جستجو

هولوکاست

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
هولوکاست، بهانه ای برای دوشیدن
01':33''
2589 0
هولوکاست، بهانه ای برای دوشیدن
کانال :
انیمیشنی جذاب و پرمحتوا در مورد هولوکاست و باج خواهی های صهیونیزم از اروپا؛ کاری از«پویا مسعود» و «مازیار بیژنی».
شعبده هولوکاست
01':59''
1612 0
شعبده هولوکاست
کانال :
بخش دیگری از مجموعه انیمیشن های هولوکاست در بیانی تصویری از حقیقت هولوکاست.
حمله از درون تابوت هولوکاست
01':52''
1821 0
حمله از درون تابوت هولوکاست
کانال :
تشریح حقیقت اشغالگری صهیونیزم غاصب در فلسطین به بهانه هولوکاست، در قالب انیمیشنی کوتاه و پر محتوا.
آمار دروغین هولوکاست
01':27''
1802 0
آمار دروغین هولوکاست
کانال :
انیمیشنی کوتاه و دیدنی و اشاره ای نمادین به آمار دروغین واقعه ساختگی هولوکاست؛ کاری از «پویا مسعود» و «مازیار بیژنی».
هولوکاست، منبع باج گیری صهیونیزم
01':13''
1663 0
هولوکاست، منبع باج گیری صهیونیزم
کانال :
تشریح باج گیری صهیونیزم از جامعه جهانی به بهانه واقعه جعلی هولوکاست، در قالب انیمیشنی جذاب و پرمحتوا.
معجون هولوکاست
01':19''
1501 0
معجون هولوکاست
کانال :
قسمت دیگری از مجموعه انیمیشن های هولوکاست کاری از «پویا مسعود» و «مازیار بیژنی» در تشریح چگونگی استفاده از معجون هولوکاست برای نجات پیکر نیمه جان صهیونیزم.
به نام هیتلر، به کام صهیونیزم
01':12''
1906 0
به نام هیتلر، به کام صهیونیزم
کانال :
انیمیشنی پر محتوا در بیان حقیقت شکل گیری واقعه جعلی هولوکاست؛ کاری از «پویا مسعود» و «مازیار بیژنی».
اتاق گاز یا اتاق تکثیر؟!
01':15''
1839 0
اتاق گاز یا اتاق تکثیر؟!
کانال :
اشاره ای زیبا  به حقیقت جعلی بودن آمار یهودیان کشته شده  در جنگ جهانی دوم توسط هیتلر، در انیمیشنی کوتاه و دیدنی.
هیتلر، بهترین خادم یهود
01':17''
2523 0
هیتلر، بهترین خادم یهود
کانال :
بخش دیگری از مجموعه انیمیشن های هولوکاست در بیانی تصویری از حقیقت هولوکاست؛ کاری از «پویا مسعود» و «مازیار بیژنی».
تخم دو زرده هولوکاست بر آشیانه هیتلر
01':16''
1527 0
تخم دو زرده هولوکاست بر آشیانه هیتلر
کانال :
انیمیشنی زیبا و پر محتوا در تشریح حقیقت واقعه جعلی و هدفمند هولوکاست؛ کاری از «پویا مسعود» و «مازیار بیژنی».