آب و آیینه

جستجو

آب و آیینه

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
گرفتاریهای صدر اسلام
00':00''
682 0
گرفتاریهای صدر اسلام
کانال :
مشکلات اصلی پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)، مشکل اصلی اسلام، عالِم بی‌تقوا و جاهل مقدس مآب و ....، سخنان امام خمینی(ره) در برنامه آب و آیینه، به مدت 5:46
بانوان و انقلاب
00':00''
946 0
بانوان و انقلاب
کانال :
نقش محوری بانوان در پیروزی انقلاب و حفظ آن، آزادی بانوان بعد از انقلاب عامل پیروزی ملت ایران و ...، سخنان امام خمینی (ره) در مورد نقش بانوان در کشور در برنامه آب و آیینه، به مدت 3:57
آزادی غربی
00':00''
1769 1
آزادی غربی
کانال :
مقایسه آزادی‌های دوره پهلوی و آزادی مورد نظر جمهوری اسلامی، رواج بی‌بندو باری و فحشاء نتیجه آزادی دوره پهلوی و ... سخنان امام خمینی (ره) با موضوع آزادی غربی در برنامه آب و آیینه، به مدت 4:25
حب نفس
00':00''
1745 0
حب نفس
کانال :
حب نفس بزرگترین مانع آرزوی انسان و حب نفس عامل اصلی خود بینی و غفلت ... سخنان ارزشمند امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه، به مدت 4:45
گام اول دانش
00':00''
983 0
گام اول دانش
کانال :
نتیجه تحصیل علم بدون تهذیب نفس و بالعکس، علم بدون تهذیب عامل فساد و ... سخنان امام خمینی (ره) در مورد گامهای دانش ، به مدت 4:05
شکوفایی علم
00':00''
774 0
شکوفایی علم
کانال :
تحصیل علم بدون تربیت معنوی عامل فساد در حوزه و دانشگاه، آموزش و پرورش رکن اصلی شکوفایی علم و دانش و ...، سخنان امام خمینی (ره) با موضوع «شکوفایی علم» در برنامه آب و آیینه، به مدت 3:55
رسالت روحانیون
00':00''
1032 0
رسالت روحانیون
کانال :
سخنان امام خمینی (ره) پیرامون رسالت روحانیون در جامعه که شامل موضوعات چون: وظیفه اصلی روحانیون بالا بردن آگاهی مردم و تهذیب نفس، رسالت خطبا و اهل قلم و ...در برنامه آب و آیینه، به مدت 4:51
راه نجات
00':00''
907 0
راه نجات
کانال :
درک منافع استعماری آمریکا در منطقه و تحول و بیداری، رمز نجات ملتها و ...، سخنان ارزشمند بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) با موضوع «راه نجات» در برنامه آب و آیینه ، به مدت 4:06
معیار انتخاب
00':00''
1017 0
معیار انتخاب
کانال :
لزوم شناسایی افراد منحرف و نفوذی ، ایمان و تقوا از معیارهای تشخیص و انتخاب افراد و ....، سخنان ارزشمند امام خمینی (ره) با موضوع معیار انتخاب در برنامه آب و آیینه، به مدت5:10
خدا شناسی
00':00''
2655 2
خدا شناسی
کانال :
نفس انسان عامل اصلی شقاوت یا سعادت، دل بستگی به دنیا زمینه ساز شقاوت انسان و ...، سخنان ارزشمند امام خمینی (ره) با موضوع «خداشناسی» در برنامه آب و آیینه، به مدت 4:35
بینش سیاسی
00':00''
937 2
بینش سیاسی
کانال :
سخنان امام خمینی (ره) با موضوع بینش سیاسی، عامل اصلی نگه دارنده افراد در برابر توطئه ها، تعهد اسلامی و خرد سیاسی، ضامن ایجاد وحدت و ... در برنامه آب و آیینه، به دت 5:49
ماهیت منافقین
00':00''
906 0
ماهیت منافقین
کانال :
هشدار به منافقین و افشای ماهیت آنها، وظیفه شرعی ملت در اعراض از گروه‌های تفرقه‌جو و ....، سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه در مورد «ماهیت منافقین» ، به مدت 5:26
بیداری جوانان
00':00''
1079 0
بیداری جوانان
کانال :
سخنان ارزشمند امام خمینی(ره) در مورد بیداری جوانان در برنامه آب و آیینه: ایجاد زمینه فساد، دام اصلی دشمن برای انحراف جوانان، منحرف کردن جوانان به اسم اسلام توسط منافقین و ...، به مدت 4:38
بیداری ملتها
00':00''
670 0
بیداری ملتها
کانال :
امام خمینی (ره) در سخنان ارزشمندی بیداری ملتها را در لزوم اعتراضات ملتهای اسلامی در برابر دخالتهای آمریکا و بیداری ملتهای اسلامی را مهمترین عامل پیروزی دانستند و ...، به مدت 3:56
ولایت فقیه
00':00''
934 0
ولایت فقیه
کانال :
امام خمینی (ره) در این قسمت از برنامه آب و آیینه سخنانی در مورد ولایت فقیه داشتند مانند: آثار مترقی ولایت فقیه، تفاوت حکومت و مقام امامت، حکومت عدل ضامن اجرای احکام اسلام و ...، به مدت 4:27
تنازع ریشه اصلی سستی ملتها
00':00''
651 0
تنازع ریشه اصلی سستی ملتها
کانال :
امام خمینی (ره) در این قسمت از برنامه آب و آیینه در مورد «تنازع ریشه اصلی سستی ملتها» و کوتاهی کشورهای مسلمان در یاری اسلام و دعوت از مظلومین برای قیام و ...سخنان ارزشمند داشتند، به مدت4:39
اهمیت فرهنگ
00':00''
1491 0
اهمیت فرهنگ
کانال :
وابستگی فرهنگی مانع پیشرفت کشور، اعتماد به نفس و خودباوری فرهنگی و لزوم تحول فرهنگی ...، سخنان امام خمینی (ره) در مورد اهمیت فرهنگ در برنامه آب و آیینه، به مدت 6:18
لزوم بیداری مسلمین
00':00''
656 0
لزوم بیداری مسلمین
کانال :
ابر قدرت‌ها منشأ تمام گرفتاریهای مسلمین، بصیرت در تاریخ رسول الله (ص)، وظایف ائمه جمعه در تبیین مسائل اسلام و مسلمین و ...، سخنان نورانی امام خمینی (ره) در مورد لزوم بیداری مسلمین، به مدت 6:34
بیداری کشورهای منطقه
00':00''
789 0
بیداری کشورهای منطقه
کانال :
دعوت مظلومان برای قیام، وحدت کلمه عامل خود کفایی دولتهای منطقه و هشدار به سران کشورهای منطقه...، سخنان ارزشمند و تاریخی امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با موضوع بیداری کشورهای منطقه، به مدت 5:06
رمز تعالی انسانها
00':00''
1179 0
رمز تعالی انسانها
کانال :
امام خمینی (ره) رمز تعالی انسانها را در «تربیت قرآنی غایت حرکت در صراط مستقیم و انبیاء علیهم‌السلام را هدایت کننده به صراط مستقیم دانسته و ...، به مدت 4:55
بیداری و انسجام ملتها
00':00''
768 0
بیداری و انسجام ملتها
کانال :
سخنان ارزشمند امام خمینی (ره) در این قسمت از برنامه آب و آیینه در مورد بیداری و انسجام ملتها و جمهوری اسلامی صدای عالم غیب و اعلام خطر برای اسلام و مسلمین ...، به مدت 4:27