بسوی فرار

جستجو

بسوی فرار

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
به سوی فرار
10':56''
4333 10
به سوی فرار
کانال :
بخش اول از مستند جذاب و دیدنی « به سوی فرار» مستند منتخب جشنواره جام جم، در بیان جزئیاتی از فرار شاه مخلوع ایران در سال 1357 و غارت بیش از 384 چمدان پر از جواهرات و دلار از اموال مردم .
پنج روز اقامت در مصر
09':15''
2891 4
پنج روز اقامت در مصر
کانال :
گزارشی از فعالیت های شاه مخلوع ایران پس از فرار از کشور به مصر در پنج روز اول، در دومین بخش از مستند « به سوی فرار»
فرار شاه به کشور مغرب
06':48''
5714 10
فرار شاه به کشور مغرب
کانال :
شاه مخلوع پس از فرار و اقامت اولیه اش در مصر مجبور شد بار دیگر بار سفر بسته و به مغرب بگریزد، بخش سوم از مستند « به سوی فرار» گزارشی از این سفر را ارائه می کند که دیدن آن خالی از لطف نیست .
فرار شاه به مکزیک
15':32''
5610 3
فرار شاه به مکزیک
کانال :
چهارمین بخش از مستند جذاب و دیدنی « به سوی فرار» در ادامه روایت عبرت آمیز فرار شاه مخلوع ایران و این قسمت بررسی روزهای اقامت او در مکزیک .
فرار به آمریکا
04':18''
2020 6
فرار به آمریکا
کانال :
شاه فراری پس از اقامت در مکزیک به دلیل بیماری سرطانش به آمریکا سفر کرد تا در آنجا درمان شود ولی...؛ بخش پنجم از مستند « به سوی فرار».
به دام انداختن یک جفت شاه ماهی
08':53''
2332 2
به دام انداختن یک جفت شاه ماهی
کانال :
گزارشی مستند از چگونگی ششمین سکونت موقتی شاه از همه جا رانده شده ایران پس از رانده شدن در آمریکا و سکونتش در پاناما و اعتراضها ی مردمی در برابر این تصمیم دولت پاناما، در ششمین بخش از مستند « به سوی فرار».
آخرین روزهای زندگی شاه
08':14''
26696 7
آخرین روزهای زندگی شاه
کانال :
بخش هفتم از مستند جذاب و دیدنی « به سوی فرار» در بیان جزئیاتی عبرت آموز از سفر پایانی شاه ملعون ایران به مصر و روزهای آخرین عمر سراسر ظلم و فساد او.
دست به دامان پیشگوی سرخ پوست
02':56''
7353 0
دست به دامان پیشگوی سرخ پوست
کانال :
یکی از دوستان نزدیک شاه مخلوع ایران در خاطرات خود چنین بیان میکند که شاه و فرح پس از فرار از ایران دست به دامن یک پیشگوی سرخ پوست شدند تا آینده سیاسی آنها را پیشگویی کند، پیشگو در جواب گفت....