کتاب دا

جستجو

کتاب دا

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مستند دا ـ مینا ساداتی
12':57''
3412 2
مستند دا ـ مینا ساداتی
کانال :
بخشی از مستند «دا» خاطرات سیده زهرا حسینی از روزهای جنگ و خون و حماسه و رشادت و شهادت به اهتمام سیده اعظم حسینی (انتشارات سوره) از شبکه یک سیما به روایت مینا ساداتی
مستند دا ـ سارا خوئینی‌ها
15':05''
1609 1
مستند دا ـ سارا خوئینی‌ها
کانال :
بخشی از مستند «دا» خاطرات سیده زهرا حسینی از روزهای جنگ و خون و حماسه و رشادت و شهادت به اهتمام سیده اعظم حسینی (انتشارات سوره) از شبکه یک سیما به روایت سارا خوئینی‌ها
مستند دا ـ افسانه بایگان
12':42''
1045 1
مستند دا ـ افسانه بایگان
کانال :
بخشی از مستند «دا» خاطرات سیده زهرا حسینی از روزهای جنگ و خون و حماسه و رشادت و شهادت به اهتمام سیده اعظم حسینی (انتشارات سوره) از شبکه یک سیما به روایت افسانه بایگان
مستند دا ـ لیلا بولوکات
12':24''
585 1
مستند دا ـ لیلا بولوکات
کانال :
بخشی از مستند «دا» خاطرات سیده زهرا حسینی از روزهای جنگ و خون و حماسه و رشادت و شهادت به اهتمام سیده اعظم حسینی (انتشارات سوره) از شبکه یک سیما به روایت لیلا بولوکات
مستند دا ـ بهنوش بختیاری
12':04''
634 2
مستند دا ـ بهنوش بختیاری
کانال :
بخشی از مستند «دا» خاطرات سیده زهرا حسینی از روزهای جنگ و خون و حماسه و رشادت و شهادت به اهتمام سیده اعظم حسینی (انتشارات سوره) از شبکه یک سیما به روایت بهنوش بختیاری
مستند دا ـ بهناز جعفری
12':47''
409 0
مستند دا ـ بهناز جعفری
کانال :
بخشی از مستند «دا» خاطرات سیده زهرا حسینی از روزهای جنگ و خون و حماسه و رشادت و شهادت به اهتمام سیده اعظم حسینی (انتشارات سوره) از شبکه یک سیما به روایت بهناز جعفری
مستند دا ـ مهسا کرامتی
13':27''
1249 0
مستند دا ـ مهسا کرامتی
کانال :
بخشی از مستند«دا» خاطرات سیده زهرا حسینی از روزهای جنگ و خون و حماسه و رشادت و شهادت به اهتمام سیده اعظم حسینی (انتشارات سوره) از شبکه یک سیما به روایت مهسا کرامتی
مستند دا ـ ستاره اسکندری
12':59''
528 1
مستند دا ـ ستاره اسکندری
کانال :
بخشی از مستند «دا» خاطرات سیده زهرا حسینی از روزهای جنگ و خون و حماسه و رشادت و شهادت به اهتمام سیده اعظم حسینی (انتشارات سوره) از شبکه چهار سیما به روایت ستاره اسکندری
مستند دا ـ ستاره اسکندری
12':48''
679 2
مستند دا ـ ستاره اسکندری
کانال :
بخشی از مستند «دا» خاطرات سیده زهرا حسینی از روزهای جنگ و خون و حماسه و رشادت و شهادت به اهتمام سیده اعظم حسینی (انتشارات سوره) از شبکه چهار سیما به روایت ستاره اسکندری
مستند دا ـ پرستو صالحی
12':24''
758 1
مستند دا ـ پرستو صالحی
کانال :
بخشی از مستند «دا» خاطرات سیده زهرا حسینی از روزهای جنگ و خون و حماسه و رشادت و شهادت به اهتمام سیده اعظم حسینی (انتشارات سوره) از شبکه چهار سیما به روایت پرستو صالحی
مستند دا ـ نیوشا ضیغمی
11':45''
1229 2
مستند دا ـ نیوشا ضیغمی
کانال :
بخشی از مستند «دا» خاطرات سیده زهرا حسینی از روزهای جنگ و خون و حماسه و رشادت و شهادت به اهتمام سیده اعظم حسینی (انتشارات سوره) از شبکه چهار سیما به روایت نیوشا ضیغمی
مستند دا ـ نسرین مقاملو
12':29''
946 0
مستند دا ـ نسرین مقاملو
کانال :
بخشی از مستند «دا» خاطرات سیده زهرا حسینی از روزهای جنگ و خون و حماسه و رشادت و شهادت به اهتمام سیده اعظم حسینی (انتشارات سوره) از شبکه چهار سیما به روایت نسرین مقاملو
مستند دا ـ عسل بدیعی
11':02''
1539 2
مستند دا ـ عسل بدیعی
کانال :
بخشی از مستند «دا» خاطرات سیده زهرا حسینی از روزهای جنگ و خون و حماسه و رشادت و شهادت به اهتمام سیده اعظم حسینی (انتشارات سوره) از شبکه چهار سیما به روایت عسل بدیعی
مستند دا ـ فریبا کوثری
12':50''
1181 3
مستند دا ـ فریبا کوثری
کانال :
بخشی از مستند «دا» خاطرات سیده زهرا حسینی از روزهای جنگ و خون و حماسه و رشادت و شهادت به اهتمام سیده اعظم حسینی (انتشارات سوره) از شبکه چهار سیما به روایت فریبا کوثری