قلیان

جستجو

قلیان

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
تب قلیان (1)
13':07''
6227 33
تب قلیان (1)
کانال :
بخش اول از مستند هشدار دهنده تب - قلیان با موضوع قلیان و اعتیاد به این وسیله به ظاهر بی خطر ولی کشنده و تاثیرات آن بر بدن انسان
تب قلیان (2)
14':42''
2940 10
تب قلیان (2)
کانال :
آشنایی با دلایل گرایش جوانان به قلیان وتنباکو قهوه خانه ها و نقش آن در کنترل این ناهنجاری اجتماعی و در دومین بخش از مستند تب - قلیان