آب و آیینه

جستجو

آب و آیینه

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
اخلاص در بندگی
06':59''
4988 3
اخلاص در بندگی
کانال :
الهی بودن عمل، مشروط به خالص بودن نیت و سعادت و شقاوت انسان، وابسته به جهات روحی وی و .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
اسلام و اقتصاد
06':54''
783 0
اسلام و اقتصاد
کانال :
اهمیت بازار در پیشرفت اقتصاد اسلامی و رباء، نابود کننده بازار و رأس همه معاصی و .... سخنان ارزشمند امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
اسلام و فرهنگ
06':45''
684 1
اسلام و فرهنگ
کانال :
اصلاح فرهنگ ، رأس همه اصلاحات و لزوم بصیرت دانشگاه نسبت به وابستگی فرهنگی .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه .
سیره نبوی
06':24''
851 0
سیره نبوی
کانال :
تلاش برای اقامه عدل سیره انبیاء علیهم السلام، عدم مسامحه با ظالمین تا شهادت در راه خدا و .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه.
خلیفه الهی
06':57''
574 0
خلیفه الهی
کانال :
کامیابی بشریت در گرو معنویت و راهنمایی به مقامات بالاتر انسانی ، فلسفه آمدن انبیاء الهی و .... سخنان امام خمینی در برنامه آب و آیینه.
مظلومیت امام حسن مجتبی(ع)
05':13''
2197 3
مظلومیت امام حسن مجتبی(ع)
کانال :
گرفتاریهای پیامبر(ص) و ائمه (علیهم السلام) در برقراری حکومت اسلامی، صلح تحمیلی در زمان امام حسن(ع) .... در سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
وحدت شیعه و سنی
05':49''
806 3
وحدت شیعه و سنی
کانال :
رسالت روحانی
04':56''
606 0
رسالت روحانی
کانال :
امام زمان (عج) ناظر بر اعمال و رفتار ما و ... سخنان گهربارامام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه با موضوع رسالت روحانی.
معیار پذیرش سخن
06':31''
1212 3
معیار پذیرش سخن
کانال :
توجه به خدا و وحدت کلمه، معیار صلاحیت گویندگان و نویسندگان ... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه.
اقامه حق
05':26''
750 0
اقامه حق
کانال :
پیاده نمودن اعتقادات، احکام و اعمال اسلامی، معنای جاء الحق و استقامت در راه حق لازمه احقاق حق .... در سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آبینه.
اسلام راستین
03':09''
612 2
اسلام راستین
کانال :
نگرانی امام خمینی از تهی شدن عناوین ارزشی از محتوا اصلی خود و عمل نکردن به قوانین اسلامی .
گزینش اصلح
05':08''
2724 5
گزینش اصلح
کانال :
امام خمینی می فرمایند : میزان برای تعیین صلاحیت افراد ، عملکرد براساس شرایط زمانی آنهاست و ...
صلاحیت نمایندگی
00':43''
989 2
صلاحیت نمایندگی
کانال :
توصیه های امام خمینی به هیئت های بررسی پیرامون عدم مسامحه در بررسی صلاحیت نمایندگان در برنامه آب و آیینه.
جمهوری اسلامی
04':33''
1254 2
جمهوری اسلامی
کانال :
گوشه ای از فرمایشات امام خمینی پیرامون جمهوری اسلامی و نظر منافقان و دشمنان در رابطه با حذف اسلام از جمهوریت در برنامه آب و آیینه.
اسلام و بانوان
05':03''
1109 1
اسلام و بانوان
کانال :
حقوق بانوان در جمهوری اسلامی، ادعاهای دروغین طرفداران خلق ..... ، سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
وظیفه اهل قلم
05':54''
1309 0
وظیفه اهل قلم
کانال :
قلم های تفرقه افکن شریک ظلم ظالمان، حق خواهی و حق پذیری وظیفه گویندگان و نویسندگان .... در سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه.
بیراهه نفاق
06':48''
928 0
بیراهه نفاق
کانال :
لزوم برخورد با منافقین و نصیحت به فریب خوردگان ، ناتوانی منافقین در برابر عزم ملت ایران و ... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
دموکراسی واقعی
06':29''
937 1
دموکراسی واقعی
کانال :
رأی تاریخی ملت ایران معجزه ای مشابه صدر اسلام، شکست دشمنان و اشکال تراشان در مقابل اتحاد ملتها و.... در سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
ندای وحدت اسلامی
06':06''
663 3
ندای وحدت اسلامی
کانال :
ناتوانی در حفظ آرمان، آثار سستی ملتها، مقابله با متجاوز وظیفه هر مسلمان و ... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
حق و صبر
05':22''
812 1
حق و صبر
کانال :
تزکیه و پاک کردن مردم هدف اصلی حرکت انبیاء و .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
فلسفه عزاداری
05':14''
699 2
فلسفه عزاداری
کانال :
تأثیر مجالس عزاداری برای سیدالشهداء (علیه السلام)، انگیزه اصلی ایجاد عزاداریها ایجاد وحدت و .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه.