آب و آیینه

جستجو

آب و آیینه

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مجلس انقلابی
07':03''
1678 3
مجلس انقلابی
کانال :
اساس صحیح تأسیس مجلس در جمهوری اسلامی، مجلس خوب پایه دراساس جامعه سالم و .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آببنه
اسلام راستین
04':41''
1572 2
اسلام راستین
کانال :
خطر تهی شدن عناوین ارزشی از محتوا و عمل بر طبق قوانین اسلامی معنای اسلام راستین و ..... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
خود کفایی
06':10''
1570 0
خود کفایی
کانال :
تلاش همگانی در جهت قطع وابستگی، وابستگی اقتصادی منشاء وابستگی‌ها ..... سخنان ارزشمند امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
رسالت روحانیت
05':40''
1567 1
رسالت روحانیت
کانال :
وظیفه اصلی روحانیون بالا بردن آگاهی مردم و تهذیب نفس و رسالت خطبا و اهل قلم و .... در برنامه آب و آیینه
علم و تقوا
06':30''
1508 1
علم و تقوا
کانال :
نیاز ابدی همه انسانها به علم و تقوا و معلم خود ساخته هدایتگر جامعه اسلامی و ... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
اهمیت فرهنگ
00':00''
1491 0
اهمیت فرهنگ
کانال :
وابستگی فرهنگی مانع پیشرفت کشور، اعتماد به نفس و خودباوری فرهنگی و لزوم تحول فرهنگی ...، سخنان امام خمینی (ره) در مورد اهمیت فرهنگ در برنامه آب و آیینه، به مدت 6:18
تجلی حضور
06':06''
1420 1
تجلی حضور
کانال :
خروج از اسارت شیاطین با حضور فعال در انتخابات، دخالت در امور کشور تکلیف همه ..... . سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
مجلس اسلامی
07':01''
1377 2
مجلس اسلامی
کانال :
لزوم موافقت قوانین مجلس با احکام اسلامی، تحول به اسلامیت و انسانیت از خصوصیات مجلس اسلامی و ... در سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
زندگی دینی
06':03''
1372 2
زندگی دینی
کانال :
جاری شدم احکام اسلام معنای تحقق جمهوری اسلامی و رفاه مستضعفین یکی از مقاصد اسلام و .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
عبادت واقعی
04':16''
1350 7
عبادت واقعی
کانال :
عبادت واقعی ، عبادتی است که از روی شوق و محبت به خداوند باشد .... سخنان امام خمینی(ره) در برنامه آب و آیینه با موضوع «عبادت واقعی»
وظیفه الهی
05':37''
1349 1
وظیفه الهی
کانال :
حضور در انتخابات تکلیف شرعی، حفظ جمهوری اسلامی ایران تکلیف شرعی نمایندگان ..... سخنان ماندگار امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
وظیفه اهل قلم
05':54''
1309 0
وظیفه اهل قلم
کانال :
قلم های تفرقه افکن شریک ظلم ظالمان، حق خواهی و حق پذیری وظیفه گویندگان و نویسندگان .... در سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه.
حق بینی و شناخت نفس
00':00''
1274 3
حق بینی و شناخت نفس
کانال :
حقیقت بینی، معیاری برای معرفت انسان به خودش، هوای نفس مانع قضاوت صحیح انسان در مسائل مهم و ...، سخنان امام خمینی(ره) با موضوع «حق بینی و شناخت نفس» در برنامه آب و آیینه، به مدت 4:22
شکست شیطان
06':37''
1255 6
شکست شیطان
کانال :
تضعیف اسلام هدف تبلیغات دشمن/ ارزش و اهمیت تسخیر لانه جاسوسی/... سخنان ارزشمند و ماندگار امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
جمهوری اسلامی
04':33''
1254 2
جمهوری اسلامی
کانال :
گوشه ای از فرمایشات امام خمینی پیرامون جمهوری اسلامی و نظر منافقان و دشمنان در رابطه با حذف اسلام از جمهوریت در برنامه آب و آیینه.
معیار پذیرش سخن
06':31''
1212 3
معیار پذیرش سخن
کانال :
توجه به خدا و وحدت کلمه، معیار صلاحیت گویندگان و نویسندگان ... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه.
رمز تعالی انسانها
00':00''
1179 0
رمز تعالی انسانها
کانال :
امام خمینی (ره) رمز تعالی انسانها را در «تربیت قرآنی غایت حرکت در صراط مستقیم و انبیاء علیهم‌السلام را هدایت کننده به صراط مستقیم دانسته و ...، به مدت 4:55
دانشگاه متعهد
07':20''
1164 0
دانشگاه متعهد
کانال :
اسلام و جمهوری اسلامی پشتیبان دانشگاهیان و لزوم تعهد اساتید و دانشجویان به جمهوری اسلامی .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
امامان نور
06':07''
1146 3
امامان نور
کانال :
سخنان گهربار امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه پیرامون: امیرالمؤمنین و ائمه هدی علیهم السلام ، اهل معرفت حقیقی.
اسلام و بانوان
05':03''
1109 1
اسلام و بانوان
کانال :
حقوق بانوان در جمهوری اسلامی، ادعاهای دروغین طرفداران خلق ..... ، سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
بیداری جوانان
00':00''
1079 0
بیداری جوانان
کانال :
سخنان ارزشمند امام خمینی(ره) در مورد بیداری جوانان در برنامه آب و آیینه: ایجاد زمینه فساد، دام اصلی دشمن برای انحراف جوانان، منحرف کردن جوانان به اسم اسلام توسط منافقین و ...، به مدت 4:38