مستند آخرین روزهای زمستان

جستجو

مستند آخرین روزهای زمستان

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آخرین روزهای زمستان (1)
20':23''
7330 0
آخرین روزهای زمستان (1)
کانال :
بیست و هفتمین زمستان زندگی غلامحسین آخرین فصل زندگیش بود . هیچکس نمی دانست که این آخرین قدم های او در حیاط پایگاه منتظران شهادت است . همه چیز در یک روز سرد زمستانی تمام می شد به همان سادگی که شروع شده بود . سال ها پیش در آخرین روزهای زمستانی دیگر ... مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .
آخرین روزهای زمستان (2)
23':22''
4878 0
آخرین روزهای زمستان (2)
کانال :
زمان آبستن حوادثی عجیب بود اما در آن روزهای نخست دهه پنجاه کسی اثری از هوش و استعداد در غلامحسین نمی دید . طبیعی بود که خیلی به چشم کسی نیاید . خودش هم اصراری نداشت ... مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .
آخرین روزهای زمستان (3)
16':27''
3913 0
آخرین روزهای زمستان (3)
کانال :
بهمن 1357 ... از میان همه سربازان ژاندارمری ایلام فقط یک نفر بود که جربزه اش را داشت . سرباز قد بلندی که در ردیف اول می ایستاد اما آنقدر ضعیف و لاغر بود که کسی جدی اش نمی گرفت ... مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .   
آخرین روزهای زمستان (4)
20':19''
2630 0
آخرین روزهای زمستان (4)
کانال :
جوان هایی که زور بازویی داشتند اسلحه دست می گرفتند که جلوی ضد انقلاب بایستند . ولی غلامحسین دوست داشت به جوان های روزنامه جمهوری اسلامی بپیوندد ... مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .
آخرین روزهای زمستان (5)
15':50''
2862 0
آخرین روزهای زمستان (5)
کانال :
اول مهر 1359 ... قصه آن روزهای شهر همین بود ، دری باز می شد و جوانی برومند و ساک به دست بیرون می آمد و به سوی سرنوشتی نامعلوم رهسپار می شد . راه دیگری نبود ... مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .
آخرین روزهای زمستان (6)
21':54''
3711 0
آخرین روزهای زمستان (6)
کانال :
روزی که غلامحسین افشردی برای همیشه به حسن باقری تبدیل شد اوضاع بدجوری به هم ریخته بود . عراق از چند جهت وارد خاک ایران شده بود . نیروهای داوطلب در کنار ارتش و ژاندارمری هرجایی که عراقی ها را می دیدند جبهه ای درست می کردند و میجنگیدند ... مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .
آخرین روزهای زمستان (7)
17':13''
2406 0
آخرین روزهای زمستان (7)
کانال :
چهارم آبان ماه سال 1359 .. خبر سقوط خرمشهر خیلی زود همه جا پیچید . این آخرین قلعه ایی بود که روح امید را زنده نگه می داشت . حالا این قلعه امید را هم دشمن فتح کرده بود . حرف و حدیث درباره دشمن زیاد بود ...مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .
آخرین روزهای زمستان (8)
23':39''
2643 0
آخرین روزهای زمستان (8)
کانال :
از همان روز های اولی که حسن به اهواز آمد ، آتش خمسه خمسه یکی از مظاهر قدرت دشمن به شمار می آمد . هیچکس حتی ارتشی های قدیمی هم تا آن روز چنین سلاحی ندیده بودند ... مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .
آخرین روزهای زمستان (9)
15':09''
2669 0
آخرین روزهای زمستان (9)
کانال :
زمستان سال 59 .. عملیات های تهاجمی ایران در سه ماه اول 59 یکی پس از دیگری شکست می خورد . توان نظامی ارتش عراق بیشتر از ارتش ایران بود . روش های معمول جنگ رو در رو به نتیجه نمی رسید ... مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .
آخرین روزهای زمستان (10)
22':28''
3684 0
آخرین روزهای زمستان (10)
کانال :
دوشنبه سوم فروردین ماه 1360 .. مطرح کردیم که این نوع جنگ فایده ندارد ولی ایشان گفت من نظر شما را فقط به عنوان یک نظر قبول می کنم و صحبت را ادامه ندادیم . صبح جلسه فرماندهان عملیات بود که محورها را با جزئیات توضیح دادم ... مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .
آخرین روزهای زمستان (11)
18':05''
2112 0
آخرین روزهای زمستان (11)
کانال :
مهر ماه سال 1360 .. یک ماهی از انتصاب محسن رضایی به فرماندهی کل سپاه می گذشت که به جبهه آمد . چند روز پیش از آن عملیات شکست حصر آبادان با موفقیت انجام شده بود . حدود یک سال از جنگ می گذشت و محسن رضایی تصور می کرد حسن باقری را به خوبی می شناسد . حالا عملیات دیگری در پیش بود . مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .
آخرین روزهای زمستان (12)
21':37''
1895 0
آخرین روزهای زمستان (12)
کانال :
هشتم آذر در روشنای روز جنگ ادامه داشت . عراقی ها تلاش می کردند که راهی برای تسلط بر جبهه پیدا کنند . نیروهای ایرانی هم می خواستند به هر قیمت ممکن ارتباط جبهه جنوبی را با جبهه شمالی برقرار کنند ... مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .
آخرین روزهای زمستان (13)
16':04''
2006 0
آخرین روزهای زمستان (13)
کانال :
حسن باقری در عملیات طریق القدس مجروح شد اما خیلی در تهران دوام نیاورد . اوایل بهمن با اینکه حال خوشی نداشت به جبهه برگشت ... مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .
آخرین روزهای زمستان (14)
23':39''
1614 0
آخرین روزهای زمستان (14)
کانال :
ساعت از یک گذشته بود که با دستور قرارگاه اولین درگیری ها در جبهه شروع شد . در قرارگاه نثر همه چیز خوب پیش می رفت . حسن از نیروهایی که هنوز درگیر نشده بودند می خواست که زودتر کار را شروع کنند ... مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .
آخرین روزهای زمستان (15)
23':46''
2036 0
آخرین روزهای زمستان (15)
کانال :
فروردین 1361 .. عملیات فتح المبین که تمام شد محسن رضایی همه مرخصی ها را لغو کرد . ممکن بود فرصت از دست برود . برای آزادی خرمشهر بچه ها باید زودتر دست به کار می شدند ... مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .
آخرین روزهای زمستان (16)
23':24''
2128 0
آخرین روزهای زمستان (16)
کانال :
حسن احمد را مجاب کرد که باز هم مقاومت کند . احمد به جبهه اش برگشت اما عراقی ها دست بردار نبودند و به هر شکلی که بود می خواستند مقاومت اورا در هم بشکنند . محسن رضایی با حسن تماس گرفت تا از اوضاع جبهه احمد با خبر شود ... مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .
آخرین روزهای زمستان (17)
20':33''
2582 0
آخرین روزهای زمستان (17)
کانال :
عملیات سخت و نفس گیر رمضان شکست خورده بود و این شکست برای حسن معنی خاصی داشت . چند روز بعد از پایان عملیات حسن فرماندهان بعضی از گردان ها را فراخواند تا با آنها اتمام حجت کند ... مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .
آخرین روزهای زمستان (18)
18':49''
1612 0
آخرین روزهای زمستان (18)
کانال :
همه دل نگرانی و ناراحتی های حسن برای بسیجی ها بود . جوانهایی که جوانیشان با حساس ترین روزهای تاریخ مملکت پیوند خورده بود و در این روزهای حساس باید پا پیش می گذاشتند . او معنی چشم انتظاری مادر و پدر را می دانست ... مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .
آخرین روزهای زمستان (19)
15':58''
1739 0
آخرین روزهای زمستان (19)
کانال :
سیزدهم آذر 1361 .. وسایل خانه حسن به اندازه یک وانت بیشتر نبود . سیزدهم آذر همه را بار زد و فرستاد تهران . همسر و دخترش را چند روز قبل روانه کرده بود . حسن نمی دانست که فقط دو ماه دیگر مهمان این جنگ است ... مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .
آخرین روزهای زمستان (20)
21':05''
3028 0
آخرین روزهای زمستان (20)
کانال :
بالاخره وقتش رسید . آخرین موشک جعبه راهش را خوب بلد بود . سرباز عراقی جعبه دیگری را باز کرد و موشک دیگری شلیک کرد بی آنکه از سرنوشت موشک قبلی باخبر باشد . او کارش را ادامه داد و هیچوقت نفهمید که بازیگر چه صحنه تاریخی عظیمی بوده است ... مجموعه آخرین روزهای زمستان به زندگی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) می پردازد و در قالب ده قسمت دو بخشی تهیه شده است .