروغي
کانال :
پادشاهی بود که گاهی اوقات کارهای عجیبی را برای سرگرم کردن خود انجام می داد از جمله روزی اعلام کرد اگر کسی بتواند دروغی بگوید که وی باور نکند دخترش را به عقد او می رساند.....
خواب خوش
08':24''
2670 0
خواب خوش
کانال :
قدرت خیال پردازی بزرگترین موهبتی است که خدا به انسان عطا کرده چون اگر این موهبت الهی نبود هیچگاه دستاورد های علمی  کسب نمی شد اما گاهی خواب و خیال چیز خوبی نیست ماجرای امروز رو حتما ببینید.....
چشم قصاب
08':29''
3771 0
چشم قصاب
کانال :
وجدان کاری یعنی چه؟ شاید این اصطلاح را شنیده باشید.وجدان کاری در هر کار و شغلی یک شکل دارد ماجرای این قسمت ما را ببینید تابا این اصطلاح بهتر آشنا شوید
دم گربه
07':23''
2822 0
دم گربه
کانال :
حکایت کسی که برای انجام دادن کاری بهانه بیاورد می گویند دم گربه نیم ذرع است ! در سری داستانهای قصه ما مثل شد
روباه و شتر
07':08''
6102 0
روباه و شتر
کانال :
حکایت حال کسی که دو چیز را که در ظاهر به هم شبیه هستند مقایسه کند در در  سری داستانهای قصه ما مثل شد
سبزی آش
06':10''
3136 0
سبزی آش
کانال :
حکایت کسی بعد از گرفتاری و سختی ای که هنوز تمام نشده به بلای بزرگ تری گرفتار می شود در  سری داستانهای قصه ما مثل شد
شاگرد خیاط
07':17''
3179 0
شاگرد خیاط
کانال :
حکایت کسی که به کار بد و ناشایستی که قول داده دیگر انجام ندهد باز گردد و سعی کند با حرف و دلیلی به خود آرامش دهد در  سری داستانهای قصه ما مثل شد
شام عروس
07':16''
8354 0
شام عروس
کانال :
داستان  کسی است که از روی غرور و خودخواهی حرف دلسوزانه دیگران را گوش نمی دهد و خودش را گرفتار می کند و ...  از سری داستانهای قصه ما مثل شد
دیوانه و دیوانه
06':30''
3958 0
دیوانه و دیوانه
کانال :
داستان کسی که فکر می کند در کارها کسی زرنگتر از او نیست و باعث آزار رساندن به دیگران شود می گویند دیوانه تر از خودش ندیده است  در سری داستانهای قصه ما مثل شد
بوی پول
06':52''
8470 0
بوی پول
کانال :
داستان مرد آشپزی که با صدای سکه مزد کبابش را دریافت کرد از سری داستانهای قصه ما مثل شد
اسب و پارچه
06':13''
4549 0
اسب و پارچه
کانال :
خیلی خوب است با دقت قصه‌ها رو بشنویم چون با خواندن و شنیدن آنها با آرزوها و غم‌ها و شادی‌ها شکست‌ها و پیروزی‌های مردم کشورمان بیشتر و بهنر آشنا می‌شویم پس این قصه‌ دیدنی و شنیدنی رو هم با دقت ببینید از سری داستانهای قصه ما مثل شد
ديو و دزد
07':43''
5031 0
ديو و دزد
کانال :
گاهی در زندگی پیش می آید که کسی دشمن آدم می شود پس باید علت دشمنی را بیابیم اما گاهی کسی بی دلیل دشمنی می کند قصه ی امروز راجع به مثل عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد....
پهلوان ترسو
08':40''
5735 0
پهلوان ترسو
کانال :
قصه ی امروز راجع به مثل میخ بالای دامن خود زده!! است اگر کسی کار بیهوده و بیفایده ای کند و فقط باعث دردسر خود شود این مثل به کار می رود
آش داغ
07':02''
5584 0
آش داغ
کانال :
مثل امروز راجع به مثل معروف آش نخورده و دهن سوخته است خیلی جالبه حتما ببینید