جستجو

بافتنی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
گیپور بافی - گل مینا
10':27''
8237 0
گیپور بافی - گل مینا
کانال :
آموزش بافت گل مینا توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گیپور بافی - حاشیه
15':43''
6637 0
گیپور بافی - حاشیه
کانال :
آموزش گیپور بافی توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
شال موتیف
09':49''
10138 0
شال موتیف
کانال :
آموزش بافت شال توسط خانم بیات در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
پاپوش نوزاد
09':17''
35831 0
پاپوش نوزاد
کانال :
آموزش بافت پاپوش نوزاد توسط خانم کتلی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خانم احمدی | بافت نوار بلژیکی (2)
06':40''
17763 0
خانم احمدی | بافت نوار بلژیکی (2)
کانال :
ادامه آموزش بافت نوار بلژیکی توسط خانم احمدی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
خانم احمدی | بافت نوار بلژیکی (1)
07':43''
10305 0
خانم احمدی | بافت نوار بلژیکی (1)
کانال :
آموزش  بافت نوار بلژیکی توسط خانم احمدی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
خانم احمدی | تریکوبافی(7)
07':57''
39768 0
خانم احمدی | تریکوبافی(7)
کانال :
ادامه آموزش تریکوبافی توسط خانم احمدی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
گیپور بافی (3)
12':56''
24274 0
گیپور بافی (3)
کانال :
آموزش گیپور بافی توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
خانم احمدی | تریکوبافی(6)
08':34''
25219 0
خانم احمدی | تریکوبافی(6)
کانال :
ادامه آموزش تریکوبافی توسط خانم احمدی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
پاپوش بچگانه
09':54''
28792 0
پاپوش بچگانه
کانال :
آموزش بافت پاپوش بچگانه توسط خانم بیات در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
گیپور بافی (2)
12':03''
60124 0
گیپور بافی (2)
کانال :
آموزش گیپور بافی توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
خانم نظری | آموزش بافت فرشینه به روشی دیگر
07':04''
32735 0
خانم نظری | آموزش بافت فرشینه به روشی دیگر
کانال :
آموزش بافت فرشینه به روشی دیگر با حضور خانم نظری در برنامه خانه مهر از شبکه جهان بین
گیپور بافی
11':33''
73057 0
گیپور بافی
کانال :
آموزش گیپور بافی توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بافت پیراهن دخترانه
09':10''
69869 0
بافت پیراهن دخترانه
کانال :
آموزش بافت پیراهن دخترانه توسط خانم بیات در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
بافت کیف
03':09''
137748 0
بافت کیف
کانال :
آموزش بافت یک مدل کیف توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بافت سبد در دار (2)
06':17''
31198 0
بافت سبد در دار (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش بافت یک مدل سبد در دار توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
خانم احمدی | تریکوبافی(5)
09':18''
9981 0
خانم احمدی | تریکوبافی(5)
کانال :
ادامه آموزش تریکوبافی توسط خانم احمدی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
خانم نظری | ادامه آموزش بافت فرشینه
06':06''
25750 0
خانم نظری | ادامه آموزش بافت فرشینه
کانال :
 ادامه آموزش بافت فرشینه با حضور خانم نظری در برنامه خانه مهر از شبکه جهان بین
بافت سبد در دار
13':00''
71911 0
بافت سبد در دار
کانال :
آموزش بافت یک مدل سبد در دار توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
خانم احمدی | تریکوبافی(4)
09':54''
72126 0
خانم احمدی | تریکوبافی(4)
کانال :
ادامه آموزش تریکوبافی توسط خانم احمدی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان
بافت ساک دستی
10':15''
105210 0
بافت ساک دستی
کانال :
آموزش بافت ساک دستی توسط خانم بیات در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج