سیستم عصبی

جستجو

سیستم عصبی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
پتانسیل عمل و استراحت در سیستم عصبی
09':26''
87101 0
پتانسیل عمل و استراحت در سیستم عصبی
کانال :
تشریح اجزاء مختلف سیستم عصبی انسان و چگونگی شکل گیری یکی از شگفت انگیزترین عملیاتهای بدن انسان موسوم به پتانسیل عمل و استراحت در ارسال یک پیام عصبی.
شکاف سیناپسی
06':52''
31195 0
شکاف سیناپسی
کانال :
بخش دوم از مستند «سلولها یا یاخته های سیستم عصبی» در تشریح شکاف سیناپسی و و گذرگاههای عصبی و نقش آنها در انتقال پیام های عصبی در سیستم عصبی انسان و چگونگی شکل گیری همگرایی و واگرایی در مغز.
دستگاه عصبی محیطی و مرکزی
05':19''
130698 0
دستگاه عصبی محیطی و مرکزی
کانال :
تشریح انواع مختلف دستگاه عصبی انسان از جمله دستگاه عصبی محیطی و مرکزی و کارکردهای هرکدام، در سومین بخش از مستند «سلولها یا یاخته های سیستم عصبی».
مغزهای سه گانه انسان
04':17''
19497 0
مغزهای سه گانه انسان
کانال :
تشریح مغزهای سه گانه انسان (مغز پسین، میان مغز و پیش مغز) و نقش هرکدام در هدایت و رهبری بدن انسان؛ چهارمین بخش از مستند «سلولها یا یاخته های سیستم عصبی».
آشنایی با مُخ انسان
05':24''
57978 0
آشنایی با مُخ انسان
کانال :
آشنایی با مُخ و کارکرد آن در مغز انسان و اجزاء مختلف آن در بخش پنجم از مستند«سلولها یا یاخته های سیستم عصبی».