بافتنی

جستجو

بافتنی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
بافت کیف مکرومه | خانم پاشایی
10':40''
7072 0
بافت کیف مکرومه | خانم پاشایی
کانال :
آموزش قلاب بافی بافت کیف مکرومه توسط خانم پاشایی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/4.
فاطمه کاووسی | قلاب بافی 2
08':49''
1962 0
فاطمه کاووسی | قلاب بافی 2
کانال :
بخش دوم آموزش قلاب بافی توسط خانم فاطمه کاووسی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما تاریخ 99/4/2.
فاطمه کاووسی | قلاب بافی 1
08':49''
1710 0
فاطمه کاووسی | قلاب بافی 1
کانال :
بخش اول آموزش قلاب بافی توسط خانم فاطمه کاووسی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما تاریخ 99/4/2.
بافت گیوه
09':09''
21088 0
بافت گیوه
کانال :
آموزش بافت گیوه توسط خانم رنجبر در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
بافت کفش
13':42''
57607 0
بافت کفش
کانال :
آموزش بافت کفش توسط خانم رنجبر در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
ادامه آموزش بافت پتو
11':16''
45888 0
ادامه آموزش بافت پتو
کانال :
ادامه آموزش بافت پتو توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
بافت سبد
12':04''
31123 0
بافت سبد
کانال :
آموزش بافت سبد توسط خانم حشیری در بخش هنری به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
بافت کیف پول
09':39''
25593 0
بافت کیف پول
کانال :
آموزش بافت کیف پول توسط خانم بیات در بخش هنری به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
بافت کفش
04':50''
17812 0
بافت کفش
کانال :
آموزش بافت کفش توسط خانم رنجبر در بخش هنری به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
بافت جوراب دو میل بدون درز
10':05''
57598 0
بافت جوراب دو میل بدون درز
کانال :
 ادامه آموزش بافت جوراب دو میل بدون درز توسط خانم حشیری در بخش هنری به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
بافت جوراب دو میل بدون درز
10':13''
62829 0
بافت جوراب دو میل بدون درز
کانال :
 آموزش بافت جوراب دو میل بدون درز توسط خانم حشیری در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش مقدماتی بافت پتو نوزاد
09':05''
59134 0
آموزش مقدماتی بافت پتو نوزاد
کانال :
آموزش مقدماتی بافت پتو نوزاد توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
بافت کفش
08':59''
90546 0
بافت کفش
کانال :
آموزش بافت کفش توسط خانم رنجبر در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
بافت پاپوش
17':33''
52861 0
بافت پاپوش
کانال :
آموزش بافت پاپوش توسط خانم بیات در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش مقدماتی بافت پتو
17':03''
74408 0
آموزش مقدماتی بافت پتو
کانال :
آموزش مقدماتی بافت پتو توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
ادامه آموزش بافت کلاه و شالگردن
12':07''
72470 0
ادامه آموزش بافت کلاه و شالگردن
کانال :
ادامه آموزش بافت کلاه و شالگردن توسط خانم پاشایی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
بافتنی
08':43''
137203 0
بافتنی
کانال :
آشنایی با مهارت بافتنی در برنامه فوت و فن شبکه آموزش سیما .
یک مدل بافت مناسب برای لباس
10':15''
249544 0
یک مدل بافت مناسب برای لباس
کانال :
 آموزش یک مدل بافت مناسب برای لباس توسط خانم بیات در بخش هنری برنامه به خانه برمیگردیم شبکه پنج سیما .
آموزش بافت بلوز کودک
23':03''
149363 0
آموزش بافت بلوز کودک
کانال :
آموزش بافت بلوز کودک توسط خانم حشیری در بخش هنری برنامه به خانه برمیگردیم شبکه پنج سیما .
بافت کلاه
09':12''
336943 0
بافت کلاه
کانال :
آموزش بافت کلاه توسط خانم پاشایی و خانم زمانی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
بافت شال سه گوش
10':34''
156042 0
بافت شال سه گوش
کانال :
آموزش بافت شال سه گوش توسط خانم بیات در بخش هنری برنامه به خانه برمیگردیم شبکه پنج سیما .